نتایج جستجو برای عبارت :

معنی مادا فاکا یعنی چی؟

تنبیه كردن هم دو نوع داریم لازمه كه این نكته رو اینجا یادآوری كنم،منفی و مثبت به معني بد و خوب نیست . منفی يعني یك چیزی را كم كردن مثبت يعني یك چیزی را اضافه كردن *تنبیه منفی يعني كم كردن یك برنامه كه از نظر فرزند شما مطلوب می باشد. فرزند شما در ازای كار بدی كه انجام داده مثلا به خاطر داد زدن نمی تونه كارتون مورد علاقه شو ببینه . *تنبیه مثبت يعني اضافه كردن یك برنامه كه از نظر فرزند شما نامطلوب می باشد.
كتزیاس نوشته:نام كوروش از یك كلمه ایرانی به معني خورشید گرفته شده است.ظاهرا مقصود این كلمه
 
(هورهمریشه)است.اپر این معني را پذیرفت و یوستی هم با او همداستان گشت و ان را با كلمه (هیر)كه
 
در زبان نردی باستان به معني اتش است سنجید.
 
چون در زبان پارسی باستان خورشید(خور) بوده است كه امروز خور یا هور شده و این با كلمه (كر)(كوروش)
 
هم داستان است
 
پذیرفتن معني خورشید برای كوروش درست نمی نماند اگرچه رای كتزیاس خوشایند و گرامیست اما باید
 
از ان چشم پوشی
مفهوم جملات نماز شیرینی نماز به فهمیدن معني آن است، همانطور که لذت بردن از غذا به فهمیدن مزه­ی غذاست به همین دلیل در قرآن کریم در آیه شریفة 43 سوره مبارکه نساء، مسلمانان را از نماز خواندنی که با درک معني نماز همراه نباشد، نهی می کند. از این رو آموزش معني نماز از کلیدی ترین و مهمترین آموزه هایی است که یک مسلمان فرا می گیرد در این مجموعه با استفاده از منابع معتبر نظیر تفسیر المیزان، لغتنامة قرآن کریم (سلام)، معني کاملتر و در نتیجه شیرینتری از نم
ا*** "یک هدیه از خدا" **
در انتظارت امسال صد قاصدک رها شد//
صد قلب پاک و آبی اسیر لحظه ها شد //
وقتی که آمدی تو //
خورشید خنده ای کرد//
یک ماه و صد ستاره اظهار بندگی کرد//
یک آسمان فرشته در حیرت از زمین شد//
سجاده های مردم با عطر گل عجین شد//
یک کوله بار خالی، پر شد ز عشق و ایمان /
حرف دل مرا باز فهمید نور عرفان/
 
وقت سحر شدم ابر، آزاد گریه کردم //
از ناسپاسی خود هردم گلایه کردم   //  
ار اینکه با خدایم آسان شدم صمیمی  //
گشتم رها ز دردی ، یک درد بس قدیمی//
هر قطره
نام هایی که با آی شروع می شونداین اسم های زیبا اکثرا ترکی هستند و دخترانه. چرا که واژه آی ترکی بوده و به معني ماه است.آیآی يعني ماه. در ابتدای نام های دخترانه ترکی می آید. اسم های با آ را نیز ببینید.آیدینا: به معني مانند ماه روشنآی سونا: به معني زیباروی متعلق به ماهآیسانا: مانند ماهآیدا: به معني در ماهآیدان: به معني از ماه آمدهآیمان: به معني انسانِ ماهآیتان: به معني مانند ماهآیتن: به معني دارای تنی چون ماهآیسان: به معني مانند ماهآیسِن: به معني تو
اول صبح لبت هست عسل يعني چه؟ تن من پیش تو فهمید بغل يعني چه! از دل گنبد تو بانگ اذان می آید تو بگو حی علی خیر عمل يعني چه؟ می گدازی و تنت بر بدنم می بارد علت زله هایی و گسل يعني چه؟ می دهی بوسه پس از بوسه پس از بوسه چه خوب به من آموخته ای رد و بدل يعني چیه؟ وقتی از گرمی آغوش تو برمی خیزم تازه می فهمم که روز ازل يعني چه من و تو دست و ترنجیم که تعبیر کنیم معني هر غزل از شیخ اجل يعني چه شعرها رو به افولند و درون مایه ی تو پاک و بی حاشیه فهماند غزل يعني چ
۱. جنگ سخت يعني تسخیر و تصرف سرزمین ۲. جنگ نیمه‌سخت يعني تغییر در سطح حاکمان و حمایت از حاکمان دست‌نشانده ۳. جنگ نرم يعني تغییر و جابجایی اولویت‌ها و ترجیحات(در حوزه باورها، ارزش‌ها و رفتارها؛ در حوزه ت‌ها و اولویت‌های داخلی و همچنین در قلمرو اولویت‌ها و ترجیحات ت خارجی)
تو خیلی دوری.تو خیلی دوری.معني خاطرهمعني حافظهمعني عارضهمعني فاصلهتو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی دوری.تو خیلی دوری. خیلی دوری.تو خیلی دوری‌‌.خیلی دوری.معني خستگی‌معني کهنگی.معني دلتنگی بیهودگیمعني انتخاب معني التهاب معني اضطرابمعني اجتناب.تو خیلی دوری.خیلی دوری.
آبخیز واحدی هیدرولوژیک است که به عنوان واحد فیزیکی, بیولوژیکی, ی, اجتماعی و اقتصادی برای طراحی ومدیریت منابع طبیعی (آب, خاک, پوشش گیاهی) پذیرفته شده است. به عبارت دیگر آبخیز منطقه ای توپوگرافی است که توسط یک سیستم رودخانه زهکشی میشود.آبخیزداری يعني تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصولآبخیزداری بهره گیری از مجموعه گسترده دانش و تجربه است در یافتن راه های پیشگیری و رویارویی با فرسایش خاك و سیلابهای مخربآبخیزداری يعني حفظ و اح
دنیا دخترانه دنیا عجیبی است! این است که هر کس از نگاه خود دخترانگی و دختربودن را معني میکند. یکی میگیود دختر بودن يعني سختی و دیگری میگوید دختر بودن يعني عشق … یکی معني دخترابودن را مادرانگی هایش برای عروسک ها معني میکند ، دیگری در قوی و مستقل بودن ، یکی با افسوس و آه و حسرت از دنیای دخترانه اش سخن میگوید و دیگری با عشق و تعصب و شادی از رنگی رنگی بودن دنیایش تعریف میکند. اما هر چه هست امروز، يعني میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها در سرزمین ما ا
فرهنگ ملی: اینكه فرهنگ ملی چیست؟ و آیا معني و تعریف مشخص و مورد توافقی در مورد آن وجود دارد یا نه موضوع این مقاله نیست.آنچه قابل بحث است اینكه درمباحث مدیریت زمانی كه در مورد فرهنگ ملی صحبت می شود، از اصطلاحی بنام فرهنگ منطقه ای بحث می شودكه در واقع دارای دو بعد درون مرزهای ملی(یك كشورباحاكمیت ی شخصی) و برون مرزهای ملی(يعني آن مناطقی كه خارج ازمرزهای ملی یك كشورخاص است امادارای شباهت های فرهنگی بافرهنگ داخل مرزهاست مثال های متعددی نیزدر
چه زمانی نمی توانیم از تكنیك خاموشی استفاده كنیم؟ مورد اول: این كه عامل تغییر*بتواندتقویت كننده را كنترل كند. والدین بتوانند تقویت كننده را كنترل كنند،اگر والدین كنترلی بر تقویت كننده نداشته باشند خاموشی صورت نمی گیرد. معني این جمله يعني. با یك مثال برایتان توضیح می دهم: بچه هایی كه در مدرسه از دیگر بچه ها پول می گیرند و به آنها زور می گویند را در نظر بگیرید. رفتار مشكل آفرین در این مثال: گرفتن پول از بچه ها و زور گفتن و بچه هایی كه پول می دهند
