نتایج جستجو برای عبارت :

داستانهای اویژن

پیش سخن منتشرشده درکتا ب داستان های آفتاب تازه2 به منظورمشاهده دکلمه پیش سخن کتاب "داستانهاي آفتاب تازه ۲" " اینجا "را کلیک کنید. _ براساس متن پشت جلدکتاب داستانهاي آفتاب تازه 2 _ آوا : استادایرج شایسته پور _ تنظیم: خانم صنم اوشلی نه بیشتراز زندگی ونه کمترازآن، من امتداد روایت بی آغازم.درنزدیکی خلوت وجودم کلماتی مرامی سرایند، گاه درخلسه وشعروغوغای رنگ ونور. وگاه،درضیافت داستان هایی کوتاه وماندنی. دل بسپار برمن بی من، که مرداحساسم وتوراباشوق ب

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها