نتایج جستجو برای عبارت :

من نمی خواهم حسین را از تو دور کنم، یا رنج های فراوانت را نادیده بگیرم.

در هوای بی  تنفس من تو را می خواهم آخرزهرا بی انصاف چشمان تو را می خواهم آخریک شبی در کوچه هاي پیچ و بن بستبوسه ی آرام لب هاي تو را می خواهم آخرمثل یک پروانه بی بال و عاشقدشت آغوش تو را می خواهم آخرواپسین روز و شب عمرم که باشد بی گمان عطر تو را می خواهم آخردر هوای بی هوای جان سپردنگریه ی سوزان چشمان تو را می خواهم آخرمن زبان دیگری جز شعر يارایم نبودورنه می گفتم که از دنيا تو را می خواهم آخر (مهتاب مینایی) 
از امشب با خدا قهرممن امشب با تو هم قهرماز امشب با خودم قهرممن امشب فال حافظ را بدست خود نميگیرمنفس را من به آسانی از وجودم  صلب خواهم کردو نیزآسایشت را هم و نیز عشقتو نیز آن ياد شیرینت و دیرینتمن امشب با خدا قهرمو حرفش را نمي خواهم،نمي خوانممن امشب با تو هم قهرم صفایت را وفایت را دو چشم ناز دارت را نمي خواهم نمي خواهماز امشب با خودم قهرمو این تن را نمي بخشم نمي خواهم قوایش را جلایش را تلاش وام دارش را نمي خواهم نمي خواهم چه گویم که بقایش رااگر
تو را تنها برای خود، چه خود خواهانه می خواهم تو را با هرچه غیر از چشمِ خود، بیگانه می خواهم کبوتر می شوم جَلدِ حریم پاک چشمانت و از دست نگاهِ مهربانت، دانه می خواهم دلم می ترسد از غربت، بيا و آشنایم شو من و تو، حوضی و ایوان، هوای خانه می خواهم تصور کن که ما هردو، همان عشاق مشهوریم بگو لیلی…بگویم جان؟… کمی افسانه می خواهم… بيا آن وقت پیش من، کمی نزدیک تر بنشین… من از دار و ندار تو، فقط یک شانه می خواهم ولش کن عقل و منطق را، جنون هم عالمی دارد تو
تو را می‌خواهم برای پنجاه سالگی شصت سالگی هفتاد سالگی تو را می‌خواهم برای خانه‌ای که تنهايیم تو را می‌خواهم برای چای عصرانه تلفن‌هايی که می‌زنند و جواب نمي‌دهیم تو را می‌خواهم برای تنهايی تو را می خواهم وقتی باران است برای راهپیمایی آهسته‌ی دوتایی نیمکت‌هاي سراسر پارک‌هاي شهر ‏برای پنجره ی بسته و وقتی سرما بیداد می‌کند تو را می‌خواهم برای پرسه زدن‌هاي شب عید نشان كردن یک جفت ماهی قرمز تو را می‌خواهم برای صبح برای ظهر برای شب بر
به امید دیدنت خدا خداخواهم کردخواب و بیدار تو را بازصدا خواهم کردپای عشق تو بیفتد مثل فرهاد شبیبیستون جای دماوند بنا خواهم کردبوسه ای از لب تو قرض گرفتم حتماقرض لب هاي تو را زود ادا خواهم کردقایق قسمت اگر دور کند از تو مرارود را سمت تو برعکس شنا خواهم کردارزشت بس که زياد است از این لحظه به بعد"تو"ی مفرد شده را باز شما خواهم کردحرف یک مرد همان است که اول گفتههر چه دارم سر این عشق فدا خواهم کرد
می خواهم روزه بگیرم طراح و نویسنده سپیده خلیلی تصویرگر کاظم طلایی نشر افق کتابهاي فندق ۱۳۷۵ چون که با کودک سر و کارت فتاد» پس زبان کودکی باید گشاد» این کتاب برای آشنایی کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان سال اول و دوم دبستان با فریضه روزه طراحی شده است. کتاب با زبانی ساده و در قالب ۱۴ با عناوین نیت، تحمل گرسنگی، گرد و غبار، سر فرو بردن در آب ،روزه مسافر، روزه خوری، دروغ بستن به خدا و معصومین(ع)، ضعف شدید ، خوردن يا آشامیدن از از
اگر روزی بمیرم
تمام کتاب هايی را که دوست دارم
با خودم خواهم برد
قبرم را از عکس کسانی که دوستشان دارم پر خواهم کرد
و خوشحال از اینکه اتاق کوچکی دارم
بی آنکه از آینده وحشتی داشته باشم
دراز می کشم
سیگاری روشن می کنم
و به خاطر همه دخترانی که دوست داشتم در آغوش بگیرم
گریه خواهم کرد
اما درون هر لذت، ترسی بزرگ پنهان شده است
ترس از اینکه صبح زود کسی شانه ات را تکان بدهد و بگوید:
- بلند شو سابیر!
