نتایج جستجو برای عبارت :

معنای بیت آویخته چون ریشه دستارچه سبز

- تعریف علم مفردات علم مفردات یا واژه شناسی قرآن دانشی است كه درباره تك واژه های قرآنی از نظر ريشه ، اشتقاق لغوی ، دلالت بر معناي مطلوب ، مناسبات و نوع كاربرد آن در قرآن بحث می كند . بدین منظور که هرگاه شخصی معناي واژه ای از واژگان قرآنی را نمی داند با مراجعه به كتاب های لغوی (مانند مفردات راغب اصفهانی ) می تواند معنا ، ريشه ، موارد اشتقاقی و نوع كاربرد آن را بشناسد 1 . مانند واژه صلاه كه پس از مراجعه روشن می شود معناي اولیه آن دعا كردن ، ريشه
هنگام بهارست و جهان چون بت فرخارخیز ای بت فرخار، بیار آن گل بی‌خارآن گل که مر او را بتوان خورد به خوشیوز خوردن آن روی شود چون گل بربارآن گل که مر او را بود اشجار ده انگشتو آمد شدنش باشد از اشجار به اشجارتا ابر کند می ‌را با باران ممزوجتا باد به می‌ درفکند مشک به خروارآن قطره باران بین از ابر چکیدهگشته سر هر برگ از آن قطره گهربارآويخته چون ريشه دستارچه سبزسیمین گرهی بر سر هر ريشه دستاریا همچو زبرجد گون یک رشته سوندر سر هر سوزن یک لؤلؤ شهوا
یکی از راههای بزرگداشت مفاخر و صاحبان کمال، زیارت آنان است که در حقیقت موجب بقا و استمرار حیات علمی ،هنری و معنوی آنان می گردد. افزون بر اینکه عامل پیوند نسل حاضر و نسل های آینده با نسل های گذشته و وسیله ارتباط روحی با آنان و کمالاتشان است. زیارت از ريشه ((زور)) است .اصل این واژه به معناي میل و عدول از چیزی است. دروغ را از آن جهت، زور گفته اند که مایل و منحرف از راه حق می گردد. زائر را از آن جهت زائر می گویند که وقتی به زیارت تو می آید از غیر تو عدول
معناي حجابحجاب در لغت به معناي مانع، چیزی که بین دو چیز جدایی افکنَد، پوشاندن و پوشش (سِتر) است. به پرده حائل میان قفسه سینه و شکم، حجاب حاجز» می‌گویند. امروزه واژه حجاب در زبان عامه مردم و متون فقهی، به معناي پوشش شرعی ن به کار می‌رود.در کتاب لسان العرب چنین آمده است: الحجاب: الستر و امراه المحجوبه: قد سترت بستر»، حجاب یعنی پوشش و زن محجوب یعنی زنی كه با پوششی پوشیده شده باشد.»
مدل ارتباطی بکرمدلی است که در آن عوامل و ريشه های شکل گیری پیام در فرستنده بررسی شده است.- اکثر کنشهای ارتباطی از عناصری شکل می گیرند که ناشی از بیش از یک وضع اجتماعی است.- در این مدل پیامهای دریافتی منبع ريشه های پیام را تشکیل می دهند. و در مدل بکر بصورت موزاییک نشان داده می شود.- تفاوت های فردی در دریافت پیام موثرند.- در واقع علاوه بر روابط بین واحدهای اطلاعاتی، روابط داخلی خاصی نیز وجود دارد.موزاییک به عنوان یک واحد اطلاعاتی از طریق اجتماع به
 شادی، در مقام نشانه، دارای سه معنا در ساختار معنايی حاکم بر آموزش و پرورش است. اول، به معناي یکی از عواطف بشری که می تواند درراستای تعالی و کمال قرار گیرد یا مانعی بر سر راه آن باشد. شادی در این معنا، با توجه به دوگانگی موجود، خود به دو مفهوم شادی دنیوی در مقابل شادی اخروی یا شادی در مقابل نشاط تقسیم می شود.معناي دوم شادی، به حالت مثبت جسمانی و روانی اشاره  دارد. و معناي سوم به عنوان ویژگی مکان مدرسه فهم می شود که با نور، رنگ، امکانات
نقش و معانی قصص: در قرآن کریم، قصه ها جایگاه خاصی دارند، چرا که کلام خدا، از نگرش خاصی برخوردار است. این نگرش، معانی حکیمانه و معارف انسان ساز را برای آدمی بیان می کند. واژه قصص، جمع قصه، به معناي داستان و سرگذشت است. قصص، از ريشه قص أثره است. یعنی، او را دنبال کرد. از این رو، مادر حضرت موسی (علیه السلام) ، موقعی که فرزند خود، موسی را در میان صندوق چوبی روی آب رها کرد، به خواهر وی گفت: او را دنبال کن!(وقالت لاخته قصیه) (سوره قصص، آیه 11).
