نتایج جستجو برای عبارت :

نحوه اجرای ازمون پلانک

رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد طبق روال هرساله شاهد پذیرش داوطلبان دردانشگاه آزاد درمقاطع کاردانی وکارشناسی به دوطریق ثبت نام باآزمون (شرکت درکنکورسراسری) و بدون آزمون هستیم .داوطلبان در2 نوبت مهر و بهمن ماه به صورت دقیق تر ،ورودی های مهرماه میبایست دراواخر مردادماه ورودی های بهمن ماه میبایست درآذرماه نسبت به انجام ثبت نام خود اقدام نمایند .برای ثبت نام اولیه دانشگاه در رشته های بدون ازمون دانشکاه ازاد نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

درسی