باید برویم سر کار .
میترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم
 
سایبر
ای حسين ای تاج نور خدا ای حسين ای شیردشت بلا ای حسين ای زخم تیغ جفا ای حسين ای شاه عهد و وفا تو چراغ در ره هدایتی نور شمع بر خط شهادتی شهسوار و شیر ملك عزتی ساقی شراب جام وحدتی غمگسار غم عشق و غربت فاتحان راه عشق و غیرتی من تو را گویم بشر يا كه خدا من برم بر چه كسی جزء تو پناه بهر استجابت دعای خلق می كنیم به درگه تو التجا كه خدا دائم ز عشق تو برد برلبش ذكر خوش نام تو را ياحسين ياور ما جزء تو كه است گرد نورت جان ما پروانه است در سماع ذات حق بر لب ما نام
اولین رابطه خالق و مخلوق شاید لحظه اى باشد كه مخلوق متولد میشود، امشب ظاهرا شب قبل از این رابطه براى من مى باشد تنها تر از همیشه فشار تمام كوه هاى دنيا را بر سینه ام حس مى كنم نه مى خواهم در كشتى تفریحى ام كه در سواحل ميامى فلوریدا اماده است پارتى تولد بگیرم و نه در ملكى كه سال ها خاطرات زيادى از انجا دارم lord crown castle جشنى بگیرم و نه در كأخ پذیرایى ولیعهد ایسلند، تنهايى را شایسته دانستم بدون دوست همیشگیم جك دنی عزیز؛ بهر شكل انانى را كه فكر میك
بی رمق و خسته، به دنبال تو خواهم گشت. ميان یک مشت دوستت دارم هاي اشتباهی، رهايت نخواهم کرد. نگاهم را در نگاهت جای خواهم گذاشت. دلخوش به اشکی خواهم بود که شبی به ياد من آن را به زلالی خاطراتمان روشن کنی. به هوای دوستت دارم هايی که میگفتی نفس خواهم کشید. میدانم که سالهاست ميان من و تو یک "ما" فاصله است.! میدانم که تمام شهر تورا با او،"شما" خطاب میکنند. میدانم. اما در باورم نیست تو آن گمگشته من باشی.
و این منمکه به گور خواهم برد این عشق راشاید در همان فصل سرد تولدتو اما در آستانه فصل سردیمو نمي دانم آن شراب عشقت چند ساله بود که اینگونه با من کردو من مردی تنهايم که از کنار باغچه تنهايی هايم می گذرم انگار که من آن غنچه لاغر وسط باغچه ام که گویی هرگز گلش نخواهد شکفتمن به گور خواهم برد این عشق را و نمي دانم چرا هنوز شوق رسیدن دارمو اما الان چند سال است که نخوابیده امبا قلبی پاره پاره و پر از ترکشخسته ام و خسته بی هیچ احساس دردیباید بخوابم و س
روزی در سرنوشت تو من تکراری خواهم شد و قدم نو رسیده مبارک خواهد شد و تو چه زود يادت می رود خاطرات دو نفره هايمان را و من که قدیمی شده ام در فراموشی روزگار پرسه خواهم زد بی هدف و بی نتیجه و این چه بی رحمانه است که یک نفر می آید تا تو را به گورستان زندگی هدایت کند قدم نو رسیده همیشه مبارک نخواهد شد . # علی دادخواه 15 تیر 1399
دوباره باز خواهم گشت درِ گُل‌خانه‌ها را بازخواهم کرد
تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد
تو را در کوچه‌هاي کودکی آوازخواهم کرد
از آنجائی که ماندم ناتمام، آغاز خواهم کرد
تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد
دوباره باغمان را سبز خواهم ساخت
درخت عشق خواهم کاشت
سياهی يا سپیدی نه
تمام رنگ‌ها را دوست خواهم داشت
  
 کبوترهاي عاشق را
 
گلهاي شقایق را
یکایک از قفس آزاد خواهم کرد
تو را ‌‌ای ناب، ‌ای ناياب
تو را ‌ای تشنه‌ی سیراب (تو را ‌‌ای تشنه‌ی داراب)
نمي دانم چرا من همیشه منتظر یک معجزه بودم . که کارم درست بشه . نمي دانم چرا همیشه دلم می خواهد یک دستی از غیب بياد و کار من رو درست کنه .یکم که دقیقتر فکر می کنم می بینم هر چی که سرم امده و برام اتفاق افتاده تقصیر خودم بوده . چرا منتظر بودم بقیه برای من فکر کنن .اما اینبار دیگه نمي خواهم اینطور بشه . منتظر معجزه نیستم . می خواهم ذهنم رو از همه چی پاک کنم . دوباره برای خودم تصمیم بگیرم .برای اینکه سر خودم رو هم گرم کنم و به چیزهاي بیهوده فکر نکنم می خوا
قایقی خواهم ساخت،خواهم انداخت به آب.دور خواهم شد از این خاك غریبكه در آن هیچ‌كسی نیست كه در بیشه عشققهرمانان را بیدار كند.قایق از تور تهیو دل از آرزوی مروارید،هم‌چنان خواهم راند.نه به آبی‌ها دل خواهم بستنه به دريا-پريانی كه سر از خاك به در می‌آرندو در آن تابش تنهايی ماهی‌گیرانمي‌فشانند فسون از سر گیسوهاشان.هم‌چنان خواهم راند.هم‌چنان خواهم خواند:"دور باید شد، دور."مرد آن شهر اساطیر نداشت.زن آن شهر به سرشاری یك خوشه انگور نبود.هیچ آیینه
زندگی میگذرد و من خیره به سایه روشن هاي روز و شب،بی هیچ تحرکی رفت و آمدهاي مهتاب را میشمارم تا برای يافتن مرگ خویش لحظه شماری کرده باشم. مرگ یک شروع دوباره است،آغازی بر جهان و سیطره حالاتی دیگر.من درحال مردن هستم و عوض خواهم کرد دنيایی را که سزاوار آن نیستم.من خواهم مرد و زنده خواهم شد آنطور که خودم خواستم و میخواهم.
عظمت شب قدر اقتضا می کند که از خدا بهترین چیز را طلب کنیم، پيامبر اکرم (ص) در جواب کسی که سؤال کرد: اگر شب قدر را درک کردم از خدا چه بخواهم؟ فرمود: تندرستیآن حضرت فرمود: العافیه؛ عافیت و تندرستی.[16]همچنین از حضرت موسی (ع) نقل شده که به خدا عرضه داشت: خدايا! نزدیکی به تو را می خواهم.خدا فرمود: نزدیکی به من، برای کسی است که شب قدر را بیدار بماند.حضرت موسی (ع) گفت: خدايا! رحمت تو را می خواهم.خدا فرمود: رحمت من، برای کسی است که شب قدر را بر بینوايان ترحم کن
