نتایج جستجو برای عبارت :

سوره حمد با صوت ژاپنی

1-قرائت سوره حمد مانع از خشم و غضب خداوند. 2- قرائت سوره یس مانع عطش روز م 3 - سوره دخان مانع از هول روز قیامت. 4-سوره واقعه مانع از فقر و پریشانی 5-سوره ملك مانع عذاب 6 - قرائت سوره كوثر مانع از خصومت و تسلط دشمنان . 7- كافرون مانع از كفر در حال مرگ . 8- سوره اخلاص مانع نفاق است 9- سوره فلق مانع از حسد حاسدین . 10- سوره ناس مانع قروض و وسوسه شیطان میباشد آثار سوره واقعه آثار و برکات سوره 1.
انسان از چه ساخته شده بود؟از ه خون (سوره 96 آیات 1-2) آب (سوره 21 آیه 30، سوره 24 آیه 45، سوره 25 آیه 54) چیزی مانند سفال» (سوره 3 آیه 59، سوره 30 آیه 20، سوره 35 آیه 11). مومن واقعیگمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد. به بهشت خواهد رفت.ممکن است عده ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند.فقط آنانی می توانند به حضور خدابرسند که اراده ی پدر آسمانی را به جا آورند.( انجیل متی. ۲۱: ۷ ) 
اختلافات عددی بیشترآیا روزهای الله برابر 1000 روز بشر است (سوره 22 آیه 47، سوره 32 آیه 5) یا برابر 50,000 روز بشر است (سوره 70 آیه 4) ؟چند باغ در بهشت وجود دارد؟ یک (سوره 39 آیه 73، سوره 41 آیه 30، سوره 57 آیه 21، سوره 79 آیه 41) یا زیادتر (سوره آیه 31، سوره 22 آیه 23، سوره 35 آیه 33)؟در (سوره 56 آیه 7) ادعا میکند که در روز قیامت مردم سه دسته میشوند، اما در (سوره 90 آیات -19، سوره 99 آیات 6-7) تنها دو گروه را بر میشمرد.در مورد اینکه چه کسی روح را در هنگام مرگ از انسان میگیرد نیز تنا
از حضرت علی (ع) روایت است که قرائت ده سوره از قرآن مانعی برای ده حالت است: 1- قرائت سوره حمد مانع از خشم و غضب خداوند 2- قرائت سوره یس مانع عطش روز م 3- سوره دخان مانع از هول روز قیامت 4- سوره واقعه مانع از فقر و پریشانی 5- سوره ملک مانع عذاب 6- قرائت سوره کوثر مانع از خصومت و تسلط دشمنان 7- کافرون مانع از کفر در حال مرگ 8- سوره اخلاص مانع نفاق است 9- سوره فلق مانع از حسد حاسدین 10- سوره ناس مانع قروض و وسوسه شیطان می باشد.
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتاد و دوم و هفته اول از دور هفتاد و سوم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. همراهان نام سوره و شماره آیات پریسا سوره مبارکه جاثیه (آیات 14 الی آخر) سوره مبارکه احقاف (تمامی آیات) یلدا سوره مبارکه محمد (تمامی آیات) طاها سوره های مبارکه فتح - حجرات ایمان کلهر سوره های مبارکه ق - ذاریات سوره مبارکه طور (آیات 1 الی 31) فرزانه سوره مبارکه طور (آیات 32 الی آخر) سوره های مبارکه نجم - قمر سور
به نام خداوند رنگین کمان در باره این سوره: سوره فلق صد سیزدهمین سوره قران است ودرجز سی ام قرار دارد این سوره جزء چهار قل است. این سوره مکی است فلق به معنی سیپده دم است در آیه اول این سوره خداوند می فرماید که از هر چیز وکسی باید به خداوند پناه اورد خداوندی که فروزنده صبح روشن است در آیه دوم این سوره، ادامه آیه اول امده ومیگوید که از هر مخلوقی باید به خدا پناه برد در واقع آیه دوم وسوم را در یک گروه وایه چهارم وپنجم را در یک گروه دانست گروه اول دروا
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتاد و هشتم و هفته اول از دور هفتاد و نهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. با بهترین آرزوها. همراهان نام سوره و شماره آیات فاطمه سوره مبارکه احقاف (آیات 15 الی آخر) سوره مبارکه محمد (تمامی آیات) طاهره سوره های مبارکه فتح - حجرات فریبا سوره های مبارکه ق - ذاریات سوره مبارکه طور (آیات 1 الی 31) مرجان سوره مبارکه طور (آیات 32 الی آخر) سوره های مبارکه نجم - قمر سوره مبارکه الرحمن (آیات
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتادم و هفته اول از دور هفتاد و یکم ختم جمعی قران کریم را آغاز می نماییم. همراهان نام سوره و شماره آیات کوثر سوره مبارکه عنکبوت (آیات 46 الی آخر) سوره مبارکه روم (آیات 1 الی 41) فاطمه سوره مبارکه روم (آیات 42 الی آخر) سوره مبارکه لقمان (تمامی آیات) سوره مبارکه سجده (آیات 1 الی 11) فرزانه سوره مبارکه سجده (تآیات 12 الی آخر) سوره مبارکه احزاب (آیات 1 الی 35) عروسک کوچولو سوره مبارکه احزاب
