نتایج جستجو برای عبارت :

نهاددرشعرخشنودی تومایه خشنودی من است

پولس رسول بعد از توضیح فیض عظیم خدا در چهارده فصل اول رساله به رومیان، ما  را تشویق میكند كه زندگی خود را در ستایش، كاملاً به خدا تسلیم نماییم : بنابراین، دوستان مـن، بـه جهـت بخشش عظیم خدا نسبت به خود . بدنهای خویش را به عنوان قربانی زنده به خـدا برای خدمت و خشنودي اوتقدیم نمایید. اینست پرستش راستین كه شایسته است به خدا 2 تقدیم شود.» عـبادت راسـتین - چیـزی كه باعث خشنودي خدا می گردد- تنها زمانی اتفاق می افتد كـه شـخص خـود را كـاملاً بـه خد
تحلیل شعر ای مادرقالب شعر: غزلای مادر عزیز که جانم فدای تو (باشد)                           قربان مهربانی و لطف و صفای تو (باشد)  ( 3 سه جمله) (جانم )نهادمعنی: (خطاب به تو هستم) ای مادر عزیزم که جانم را فدایت می کنم، جانم را فدای مهربانی و محبت و صفای تو می کنم.حرف ندا: ای               منادا: مادرردیف: تو/ تو                قافیه: فدای/ صفایآرایه: تناسب (مهربانی، لطف، صفا)ترکیب وصفی: مادر عزیز              ترکیب اضافی: جانم / فدای تو / قربان مهربانی / صفای توهرگز
رزق_معنوی ✅آثار تسبیحات حضرت زهرا ☘جلوگیری از تیره بختی ✨ امام‌صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابو‌هارون،‌ ما کودکان خود را همان‌گونه که به نماز فرمان می‌دهیم،‌به تسبیح حضرت زهرا(س) نیز امر می‌کنیم. پس بر این ذکر مداومت کن؛ زیرا هر بنده‌ای بر آن مداومت کند، تیره بخت نمی‌شود. ☘خشنودي خدا_دوری شیطان ✨امام باقرعلیه السلام فرمود: ‌هرکس تسبیح حضرت زهرا را بگوید،‌سپس طلب آمرزش کند، آمرزیده خواهد شد. این تسبیح به زبان یک‌صد مرتبه است، و
من با تمام سختی ها به زندگی می خندم، شما هم بخندید ,,,! خنــــده خنده در تامین شادی خودكفاست موجب خشنودي هــر مبتلاست خنده یك ورزش همانند شناست چون كه بر افسردگی فرمانرواست خنده خوشحالی بی چون و چراست طالبش هم شاه است و هم گداست خنده های عاقلانه كم صداست چون بهین سنّت ز رسم انبیاست خنده چون آبی گوارا تشنه راست نیك نوشی ضدّ امراض و بلاست خنده ی آرام از شرم و حیاست خنده ی جاهل همیشه پرصداست خنده از روی رضا شكر خداست بلكه پایان تمـــام غصّه هاست خ
  پولس رسول بعد از توضیح فیض عظیم خدا در چهارده فصل اول رساله رومیان، ما  را تشویق میكند كه زندگی خود را در ستایش، كاملاً به خدا تسلیم نماییم : بنابراین، دوستان مـن، بـه جهـت بخشش عظیم خدا نسبت به خود . بدنهای خویش را به عنوان قربانی زنده به خـدا برای خدمت و خشنودي اوتقدیم نمایید. اینست پرستش راستین كه شایسته است به خدا  تقدیم شود.» عـبادت راسـتین - چیـزی كه باعث خشنودي خدا می گردد ، تنها زمانی اتفاق می افتد كـه شـخص خـود را كـاملاً بـه خ
مردمان عزیز بدانید که خداوند پنج چیز را در پنج چیز دیگر نهاده است ولی مردم آن را در پنج چیز دیگر می طلبند پس آنان آن را نمی یابند:خداوند علم را در کوشش و سختی نهاده ولی مردم آن را در آسایش و راحتی می طلبند و نمی یابند.خدا عزت را در فرمانبرداری خویش نهاده و مردم آن را در خدمت به ثروتمندان می جویند و به آن نمی رسند.خداوند ثروت و بی نیازی را در قناعت نهاده و مردم آن را در کثرت مال می جویند و نمی یابند.پروردگار رضایت و خشنودي خویش را در خشم با نفس سرکش
 امام صادق (ع) می فرمایند: نزدیکترین موقع مردم به خداوند، بیشترین موقع خشنودي خدا از مردم، هنگامی است که حجت خدا در میان مردم نباشد و بر آنها آشکار نشود و جای حجت خدا را ندانند. ولی باور دارند که حجت خدا و نشانه های او باطل نشده است. در چنین مقطعی هر صبح و شام منتظر فرج باشید. و شدیدترین موقع خشم خدا بر دشمنان خود هنگامی است که حجت خدا در میان آنها نباشد و بر آنها ظاهر نشود. خداوند می دانست که دوستان او در مورد حجت خدا دچار شک و تردید نمی شوند. و ا
شادمانی از دیدگاه پزشکان شاد بودن برای سلامت جسم انسان ضروری است .خشنودي سیستم ایمنی بدن را قوی کرده و مانع از بروز بیماری ها می شود .تحقیقات نشان داده اند که برخی از فعالیت های روزانه از قبیل آواز خواندن و گوش دادن به نوایی دلنشین و باغبانی کردن و حتی خندیدن باعث افزایش ترشح هورمون های شادمانی می شود .
در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ،  از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد ، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند.
آرزومند ازدیاد لطیف ترین آفریدگانیم که بدان گونه گل سرخ حُسن هرگز نمیرد ولی چونکه رسیده تر با گذر زمان می میرد وارث لطیفش باید حمل کند خاطراتش را با خود اما تو با چشمان تابناک خوبیش عهد بسته ای پربار کن شعله ی نورت را با آتش درونی ات قحطی می شود جایی که فراوانی خوابیده است تو دشمن خودت هستی و برای شیرینی ات بس ظالمانه است تو آن هنر، پیرایه ی جدید این جهان و تنها جارچی این بهار پر زرق و برق. در شکوفه ات دفن می کنی خشنودي ات را و ای گستاخ لطیف با خ
ارزش و اهمیت نماز بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. نماز از ارکان بسیار مهم اسلام است که بپا داشتن آن باعث رضایت و خشنودي خدا می‌گردد. نماز عامل اتصال و ارتباط بندگان با خداست. رابطه‌ای که نباید هیچگاه گسسته شود و تا آخرین لحظه عمر باید پابرجا بماند. پیامبر اکرم صلی ‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم» می‌فرمایند: خداوند نماز را نور چشم» من قرار داده و آنرا محبوب من ساخته است آنطور که گرسنه را بر طعام و تشنه را به آب مشتاق کرده است.
شادی در نگاه قرآن در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ، از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد ، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمیکنید.
ماه مبارک رجب، ماهِ نزول رحمت الهى و ماهِ مولودِ کعبه است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند :ماه رجب برای امت من "ماه استغفار" است. ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در حرمت و فضیلت به آن نمى‌رسد و جنگیدن با کافران در این ماه حرام است. رجب، ماه خدا و شعبان، ماه من و رمضان، ماه امت من است. کسی که یک روز از ماه رجب را روزه گیرد، مستوجب خشنودي خداوند گردد، غضب الهی از او دور می‌گردد و دری از درهای جهنم به روی او بسته می‌شود.» 
سحرخیزی باعث پیشگیری از افسردگی می شود بیماری افسردگی یکی از رایج ترین اختلالاتی است که درصد قابل توجهی از اشخاص را بخود دچار ساخته است. از علایم افسردگی میتوان به تحریک پذیری اشاره نمود که در بعضی موارد امکان دارد به پیدایش رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگری منجر شود، ضمن این که اشخاص افسرده در زمان گفت و گو با مشاوران، به عدم خشنودي از زندگی، نومیدی، بی انگیزگی و عدم لذت از زندگی اشاره می کنند.
-مدلی است که تفاوت بین ارتباط جمعی با ارتباط میان فردی را بررسی می کند.- تفاوت عمده بین این دو را اینگونه توضیح می دهند:1- ارتباطات چهره به چهره در بر گیرنده بارهای عاطفی و احساسی بیشتری است.2- در ارتباطات چهره به چهره ،باز خورد به صورت سریع روی می دهد.3- در ارتباط چهره به چهره بین A و B یک نوع نظارت متقاطع انجام می شود. سهم این نظارت متقاطع برایA بیشتر ازB است.بین فرد Aو X با فرد B یک رابطه منظم وجود دارد.X در واقع می تواند یک موضوع آشنا از دیدگاه B باشد.
مدل براس وستلی و مالکم مک لین- مدلی است که تفاوت بین ارتباط جمعی با ارتباط میان فردی را بررسی می کند.- تفاوت عمده بین این دو را اینگونه توضیح می دهند:1- ارتباطات چهره به چهره در بر گیرنده بارهای عاطفی و احساسی بیشتری است.2- در ارتباطات چهره به چهره ،باز خورد به صورت سریع روی می دهد.3- در ارتباط چهره به چهره بین A و B یک نوع نظارت متقاطع انجام می شود. سهم این نظارت متقاطع برایA بیشتر ازB است.بین فرد Aو X با فرد B یک رابطه منظم وجود دارد.X در واقع می تواند ی
جناب آقای حیدر نجف زاده انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست دهیاری شرف آباد بسیار باعث مسرت و خشنودي است. اینجانب با عنایت به تعهد ، علم و توانمندیهای جنابعالی ، تمنای عاجزانه دارم در این مسئولیت خطیر و حساس بعنوان خادمی صدیق سه ضرورت مهم توسعه کیفی ، عمران و آبادانی روستا و نیز توجه به خواسته ها و نیازهای اهالی شرف آباد را بیش از پیش محقق گردانید. مطمئنا مدیریت اثر بخش و توانمند جنابعالی ، موجبات پیشرفت و آبادانی شرف آباد عزیزمان
در جهان سرور و شادمانی و غم و اندوه ،مانند تاریکی و روشنی ، شب و روز و سرما و گرما بدنبال یکدیگرند .لیکن شادی هرگز معدوم شدنی نیست . شادمانی احساسی است که همه ما آن را می خواهیم ،اما تعداد کمی از مابه آن دست می بابیم نشانه مشخصه چنین احساسی قدر دانی ، آرامش درونی ، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است . عادی ترین حالت ذهنی ما حالت خشنودي و شادی است .دنیا پر از آدمهای افسرده ای است که همه عمرشان را در غم واندوه می گذرانند وبرعکس گروهی ، تمام زند
از حضرت عیسی (ع) نقل شده است که به حواریین فرمودند: به خداوند محبت پیدا کنید و به او نزدیک شوید! حواریین پرسیدند: چگونه محبت خدا را کسب کنیم و به او نزدیک شویم؟ ‏ فرمود: اهل معصیت را البته به‌ خاطر معصیتشان دشمن بدارید و دنبال جلب رضایت و خشنودي خداوند باشید، تا خدا از شما راضی گردد. ‏ سپس حواریین می پرسند: با چه کسانی معاشرت و همنشینی کنیم؟ عیسی فرمود: کسی که دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد، وقتی سخن می گوید بر علم شما بیفزاید، و کارهایش موجب
‏واضح است که عشق برای افراد مختلف معنایی بسیار متفاوت دارد . در کل ، عشق به مجموعه ای از احساسات مثبت و عمیق اشاره می کند که معطوف به فردی دیگر است برای اینکه زندگی شویی به خشنودي بینجامد باید احساسات عمیق اعلام شود و پاسخی مناسب از طرف مقابل دریافت کند .‏افراد با هدف هم نشینی نیز ازدواج می کنند . عشق مربوط به هم نشینی ، محبتی است که نسبت به افرادی احساس می کنیم که زندگیمان به طور عمیق با آنها پیوند خورده است . این همان عشقی است که بر شراکت د
1- مجموعه ای از ارزشهای اضافی ومکمل برای کالاها وخدمات فعلی خود آماده کرده وارائه دهید. 2 - از عوامل انگیزشی جدید برای فروش بیشتر استفاده کنید. 3 - انجمن وباشگاه هواداران ومشتریان ایجاد کنید . 4- اعتماد سازی کنید. 5- اشتباهات وضایعات را به حداقل ممکن برسانید . 6-نیتی ها را جدی بگیرید. 7- بازاریابی وفروش را از نقطه پایان ،یعنی از آنچه باعث خشنودي ورضایت وماندگاری مشتری می شود آغاز کنید. 8- مدیریت پورتفوی (سبد)مشتریان را فراموش نکنید.
در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ، از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد ، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند.
در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ،  از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد ، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند.
شادی در نگاه قرآن در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ، از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند. مشخصه شادی مستمر و سعادت حقیقی این است که دائمی بوده و برای آن کرانه ای نمی‌توان تصور کرد ، حال آن که شادیهای گذرا ، محدود به یک م
در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ، از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد ، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند. مشخصه شادی مستمر و سعادت حقیقی این است که دائمی بوده و برای آن کرانه ای نمی‌توان تصور کرد ، حال آن که شادیهای گذرا ، محدود به یک مقطع بوده حضوری غی
در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ، از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد ، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند. مشخصه شادی مستمر و سعادت حقیقی این است که دائمی بوده و برای آن کرانه ای نمی‌توان تصور کرد ، حال آن که شادیهای گذرا ، محدود به یک مقطع بوده حضوری غی
در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ، از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد ، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند. مشخصه شادی مستمر و سعادت حقیقی این است که دائمی بوده و برای آن کرانه ای نمی‌توان تصور کرد ، حال آن که شادیهای گذرا ، محدود به یک مقطع بوده حضوری غی
در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ، از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودي می‌باشد ، لذا انسان سعید که سرور و شادی همیشگی و مستمر دارد هرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند. مشخصه شادی مستمر و سعادت حقیقی این است که دائمی بوده و برای آن کرانه ای نمی‌توان تصور کرد ، حال آن که شادیهای گذرا ، محدود به یک مقطع بوده حضوری غی
فصل   11  پولُس به ارادهٔ خدا رسول عیسی مسیح، به مقدّسینی که در اِفِسُسْ می‌باشند و ایمانداران در مسیح عیسی.2  فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.3  متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت در جایهای آسمانی در مسیح.4  چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت، مقدّس و بی‌عیب باشیم.5  که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم بوساطت عیسی مسیح برحسب
شادی و نشاط در لغت، به معنای خشنودي، خوش حالی، خوش وقتی، بی غمی، خوش و خرمی زیستن، زندگی کردن، و زندگانی کردن آمده است. علم روان شناسی تعریف های مختلفی از نشاط ارائه کرده است، اما به طور اجمال می توان گفت: یکی از جنبه های هیجان، شادی است که با واژه هایی چون: سرور، نشاط و خوش حالی هم معناست. در این جا به چند تعریف از شادی اشاره می کنیم:شادی، احساس مثبتی است که از حس و پیروزی به دست می آید. شادی، عبارت است از مجموع لذت ها منهای دردها. شادی، تر

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

الوصیه ... وصیت نامه