استفاده از چالكود در باغات میوه جایگاه عمل نمودن به چالكود در باغاتی است كه عوامل محدودكننده خاك به قدری شدید باشد كه ريشه گیاه نتواند در حد قابل قبولی رشد و توسعه یابد. در این حالت روش چالكود با ایجاد محلهای مناسب موضعی، كاهش رشد ريشه را تا حدی جبران می نماید. خاك بسیاری از باغهای میوه، دچار كمبود عناصر غذایی پر و كم مصرف می باشد. در صورتی كه ريشه درختان امكان رشد و فعالیت كافی داشته باشند، پس از اضافه كردن كودهای شیمیایی به خاك این باغها، م
تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معناي ظلمت و تاریکی در لغت به معناي کتمان کردن و پوشاندن است. نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را کتمان عیب آن» دانسته اند.ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ريشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید زیرا با توجه به ريشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی نیز بر چنین
اقسام وجوه و نمونه های آن بر اساس آنچه كه بیان شد و با مطالعه جامع منابع و مصادیق ، وجوه را می توان به سه قسم حقیقی ( مشترك لفظی ) ، مجازی ( مجاز ، استعاره و كنایه ) و مصداقی تقسیم كرد . وجه حقیقی همان مشترك لفظی است . اگر واژه ای به صورت مشترك لفظی و در چند معناي حقیقی در قرآن به كار رفته باشد ، هر یک از این وجوه ، وجه حقیقی به شمار می روند . وجه مجازی خود شامل مجاز ، استعاره و كنایه می شود ؛ مجاز لفظی است كه در معناي غیر اصلی و متناسب با معناي اصلی به
انجام کلیه پروژه های آماری با نرم افزار spss در سایت زیر: www.spss2014.com واژه آمار از كلمه لاتین Status سرچشمه گرفته است كه به معناي حالت, وضع یا موقعیت می باشد.از این واژه به عنوان ريشه واژه های Stato (دولت)، Statista (دولت شناسی یا كسی كه اطلاعات راجع به دولت دارد)، Statistica (آمار)، كه مجموعه معین راجع به دولت می باشد، به وجود آماده است. علم آمار همانند هر علم دیگر، در نتیجه نیازهای بشر بوجود آمده است و تاریخی غنی دارد بطوریكه از دورانهای گذشته تا
در زندگی معمولی، ما گاهی اوقات خودمان را در حال صحبت کردن درباره معناي واژه ها و یا عبارات می یابیم، برای مثال، من در خانه در حال مطالعه هستم، در حالی که در این صورت خودم را مبهوت می یابم.من دقیقا نمی دانم چیزهایی که می گویم چه معنايی می دهند. اگر من از کسی معناي یک واژه را بپرسم او این جواب را به من خواهد داد:
محبوبم! شما می‌توانید تبری برداشته و مرا از ريشه قطع کنید. می‌توانید خود تبر شوید و هرآنچه دارای ريشه باشد، از ريشه قطع کنید؛ اما خودتان را چه می‌کنید؟ یعنی با خودتان چه می‌کنید؟ شما ريشه‌دار ترین محبوب این شهرید. شما در جان  من ريشه زده‌اید. محبوبم! تبر ريشه‌دار می‌شناسید؟ شما با تمام دنیا فرق دارید. در من اگر ريشه‌ای باشد، دوست داشتن شماست که ريشه زده. تبر اگر شمایید، من سراپا تنه‌ام برای قطع شدن؛ سراپا ريشه‌ام برای زدن. محبوبم! شما
ازلیت خداوند، غالب ا به یکی از دو معناي زمان مندی (جاودانگی در زمان) یا بی زمانی (فرازمان بودن خداوند) تفسیر شده است. در دوره معاصر، ویلیام کریگ كوشیده است تا به نوعی میان این دو معناي رایج از ازلیت خدا (بی زمانی و زمان مندی) جمع كند. در نظر وی، خداوند بدون خلقت، بی زمان است؛ اما پس از خلقت، به دلیل صدق نسبت واقعی خدا با جهان زمانی و نیز علم او به حوادث زمانی، زمان مند می شود. نظریه کریگ در باب ازلیت الهی، بر مبانی متافیزیكی خاصی استوار است: مانند
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه کرده‌ و با مبلغی کمتر از آنچه انتظار داشتید مواجه شده باشید، و یا هنگام استفاده از بیمه درمان خود، بخشی از هزینه‌ها را شخصا پرداخت کرده‌اید! به این بخش از هزینه‌های درمان و یا بخشی از خسارت که بیمه‌گذار پرداخت میکند در اصطلاع فرانشیز بیمه گفته می‌شود.در ادامه به تعریف فرانشیز بیمه و انواع آن و راه‌کار حذف فرانشیز در برخی از بیمه‌ها می‌پردازیم.معناي لغوی فرانشیزاگ
ريشه ها و عملكرد حزب دموكراتیك خلق در افغانستاننویسنده: میثم فرزاممقدمه:
حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یکی از احزاب مشهور و
تاریخی در افغانستان می باشد که با کارکرد های متفاوت اش زبانزد خاص و عام
گردیده اند اگرچه این حزب را نمی توان به حیث نماینده و وکیل ایدولوژی
مارکسیسم و شاخه حزب کمونیست شوروی در افغانستان قبول کرد چون هیچگاهی
اتحاد جماهیر شوروی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به حیث شاخه حزب
کمونیست در افغانستان قبول نداشت. و شوروی
جنتر منتر دهلی و جیپور نام جنتر منتر که نام این رصد خانه است ريشه در زبان باستانی هند یا همان زبان سانسکریت دارد و از آنجایی که این سازه توسط مهاراجه های هندوی جیپور ساخته شده است انتخاب اسمی از زبان سانسکریت برای آن خیلی جای تعجب ندارد. مانتار یا همان منتر در زبان سانسکریت به معناي محاسبه و م می شود و جنتر هم به معناي ابزار و ماشین آلات می شود. بنابراین معناي نام جنتر منتر می شود ابزار محاسبه که نامی مناسب برای یک رصدخانه بطلیموسی است.