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتاد و هفتم و هفته اول از دور هفتاد و هشتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. با بهترین آرزوها. همراهان نام سوره و شماره آیات فاطمه سوره مبارکه طور (آیات 15 الی آخر) سوره مبارکه نجم (تمامی آیات) سوره مبارکه قمر (آیات 1 الی 49) طاهره سوره مبارکه قمر (آیات 50 الی آخر) سوره های مبارکه الرحمن - واقعه سوره مبارکه حدید (آیات 1 الی 3) فریبا سوره مبارکه حدید (آیات 4 الی آخر) سوره مبارکه
برخی سوره‌های قرآن شأن نزول خاصی ندارند و می‌توان گفت هدف از نزول آن‌ها تبیین و توضیح محتوای سوره برای مردم است‌. سوره مبارکه لقمان دارای 34 آیه و براساس ترتیب کتاب قرآن ‌کریم سی و یکمین سوره می‌ باشد. این سوره را به آن جهت لقمان می‌ گویند که نام حضرت لقمان در تمام قرآن دو بار آن هم در همین سوره آمده و خداوند در این سوره موعظه‌ها و نصیحت‌های لقمان به فرزندش را با سبک و شیوة زیبایی بیان کرده است‌. به همین خاطر، به دلیل تجلیل از مقام معنوی و
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته هفته سوم از دور هفتاد و سوم و هفته اول از دور هفتاد و چهارم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. با بهترین آرزوها . همراهان نام سوره و شماره آیات پریسا سوره مبارکه حدید (آیات 4 الی آخر) سوره مبارکه مجادله (آیات 1 الی 21) یلدا سوره مبارکه مجادله (آیه آخر) سوره مبارکه (تمامی آیات) طاها سوره های مبارکه ممتحنه - صف - جمعه - منافقون ایمان کلهر سوره های مبارکه تغابن - طلاق - تحریم سوره مبارکه ملک
همراه داشتن این سوره درآمد و روزی انسان را زیاد می‌کند! سوره حجر پانزدهمین سوره قرآن، در جزء چهاردهم و از سوره‌های مکی آن است. در این سوره به داستان قوم حضرت صالح (ع)، یعنی قوم ثمود در آیات ۸۰ تا ۸۴ اشاره شده است که به خاطر حضور در سرزمینی به همین نام، اصحاب حجر نامیده شدند. سوره حجر درباره مبدأ عالم هستی و نشانه‌های معاد، ایمان به خدا، کیفر بدکاران و اهمیت و عظمت قرآن سخن می‌گوید. در این سوره داستان خلقت حضرت آدم، سجده ملائکه بر او به جز ابلی
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتاد و ششم و هفته اول از دور هفتاد و هفتم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. همراهان نام سوره و شماره آیات فاطمه سوره مبارکه ممتحنه (آیات 12 الی آخر) سوره های مبارکه صف - جمعه - منافقون - تغابن طاهره سوره های مبارکه طلاق - تحریم - ملک سوه مبارکه قلم (آیات 1 الی 15) فریبا سوره مبارکه قلم (آیات 16 الی آخر) سوره های مبارکه حاقه - معارج - نوح مرجان سوره های مبارکه جن - مزمل - مدثر - قیامت
#آدرس آیات کاربردی آموزش حفظ وتثبیت  قرآن :✅آیه رفع زخم چشم :(وان یکاد.)در چه سوره ای است:سوره قلم(آیه51و52)✅آیه وحدت :(واعتصموا بحبل الله.)در چه سوره ای است:سوره آل عمران(آیه103).✅آیه تعاون :(وتعاونوا علی البر.)درچه سوره ای است:سوره مائده(آیه2).✅آیه پیروزی حق:(جاءالحق وزهق الباطل.)درچه سوره ای است:سوره اسرا(آیه81).✅آیه اطاعت:(اطیعواالله واطیعواالرسول و.)درچه سوره ای است:سوره نساء(آیه59).✅آیه بشارت به مستضعفین:(ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا.)
آموزش حفظ وتثبیت  قرآن :#آدرس آیات کاربردی✅آیه رفع زخم چشم :(وان یکاد.)در چه سوره ای است:سوره قلم(آیه51و52)✅آیه وحدت :(واعتصموا بحبل الله.)در چه سوره ای است:سوره آل عمران(آیه103).✅آیه تعاون :(وتعاونوا علی البر.)درچه سوره ای است:سوره مائده(آیه2).✅آیه پیروزی حق:(جاءالحق وزهق الباطل.)درچه سوره ای است:سوره اسرا(آیه81).✅آیه اطاعت:(اطیعواالله واطیعواالرسول و.)درچه سوره ای است:سوره نساء(آیه59).✅آیه بشارت به مستضعفین:(ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا.)د
آیات زیر در مورد واجب بودن نماز در قرآن آمده که باید به آن ها رجوع کرد. 
(سوره بقره ، آیه 110) 