اما شاید محکمترین و بهترین سند در خصوص خواستگاه فوم هیتی معني کلمه hittites  می باشد در منابع بجا مانده از زبانهای هند اروپایی از قبیل زبان های فارسی ،هندی و کلمات هیر ،هیت ،هیل  معني آتش ،آذر،گرما را می دهد در سانسکریت هیل به معني آتش می باشد در زبان اوستایی هیر به معني آتش بوده ود ر زبان  کهن ژرمنی هیت به معني آتش و در زبان انگلیسی هات به معني گرما معني می دهد همچنان که اشاره گروید در زبان شناسی توپونیم هیر با هیت و حور با هور  هم معني می باشن
برای فهماندن به ماشین مفهوم صفر و یک را تعریف می‌کنیم. می‌گوییم اگر ولتاژ به حد معینی رسید يعني یک است. يعني لامپ روشن است و اگر ولتاژ در حد معینی پایین آمد و نزدیک به صفر شد مفهوم آن صفر است يعني لامپ خاموش است. یا به‌عبارت‌دیگر ماشین چگونه می‌تواند تاریکی و روشنی را تشخیص دهد؟ روشنی به معني 1 و تاریکی به معني 0 است اکنون می‌خواهیم این دو حالت لامپ را نام‌گذاری کنیم. به لغت‌های زیر که برای این منظور به‌کاررفته‌اند، توجه کنید.
نام دخترانه زیبا با ریشه ترکی
اسم ترکی دختر با آ
معني اسم آتاناز يعني (ترکی ـ فارسی) افتخار پدر، موجب آسایش و شادکامی پدر، عزیزِ پدر
معني اسم آلما يعني 1- درخت سیب جنگلی؛ 2- (در ترکی) سیب؛ [درخت سیب جنگلی را در رودسر سیب، هسیب و هسی و در تالش سف و در ارسباران و آستارا آلما» میخوانند].
معني اسم آنالی يعني (ترکی) [از دو جزء آنا (مادر) + پسوند نسبت ساز (لی)] 1- دارندهی محبت؛ 2- برخوردار از محبت مادر؛ 3- مادر دار، دارای مادر؛ با اسم آنیل که اسم ترکی پسر است ا
معني آیاتی از قرآن كریم (4) سوره مباركه البقرة آیه 120 وَ لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَهُودُ وَ لَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لَا نَصِیرٍ ( 120) و هرگز یهودیان و مسیحیان از تو راضى نمى ‏شوند مگر آنكه از دین آنان پیروى كنى. بگو در حقیقت تنها هدایت‏ خداست كه هدایت واقعى است و چنانچه
از لحاظ ریشه ای آرسین را ریشه یابی کردیم يعني شعله آتش.آرتین در فرهنگ دهخدا به معني پاکی و تقدس آمده،آرتین (آر+تین) ( آتش+شعله و حرارت و گرما)شعله آتش خود نماد پاکی و تقدس است آرتین و آرسین هم معني هستند 
✅ تفاوت کنایه و ضرب‌المثل در موارد زیر است : 1. کاربرد معنای دور و نزدیک: در کنایه به هیچ عنوان معني نزدیک مراد نیست و حال آن که در ضرب‌المثل معني نزدیک هم در نظر گرفته می‌شود. مانند: آب در هاون کوفتن؛ به هیچ عنوان معني نزدیک مراد نیست و حال آن‌که: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود: می‌توان معني نزدیک را در نظر گرفت. 2. کنایه نیاز به معني دارد اما ضرب‌المثل نیازی به معني ندارد. به عنوان مثال در هیچ فرهنگ لغتی ضرب‌المثل‌ها معني نمی‌شوند اما ک
نام دوقلو دختر دختراسم زیبای دخترانه ایرانی برای دوقلوهای دختر به همراه معني اسماسم با معنيهَناء به معني شادی و خوشحالی با ریشه عربیآلاء به معني نعمت ها با ریشه عربیآی میرا به معني فدایی ماه با ریشه ترکی پارسیآی پارا به معني ماه نو با ریشه ترکی (اسم ترکی)روناهی به معني روشنایی با ریشه کردیماهنی به معني ترانه با ریشه ترکیشادن به معني بچه آهو با ریشه ترکیجرن به معني بچه اهو با ریشه ترکمنیشاینا به معني مروارید درشت در زبان پارسیشنایا به معني
هر نت موسیقی داستان و روایت خودش را دارد و اشاره به معني و مفهوم خاصی دارد حال می خاهیم بدانیم نت های موسیقی چیستنت اول Do=دومینس=هفت شهر عشقيعني خدایی که در بشر متجلی شد و حضور خداوند است در بشرنت دوم Re=رجینا=ملکهخلیفه. ملکه پادشاه. و (ماه)يعني جانشین خورشید نت سوم Miمایکروکازم.جهان آراستهنت چهارم Fa=فیت نی تس سرنوشتیعنه سرنوشت انسان را در دست سیارات می دانستندنت پنجم Sol=تیپاسول خورشید يعني روشنایی و پاراسل يعني ضد خورشیدنت شش ام La=کویلا یکتا.
کلمات میتونن بفهمونن درد چیه؟!میتونن معني کلافگی رو بفهمونن؟!میتونن خستگی رو،اون طور که هست توصیف کنن؟!میتونن حالیت کنن غم يعني چي؟!میتونن بگن وقتی ذوق زده ای،حالت چجوریه؟!میتونن معني دوست داشتن رو برسونن؟!میتونن بگن دلتنگی چجوریاست؟!میتونن؟!میتونن؟!معلومه که نه!قطعا نمیتونن!