این روزها هوایی شده ام که زمینی نباشم نه در قیدش باشم نه در بندشبه سرم زده مثل نهنگها بی آنکه دلیلش را بگویم بروم ساحل و بی حرکت بمانم. می خواهم خودم را نا دیده بگیرم و یک مرد را از ميان همین چند تایی که می گویند دوستم دارند انتخاب کنم و آنقدر دوستش بدارم که تو از يادم بروی می خواهم دوست داشتن تو را تکه تکه کنم، بریزم دور و بعد دست مردی را بگیرم که قدر لبخند هايم را بداند و پای عشق بلد باشد که بماند. حالا فرار کن دورتر برو و حتی دیگر نيا تصمیم
سلام، هفته پیش همه چیز جور بود برای استعفا و برگشت به کرمانشاه. اما از نظر مالی طمع کردم. بخش اعظم درآمدها، خانه دولتی، وام ۱۲۰ میلیونی ۴ درصد، امکان استفاده از تسهیلات تعاونی مسکن، بیمه و سنواتم رو از دست خواهم داد. در عوض پا در عرصه ای خواهم گذاشت که از بچگی تنها هدف و سغلی بوده که دوست داشتم برای دستيابی به آن تلاش کنم. اما نتونستم تصمیم بگیرم، دیگه خودم تنها نیستم و آینده زن و بچه هم مهمه. اما اگر این دفع بیخيال علاقه ام بشم دیگه باید برای ه
حس قشنگیه درآغوش تو بودنبه چشمان پرمهرت خیره شدنو غرق شدن در دريای طوفانی چشمانت که راز قلب خویش را صدامیکردو رسیدن به اعماق قلب زیبایت و یکسان شدن ضربان قلبهايمانگوش کن !این آهنگ قلب من است که با آهنگ قلب تو یکی شده استو هرلحظه در دلم فرياد میزند تمام هستی ام ازآ ن توست و بدون تو مرگ را خواهانم.عشق مهربانم باتمام وجودم دوستت دارموخداوند را شاکرم برای آرامشی که در زندگی دارمو آن آرامش وجودتوست❤تولدت مبارک نفس شیرین❤من هیچ نمي خواهم  تنها
۱-خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. ۲-نزد پدر من خدا، جا بسيار است . من می روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. ۳-وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می گفتم . ۶-راه منم ، راستی منم ، زندگی منم .هیچکس نمي تواند به خدا برسد مگر بوسیله من. ۷-اگر می دانستید من کیستم ، آنگاه می دانستید پدرم کیست . اما از حالا به بعد، او را می شن
باور کنتو را پنهان خواهم کرددر آنچه که نوشته‌امدر نقاشی‌ها و آوازها و آنچه که می‌گویمتو خواهی ماندو کسی نه خواهد دیدو نه خواهد فهمید زیستن ات را در چشمانمخواهی دید و خواهی شنیدگرمای تابناک عشق راخواهی خفت و برخواهی خاستروزهاي پیش رو را خواهی دیدکه نخواهند بودچون روزهاي گذشتهآنطور که زیسته بودیدر افکارت غرق خواهی گشتفهمیدن هر عشقیگذران یک عمر استسپری خواهی‌اش کردتو را وصف ناپذیرزندگی خواهم کرددر چشمانم خواهم زیستدر چشم‌هايم ، تو را
نمي خواهم دگر فصل خزان زرد، برگرددبرایم لحظه هاي تلخ و خیلی سرد، برگرددنه اینکه سنگ دل باشم ولی هرگز نمي خواهمبه زیر چتر من شخصی که ترکم کرد،برگرددهمیشه با رفیقم شرط میبندم که نگذارمغمِ قليان کنار تخته هاي نرد، برگرددشبیه قصه هاي تلخ و غمگین از هدایت هامحال است این طرف ها آن سگ ولگرد»، برگرددشدیدا دوستش دارم، همین اندازه بیزارممبادا بین اشعارم "بيا برگرد" برگردد#حسين_جوکار
آنقدر کلافه و خسته ام که راه گریزی برایم نمانده است به خود نگاه میکنم میبینم سنی ندارم اما پر از دردم از همه از همه من دیگر به جایی متعلق نیستم نه به جایی نه به کسی کوله بارم را بر خواهم داشت و خواهم رفت از ديار غریبه ها آنانیکه فقط دل شکستن را بلدند آنانیکه فقط از عشق گوشت را پر میکنند و خورد هیچ نميدانند و من بازهم بی خوابی هايم اشک هايم چرا باید سهم من از دنيا اشک باشد یک بالشت خیس من همیشه باید رفتار خوبی داشته باشم همیشه باید خوب باشم و بقیه