نام دوقلو دختر دختراسم زیبای دخترانه ایرانی برای دوقلوهای دختر به همراه معنی اسماسم با معنیهَناء به معنی شادی و خوشحالی با ريشه عربیآلاء به معنی نعمت ها با ريشه عربیآی میرا به معنی فدایی ماه با ريشه ترکی پارسیآی پارا به معنی ماه نو با ريشه ترکی (اسم ترکی)روناهی به معنی روشنایی با ريشه کردیماهنی به معنی ترانه با ريشه ترکیشادن به معنی بچه آهو با ريشه ترکیجرن به معنی بچه اهو با ريشه ترکمنیشاینا به معنی مروارید درشت در زبان پارسیشنایا به معنی
اکثر زبانشناسان ريشه این کلمه را دوغ در» می دانند .دوغ در زبان های کهن به معناي شیر بوده است .بنابراین دوغ در که بعد ها به دختر تبدیل می شود ، یعنی کسی که وظیفه دوشیدن حیوانات را داشته است . اما با نگاهی به زندگی مردمان قدیم ووظیفه ای که هر کدام از اعضای خانواده داشته اند ، این معنا ی دوشیدن شیر » برای وا ژه دختر زیاد مناسب به نظر نمی رسد . کار دشواردوشیدن شیر حیوانات حتی امروز ههم به عهده دختران کم سن وسال نیست .این وظیفه را ن بزرگ ومادران ب
لفظ مَنقول و لفظ مُرتجل 1ـ منقول: اگر لفظی معنايی داشته باشد و سپس، معناي جدیدی بگیرد در صورتی که بین معناي قبلی و معناي جدید آن کلمه، شباهت باشد، به آن لفظ، منقول» می‌گوییم.‌ مثال اول: صلاة قبلاً به معناي دعا بوده و بعداً به معناي نماز درآمده است. بین معناي قدیم و جدید لفظ صلاة (بین دعا و نماز)، شباهت وجود دارد؛ لذا می‌گوییم این لفظ، منقول است. مثال دوم: کلمۀ صوم قبلاً به معناي خودداری بوده و الآن به معناي روزه (خودداری از خوردن و آشامیدن) در
یادداشت های ایران باستان كوروش كبیر: موبد شهریار نویسنده: سهراب گنجی مراد* در ستون قبل، در تفسیر احترام نظامی بختیاری های سلحشور به آرامگاه کوروش کبیر، با کاست های ایران باستان و مفهوم سنتی و والای آن(طبقات فرهنگی) آشنا شدیم. به معناي غلط کاست در نزد شرق شناسان غربی: طبقات اجتماعی، اشاره شد. کاست ها، طبقات فرهنگی که مبنای آن بر تفاوت همت ها و اراده ها» نهاده شده است. در این ستون با توجه به شناخت نسبی کاست ها و معناي اصیل آن، می خواهیم ارتباط
نکاتی در خصوص مافین ها و کاپ کیک ها لغت انگلیسی مافین (Muffin)، که به قولی از ريشه فرانسوی (Mufflet) به معناي نان نرم گرفته شده و در زبان آلمانی نیز معادل کلمه (Muffe)، به معناي نوعی کیک می باشد، به نوعی نان اطلاق می گردد که در اندازه کوچک پخته و سرو می گردیده و در پخت آن از مایه خمیر جهت فرآوری خمیر و حجیم نمودن آن، استفاده می گردیده و غالب انواع آن شیرین نبودند. در قرن 19 میلادی به دلیل تک نفره بودن این نوع کیک، پخت و سرو آن خصوصا به صورت داغ جهت صبحانه،
از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه نیره انصاری، حقوق دان : دموکراسی / Democracy اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia که در آن پیشوند دموس» به معنا و مفهوم اداره امور خارجی کشور » به کار می رود. دموس مدتی بعد به معناي تهیدستان و روستائیان و سرانجام به معنايِ مردم » استعمال شده است. مشتق شده و به معناي اقتدار و اختیار و نیز حکومت کردن و * کراسیا* نیز از ريشه * Kratos * کراتوس فرمانروایی می باشد.
حکم اعدام سه تن از کسانیکه در اعتراضات آبان ماه از جمله امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، سه تن از معترضین آبان 98 محکوم به فساد فی الارض شده‌اند. معناي اعدام به عدم فرستادن است و هدف از قصاص ضد آن یعنی زندگی (حیات) بخشیدن به جامعه است از نظر قرآن اعدام آن فردی که کسی را نکشته مانند کشتن همه انسانها و نجات یک انسان به مانند نجات همه انسان‌هاست معناي قصاص؛ پیگیری و تعقیب قانونی جرم و بریدن ريشه‌ها و رویش های جنایت است (تفسیر پرتوی از قرآ
از دل افروز ترین روز جهان، خاطره ای با من هست. به شما ارزانی : سحری بود و هنوز، گوهر ماه به گیسوی شب آويخته بود . گل یاس، عشق در جان هوا ریخته بود . من به دیدار سحر می رفتم نفسم با نفس یاس درآمیخته بود . *** می گشودم پر و می رفتم و می گفتم : (( های ! بسرای ای دل شیدا، بسرای . این دل افروزترین روز جهان را بنگر ! تو دلاویز ترین شعر جهان را بسرای ! آسمان، یاس، سحر، ماه، نسیم، روح درجسم جهان ریخته اند، شور و شوق تو برانگیخته اند، تو هم ای مرغك تنها، بسرای !
