نتایج جستجو برای عبارت :

ماهى به آب گفتا ، من عاشق تو هستم از لذت حضورت ، مى را نخورده مستم آیا تو می‌پذیرى ،عشق خدائیم را ؟ تا این که برنتابى ،دیگر جدائیم را ؟ آب روان به ماهى ، گفتا که باشد اما لطفا بده مجالى ،تا صبح روز فردا باید که خلوتى با ، افکار خود نمایم اینجا بمان که ف

ماهى به آب گفتا ، من عاشق تو هستم. از لذت حضورت ، مى را نخورده مستم!! آيا تو میپذیرى ، عشق خدائيم را ؟ تا اين که بر نتابى ، دیگر جدائيم را؟!! آب روان به ماهى ، گفتا که باشد اما لطفا بده مجالى ، تا صبح روز فردا!! بايد که خلوتى با ، افکار خود نمايم اينجا بمان که فردا ، با پاسخت بیایم!! ماهی قبول کرد و ، آب روان گذر کرد تنها براى یک شب ، از پیش او سفر کرد!! وقتى که آمدش باز ، تا اين که گوید آرى

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

طلوع دوباره کتابخانه عمومی بشارت رامهرمز انجمن هنرهای نمایشی تربت حیدریه وبلاگ حاج قاسم سلیمانی