(سوره بقره، آیه 238) 

(سوره نساء، آیه 103) 

(سوره یونس، آیه 87) 

(سوره اسراء، آیه 78) 

(سوره طه، آیه 14) 

(سوره مؤمنون، آیه 9) 

 (سوره انبیاء، آیه 73) 

 (سوره نور، آیه 56) 

(سوره روم، آیه 31) 
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتاد و یکم و هفته اول از دور هفتاد و دوم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. با بهترین آرزوها. همراهان نام سوره و شماره آیات پریسا سوره مبارکه زمر (آیات 22 الی آخر) سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 7) یلدا سوره مبارکه غافر (آیات 8 الی 40) طاها سوره مبارکه غافر (آیات 41 الی آخر) سوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی 20) ایمان کلهر سوره مبارکه فصلت (آیات 21 الی آخر) سوره مبارکه شوری (آیات 1 الی 22)
چهارقل، چهار سوره پرفضیلت از قرآن کریم هستند که به خواندن آن ها سفارش های فراوانی شده است. چهار قُل یا چارقل، عنوانی برای چهار سوره کافرون، اخلاص، فلق و ناس که همه با کلمه قُل شروع میشوند . بنابر روایتی که از پیغمبر( ص) گفته شده و به حدیث ذات القلاقل معروف است، خواندن چهار سوره ذکر شده، برای در امان ماندن از بلایا سفارش شده است. سوره های چهار قل چیست؟ سوره های چهار قل یا چارقل، که به سُوَر قل و ذات القلاقل هم مشهورند حاوی چهار سوره کوت
خلقت شش روز بود یا هشت روز؟(سوره 7 آیه 54، سوره 10 آیه 3، سوره 11 آیه 7 و سوره 25 آیه 59) به روشنی اعلام میکند که الله زمین و آسمانها را در 6 روز آفرید. اما در (سوره 41 آیات 9-12) جمع روزهایی که الله بدانها اشاره میکند 8 روز است. سخنان پسر خدانمی توانی به دو ارباب خدمت کنی.باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده ی خدا باشی و هم بنده ی پول.( انجیل متی. ۲۴ : ۶ ) 
این سوره نود و شش آیه دارد و در مکه نازل شده است.
یکی از نام های قیامت،واقعه است که در آیه اول این سوره از وقوع حتمی آن خبر داده شده و لذا این سورهواقعه»نام گرفته است.
اکثر آیات این سوره درباره ی قیامت و شرایط و حوادث آن و تقسیم مردم به دوزخی و بهشتی در آن روز بحث می کند.لذا تلاوت این سوره انسان را از غفلت بیرون می آورد.
از حضرت امام صادق(ع) مروی است: کسی که بر قرائت این سوره‌ی مبارکه در شب و روز (صبح و شام) مداومت نماید از وسوسه‌ی شیطان ایمن بوده و گناهان آن روز او بخشیده می‌گردد. تعداد: آیات ١١ ـ کلمات ١٧٧ ـ حروف ٧٦٨ سور‌ه‌ی مدنی (بعد از سوره‌ی صف» نازل شده است) نامگذاری در آیه‌ی (٩) این سوره‌ی مبارکه فرمان الهی جهت برپا داشتن نماز پرشکوه (عبادی، ی و اجتماعی) جمعه و شتافتن به‌ سوی آن آمده است و سوره‌ی مبارکه به‌ همین جهت بدین نام جُمعه» (روز جمع شدن م
خواص سوره نوح هفتاد و یکمین سوره قرآن است که 28 آیه دارد و در مکه نازل شده است. رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم در فضیلت این سوره فرموده اند: هر کس سوره نوح را قرائت کند از مؤمنانی است که دعای حضرت نوح علیه السلام شامل حال او می شود.(1) و دعا چنین است: پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنی که در سرایم درآید و بر مردان و ن باایمان ببخشای و بر هلاکت ستمگران بیفزای» (2) از امام جعفر صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس که به خدا ایمان دارد و
دانستنی های قرانینام: قرآن، قرآن یک کلمه ی عبری است اسم اصلی قرآن فرقان می باشدلقب قرآن: مجیدزبان قرآن:عربیزمان نزول: ماه رمضان , شب قدرمحل نزول: مکه مکرمه, غار حرافرستنده: الله جل جلالهملکه وحی: حضرت جبرئیلگیرنده: حضرت محمدتعدادوحی:۲۴۰۰۰ مرتبهمدت نزول:۲۳ سالاولین آیه: إقرا باسم ربک الذی خلقاولین سوره: العلقآخرین سوره: النصرآخرین آیه: الیوم اکملت لکم دینکمتعدادجزء:۳۰ جزءتعداد سوره:۱۱۴ سورهبا عظمت ترین آیه: آیت الکرسیطولانیترین سوره: سوره ب
