نتایج جستجو برای عبارت :

ان باغ پر احساس خیال در سموم سرد این عقل بی درد پژمرد

قوانین معمولا برای رفع و حل مشکلات تصویب می شوند ، اما بهتر است بدانیم که ، بعضی از قوانین خود باعثِ به وجود آمدن ، مشکلات زیادی در دنیا می شوند. در واقع منشا بعضی از مشکلاتِ اساسیِ جامعه خودِ قوانین هستند» روناس آرا ronas.ara

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

علم رایانه