فرهنگستان زبان فارسی برای معادل این کلمه ، کلمه پروندان » را معرفی کرده است .پروندان از ترکیب پرونده » وپسوند مکان ان» ساخته شده است . يعني جای پرونده . معني پروندان برای شنونده یا خواننده سنگین است وباید برای درک آن به کتب لغت مراجعه کند . می توان برای معادل فارسی زونکن از کلمه پوشهْ برگ » استفاده کرد . يعني پوشه ای که برگ ها را در آن می گذارند . هم معني آن رسا است وهم تلفظ آن آسان . شبتان به خیر .حسن دهقان
تشویق كردن و تنبیه كردن كودكان یكی از بحث های همیشگی بین والدین می باشد. اگر شما به فرزندتان بگوید اگر اتاقت را تمیز كنی به پارك می رویم،در واقع شما از تشویق مثبت استفاده كرده اید. اگر شما به فرزندتان بگوید اگر درس خوندی امروز نیاز نیست اتاق را تمیز كنی در واقع شما از تشویق منفی استفاده كرده اید. پ.ن:مثبت به معني اضافه كردن است و منفی به معني كم كردن می باشد.
   بهروز رضوی نژاد از آنجا که رسانه یک امر عملی است نه تئوری بنابراین مینی فیچر نیز یک امر عملی است نه تئوری. تمامی برنامه های رادیویی به جز فرمت نمایش، دارای یک ترکیب تکراری برنامه سازی هستند، يعني با یک مسیر شروع می شود و به انتها می رسد؛ مثلا برنامه ابتدا با آرم، سلام، گزارش و سایر قسمت های یک برنامه بر روی آنتن می رود. اما مینی فیچر یک قالب مجزا نیست، در حقیقت بین این روند برنامه سازی، بسته هایی هم مانند یک آیتم قرار می گیرد، در واقع میان
نام هایی که دارای "نیک" هستنداسم پسر شیک و جدیدبرگرفته از سایت NameFarsiنیک (در اخر نام ها)  آرنیک : به معني آریایی نیک خورادنیک : به معني جوانمرد نیکآریانیک : به معني آریایی نیکرای‌نیک : به معني اندیشه نیکمهرنیک : به معني خورشید و مهر نیک
لایه ازن به معني لایه ازن جوی واقع در سطح فوق از لایه مرزی سیاره زمین يعني در استراتوسفر به عبارتی در فاصله ۱۰ تا ۵۰ کیلومتری سطح زمین است . ازن ترکیب شیمیایی متشکل از سه اتم اکسیژن است. مولکول اکسیژن دارای دو اتم اکسیژن است اما تفاوت در یک اتم اکسیژن در این دو مولکول تفاوتهای اساسی را در این دو مولکول بوجود آورده است . پس از آذرخش ، تنفس شما با آسودگی بیشتری صورت می‌گیرد. هوا پاکیزه و پر از تازگی است.
سلااام بچه هاتو پست قبل گفته بودم منتظرم باشین!!!میدونین علت اصلی و مشترك بین همه دوستای من تو سه تا مدرسه این بود كه اصلا نمی دونستن دارن چی كارا میكنن؟ اصلا نمی دونستن اعتقاد يعني چي؟در بهترین حالت میگفتن دین يعني ادم خوبی باشی!! بعضی ها میگفتن دین يعني هرجور دلت خواست به خدا برسی ! اینا بزرگتر بودن، دوست داشتم بیشتر برام حرف بزننمیگفتن مثلا تو نماز میخونی ،من با موسیقی به ارامش میرسم!! بعد فهمیدم آرامش !! اره آرامش چیزیه كه دنبالشیم ! و بقو
برای دختران زیبای ایرانیاسم دخترانه زیبا و تکمعرفی دو نام زیبای دختر (اسامی ایرانی) که می تواند به عنوان اسم برای دوقلوهای دختر نیز به کار روند:Ronika و Roubitaاسم رونیکا يعني:رونیکا به معني زیبا و خوب روی در زبان پارسی، به معني دختر خوش یمن در زبان یونانیاسم روبیتا يعني:روبیتا به معني دختر زیباروی و بی نظیر با ریشه پارسیhttp://name-iran.blogfa.com/
اسم سامیا، سوما و سومیاسوما Sumaسوما به معني نور ماه در زبان پارسیبه معني نور چشم در زبان کردیبه معني محل جاری شدن نهرآب در زبان گیلکیسومیا Somiaسومیا به معني محبوب و عزیز با ریشه پارسیسامیا Samiaسامیا نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشی؛ معني بانوی بلند مرتبه نیز برای این نام بیان شده است که در این صورت این نام ، نامی دخترانه می باشد.
فلاسفه قدیم قوه فاهمه رو در کنار قوه عاقله می گذاشتند . يعني انسان که توانایی تعقل دارد در بسیاری از موارد به صورت غیر ارادی کارهایی را انجام می دهد که عقل در آنها دخالتی ندارد يعني تحلیل عقلی وجود ندارد ، در واقع این قوه فاهمه اوست که کمک می کند به گونه ای درست رفتار کند. درست مانند رانندگی خودرو که بدون هیچ تعقل عمیقی شما دنده و کلاچ را عوض می کنی و به درستی رانندگی میکنی و هنگامی که کودکی بیاد جلوی ماشین بدون اینکه تفکری رخ دهد ترمز میگیری .

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آموزش شیرین با لیموشیرین