مجازات کار چیست؟100 ضربه شلاق (زن و مرد) (سوره 24 آیه 2)، آنقدر آنها را در خانه نگاه دارید تا بمیرند (برای ن) (سوره 4 آیه 15). اگر توبه کردند و اصلاح یافتند آنها را رها کنید (در مورد مرد) (سوره 4 آیه 16). (سوره 24 آیه 2) با دو آیه بعدی در تناقض است و مجازات برای ن و مردان در (سوره 4 آیه 15-16) متفاوت است در حالی که در سوره 24 آیه 2 برای هردو یکسان است. آمین، آمین، به شما می‌گویم، هر که کلام مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به دا
-  قبل از آنکه بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره را در نماز به زبان بیاوریمی بایست (باید؟ بهتر است که؟) بدانی که کدام سوره را می خوانیچرا که کلام والای بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره معنایی متفاوت و متناسب با آن سوره دارد+ شاه لیر :خب با این حساب لفظ  این کلام والا به معانی متعددی اشاره دارد و اگر شما بدون اراده کردن اینکه آیه اول کدام سوره است قرائتش کنید به جمیع معانی از جمله معنی اش در آن سوره اشاره دارد و به نظر نمی آید مشکلی ایجاد کندهر چند
ابطال.کلام خدا در درستی و عدالت کامل است، هیچ کسی نیست که بتواند کلام خدا را عوض کند (سوره 6 آیه 115) همچنین به (سوره 6 آیه 34) و (سوره 10 آیه 64) نگاه کنید. اما بعدا الله (یا محمد؟) تصمیم میگیرد که بعضی از آیات را با آیات بهتر» عوض کند (سوره 2 آیه 106، سوره 16 آیه 101)؛ و این البته بخاطر نادانی افراد نیست که خدا را مجبور به اینکار کرده باشند. ای خداوند ! هر چند پای اشخاص بدکار به همه جا رسیده است و مردم کارهای پلید آنها را ستایش می کنند ، ولی تو ما را تا ابد از چ
لقمان، سی و یکمین سوره قران است که مکی و 34 آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم روایت شده: هر که این سوره را قرائت کند در روز قیامت لقمان رفیق و همراه او خواهد بود و ده برابر تعداد کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کرده اند به او حسنه داده می شود پاورقی 1. مجمع البیان، ج8، ص74. امام باقر علیه السلام فرموده اند: هر کس که هر شب سوره لقمان را قرائت نماید خداوند سی فرشته را مأمور حفظ و نگهداری او از ابلیس و سپاهیان او می ک
جادوگران فرعون مسلمان شدند یا کفر ورزیدند؟آیا شعبده بازان فرعون، مصریان به پیامبر خدا موسی ایمان آوردند (سوره 7 آیه 103-126، سوره 20 آیه 56-73، سوره 26 آیه 29-51) یا تنها اسرائیلیان به موسی ایمان آوردند (سوره 10 آیه 82)؟ او سبب شادى ماست و ما به نام مقدس او توكل داریم. خداوندا، ما به تو امیدواریم، محبت بى پایان تو بر ما باد.مزامیر ٣٣ – ٢١، ٢٢ 
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتاد و چهارم و هفته اول از دور هفتاد و پنجم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. با بهترین آرزوها. همراهان نام سوره و شماره آیات پریسا سوره های مبارکه شمس - لیل - ضحی - انشراح - تین علق - قدر - بینه - زله - عادیات قارعه - تکاثر - عصر - همزه - فیل یلدا سوره های مبارکه قریش - ماعون - کوثر - کاقرون - نصر مسد - اخلاص - فلق - ناس طاها سوره مبارکه حمد سوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 48) ایمان
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفتاد و پنجم و هفته اول از دور هفتاد و ششم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد همراهان نام سوره و شماره آیات فاطمه سوره مبارکه انسان (آیات 6 الی آخر) سوره های مبارکه مرسلات - نبأ - نازعات - عبس طاهره سوره های مبارکه تکویر - انفطار - مطففین - انشقاق بروج - طارق - اعلی - غاشیه فریبا سوره های مبارکه فجر - بلد - شمس - لیل - ضحی انشراح - تین - علق - قدر - بینه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

استحکام بنا 09354139705 مطالب عاشقانه