درياچه‌ی ارومیه‌ماین‌قدر که قلب‌م نمک‌زاری تفتیده شدهو اگر به دادم نرسیهیچ امیدی نمي‌ماند!من شاهد مرگ خودم بودم. من می‌توانم تمام صحنه‌هاي این چند سال را توضیح بدهم. تمام صحنه‌هاي این جنایت را. تمام ضربه‌هايی که به روح مقتول‌م وارد آمد را حفظ هستم. از من اعتراف بگیرید. مرا پای میز بازجویی بنشانید. از من ریز به ریز همه چیز را بپرسید. من برای‌تان با گریه خواهم گفت هر آن‌چه را که دیده‌ام. من خواهم گفت که روح‌م آزارش به مورچه هم نمي‌رسید
با سلام به همه دوستان عزیزم، شعری که سالها قبل برای حضرت عباس سرودم را تقدیم می کنم، البته این شعر قبلا در دوران دانشجویی در گاهنامه دارکوب درج شده بود. اما شعر:جمال تو دیده ام و ترک خواب خواهم کردشکاف فرق تو دیده ام و دل کباب خواهم کردسکوت بود و سياهی، تو تشنه لب رفتیبه حرمت لبهاي تشنه،ترک آب خواهم کردبروجرد 1381/11/28با احترام مجدد امید صدر.
هود را روشن نمي کنم و تمام درها و پنجره هاي خانه را باز می گذارم. می خواهم بوی قرمه سبزی ام تمام محله را پر کند. در حياط را چهار طاق باز می گذارم تا بوی گل ياس تمام کوچه را بردارد و همه محل رقص ماهی هاي قرمز حوض را ببینند. می خواهم بوی نم خاک در تمام کوچه بپیچد . تو ای " پسر همسایه " می خواهم همه ی محل بدانند زندگی بدون تو هم برایم جريان دارد با این که هنوز بوی اطلسی هاي يادگاری ات در فضای خانه پخش است.
چند روزی است خبری مبنی بر خداحافظی میثم محمدی از فوتبال مطرح شده. خبرگزاری ایرنا:طی صحبت هايی با میثم محمدی دروازبان اسبق پرسپولیس،سایپا،پیکان،راه اهن،تیم هاي ملی خداحافظی خود را تکذیب کرد و گفت درحال تمرین و درحال استراحت برای بازگشت است صحبت هاي میثم محمدی: به زودی عمل خواهم کرد و به دوران فوتبال باز خواهم گشت کیفت خود را از دروازبان هاي لیگ پایین تر نميدانم و به دوران اوج باز خواهم گشت به شایعات توجه نکنید اگر روزی بخواهم خداحافظی کنم خ
​​شعری از سهراب سپهری (قایقی خواهم ساخت)  قایقی خواهم ساختخواهم انداخت به آب.دور خواهم شد از این خاک غریبکه در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشققهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید، همچنان خواهم راندنه به آبیها دل خواهم بستنه به دريا ـ پريانی که سر از آب بدر می آرندو در آن تابش تنهايی ماهی گیران می فشانند فسون از سر گیسوهاشان  همچنان خواهم راندهمچنان خواهم خوانددور باید شد، دور.مرد آن شهر، اساطیر نداشتزن آن شهر به س
جمعه ها را  از صفحات تقویم پاره‌ خواهم کرد.تا حجم نداشتنت را به رُخم  نکشندپای گذر زمانش را که همواره سنگین است،از بند زمان باز خواهم کرد تا شاید دویدن و دور شدن را بياموزدجمعه ها تفسیر دلتنگی منمثنوی می شود، غم انگیز هر چه می نویسم ، تمامی ندارد و هر چه میخوانم عبور زمانش را نمي بینم .جمعه ها را در پستوی خانه زندانی خواهم کرد تا ايام همواره به فروغ  دیدارت، روشن شوند شاید  این عذاب دوری و دلتنگی ام آرام گیرند#بهناز خرّم
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

سردار صادقی شیمی پلاسجان فــروشــگــاه مــمــبــر واقعی و اختیاری