یک مطلب کاربردی : ه_آخر_چسبان_ه_آخرتنها :(ـه آخر چسبان ) و ( ه آخر تنها ) در آخر كلمه هایی كه مصوت )اِ (دارد قرار می گیرد که:اولاً : بدون ( ـه و ه ) معنی ندهد مانند : كوزه , پروانه , دانه , ستاره , پرنده ،مدرسه،استفاده ، پاكیزه ،میوه ، آماده ، به ،سایه ،پنبه و .ثانیاً : اگر كلمه ی قبل از (اِ) معنی دهد و منتظر كلمه ی دیگری نباشد , نیز (ـه آخر چسبان یا ه آخر تنها ) می گیرد .مانند : كرده , بوده , خورده , زده , نامه , دسته , شده , آمده , بسته , ____________________________ای_مستقلاگ
بازیها و ورزش‏های محلی آذربایجان بازی‏های سنتی و محلی هر منطقه درجهان ريشه در فرهنگ و نگرش جامعه شناسی و مردم شناختی مردمان آن منطقه دارد. به عبارت دیگر بخشی از اندوخته های فرهنگی در منطقه از بازی‏های محلی و سنتی آن منطقه ريشه می‏گیرند. بازی های سنتی رایج در مناطق آذربایجان با اسامی دیگر در نواحی مختلف این سرزمین با تغیرات اندك مشاهده می شود و نیز نوع مشابه بازی های سنتی در كشورهای مختلف جهان قابل مشاهده هستند زیرا در كلیه جوامع بشری نیا
نمای کلی از ريشه شیرین بیان ريشه شیرین بیان ، که به عنوان ريشه شیرین نیز شناخته می شود ، بیشتر در شیرینی ها و نوشیدنی ها به عنوان شیرین کننده استفاده می شود. مردم همچنین قرن ها از ريشه شیرین بیان به دلیل فواید دارویی آن استفاده کرده اند. جامعه پزشکی در حال پذیرش بیشتر از کلیه مزایای کل شیرین بیان است. با این وجود ، توجه به تحقیقات پزشکی برخی از این مزایای سلامتی را مهم نیست. شیرین بیان در اشکال مختلف موجود است ، یا حاوی گلیسیرریزین یا به عنوان
نظریه ای نوین در معناي ظاهر و تنزیل قرآن مقاله 3 ، دوره 21، شماره 78 ، بهار 1395، صفحه 64-85 نوع نویسندگان سید محمود طیب حسینی عضو گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چکیده یکی از مباحث مهم علوم قرآن که ريشه در روایات پیامبر و اهل بيت (ع) دارد، بحث ظاهر و باطن قرآن است. تاکنون محققان زیادی به بحث درباره مقصود از باطن و تأویل قرآن و معرفی معیارهایی برای شناخت ظاهر قرآن از باطنش روی آورده­اند. معمولاً محققان برای تنزیل و ظاهر قرآن، معانی روشن و
میشه شبیه یک درخت بود. زمانی شاخ و برگ گستراند. گاهی بار و زمانی هم خزان کرد و به خواب رفت. اما می شود درخت بود و رشد کرد و تغییر، بدون آنکه دیده شد. چیزی که از تو دیگران نمی بینند، ريشه گستردن است. در چشم دیگران در خواب بود. اما رشد کرد، حرکت کرت و ريشه گستراند. تا آنجایی که حرکت زمین زیر پایشان ، سایه شاخ و برگ و بار تو رو از چشمانشان به رباید. باید ريشه گستراند.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها