نتایج جستجو برای عبارت :

احکام کارگزینی جدید همسانسازی

مروری بر مسایل فقهی فقه امامیه به شیوه آموزشی جهت استفاده درسی طلاب خواهر حوزه‌های علمیه با استفاده از دیدگاه‌های فقهای شیعه معاصر در رساله‌های عملیه آنها است. در این مجلد ضمن ارایه کلیاتی از مفهوم و تاریخ فقه و نیز ویژگی‌های احکام شرعی و اجتهاد و تقلید، به بحث در مورد مقدمات نماز مانند طهارت، احکام وضوی ترتیبی و ارتماسی، وضوی جبیره‌ای، شرایط و احکام وضو، انواع غسل و احکام آنها، احکام تیمم، احکام نجاسات و مطهرات، قبله، لباس و مکان نماز

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

TeXtIraaaaaaaaaN اطلاعات عمومی شادی ستارگان ۹۸ شکارگاه