نتایج جستجو برای عبارت :

پس از ابر کرم باران محبت بر خاک آدم باریداز فکری بگوید

چترها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطره را زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید برد عشق را زیر باران باید جست زیر باران باید با زن خوابید زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است رخت ها را بکنیم آب در یک قدمی است.
چترها را باید بستزیر باران باید رفتفکر را خاطره را زیر باران باید بردبا همه مردم شهر زیر باران باید رفتدوست را زیر باران باید بردعشق را زیر باران باید جستزیر باران باید با زن خوابیدزیر باران باید بازی کردزیر باران باید چیز نوشتحرف زدنیلوفر کاشتزندگی تر شدن پی در پیزندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون استرخت ها را بکنیمآب در یک قدمی است! 
کاش بارش باران چشم هایم میشست تمام  زخم هایم را چه آن زخم های یادگاری را و چه آن زخم های حسرت را  کاش لا اقل آسمان نوایش را با نوایم ساز میکرد رشته ی محبت از همه جا بریده کاش لااقل خدا  نوازشم میکرد کااااااااااش
چشم هارا باید شست، جور دیگر باید دید واژه ها را باید شست واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد چترها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد باهمه مردم شهر، زیر باران باید رفت دوست را، زیر باران باید دید عشق را، زیر باران باید جست زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم آب در یک قدمی است.
7عزیزان من، بیایید یكدیگر را محبت كنیم، زیرا محبت از خداست و هر كه محبت می‌نماید، فرزند خداست و خدا را واقعاً می‌شناسد. 8اما كسی كه محبت نمی‌كند، خدا را نمی‌شناسد، زیرا خدا محبت است.
9خدا با فرستادن فرزند یگانۀ خود به این جهان گناه‌آلود، محبت خود را به ما نشان داد؛ بلی، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا كند و ما را به زندگی ابدی برساند. 10اینست محبت واقعی! ما او را محبت نكردیم، بلكه او ما را محبت كرد و یگانه فرزندش را فرستاد تا كفارۀ
ای کاش می‌شد با تو ساعت‌ها قدم زداز راه آهن تا شمیران زیر باران. باور کن از تو دست شستن کار من نیستعشق تو می‌گردد دو چندان زیر باران وقتی دعا در زیر باران مستجاب استدیگر چه کاری بهتر از آن زیر باران
زندگی قسمت بارانی بودن باتوست تو ببار تشنه ی باران توام زیر باران تو ماندن دارد زیر باران تو خواندن دارد زیر باران تو اندوه دلم می خندد زیر باران تو هر خاطره ای می رقصد کاش می باریدی دم آنوقت که مهتاب بلند، پیش چشمان تو ظلمت شد و رفت، کاش باران هم بود دم آنوقت که فریاد زدم چه صفایی دارد باغ وصال، کاش باران هم بود ابرها می گفتند غصه جاویدان نیست من ‌به باران گفتم راه بسیار به مقصد باقیست من به باران گفتم خبری از تو اگر می داند دم گوش احدی لو نده
شاخه ها پژمرده است.سنگ ها افسرده است.رود می‌نالد.جغد می‌خواند.غم بیاویخته با رنگ غروب.می‌تراود ز لبم قصه سرد:دلم افسرده در این تنگ غروب.  هر کجا هستم باشمآسمان مال من استپنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من استچه اهمیت داردگاه اگر می رویندقارچ های غربت ؟” سهراب سپهری   چترها را باید بستزیر باران باید رفتفکر را خاطره را زیر باران باید بردبا همه مردم شهر زیر باران باید رفتدوست را زیر باران باید بردعشق را زیر باران باید جستزیر باران باید با
درک محبت از طرف کودکان در سنین مختلف متفاوت است. در هفت سال اول زندگی،
محبت، بیشتر تکیه بر لذات حسی دارد و در دوره‌های بعدی، حفظ شخصیت از نظر
نوجوانان و جوانان مهم استاحتیاج کودک به محبت از نظر علمی قابل انکار نیست و طفل از مورد محبت قرار
گرفتن احساس خوشحالی و صمیمیت می‌کند و نیازهای روحی‌اش برآورده می‌شود
#دانلود #آهنگ #بزن #باران#حسام#الدین#رضایی دانلود از لینک زیر http://uupload.ir/view/fa8f_baran.mp3/ دانلود از لینک بالا بزن باران حسام الدین رضایی آهنگهای حسام الدین رضایی حسام الدین رضایی آهنگ جدید حسام الدین رضایی جدیدترین آهنگ حسام الدین رضایی آهنگ مادر حسام الدین رضایی #بزن #باران که یارم رفت همه دار و ندارم رفت بزن باران که قلب من به دنبال نگاهی رفت بزن باران بزن باران بزن باران که قلب من شکست خورد از نگاه یار بزن باران هزار عقده به قلب من شده آوار
به یاد دارم …آن روز بارانی رادویدن در گل و لای بارانآب باران رابوسه های عاشقانه و آغوش هم راو لمس صورت های خیس یکدیگربه یاد دارم …رقصیدیم و عشق ورزیدیمریزش قطرات باران را تماشا کردیمما در این باران عاشق شدیم و شادی کردیمما در هر لحظه زندگی کردیمو لذت بردیم … از باران گرم و رمانتیکبه یاد دارم …عشق شورانگیزمان رادر آن هوای عاشقانه
محبّت بردبار و مهربان است. در محبّت حسادت و خودبینی و تكبّر نیست." "محبّت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی‌شود و كینه به دل نمی‌گیرد." "محبّت در همه حال صبر می‌کند و در هرحال خوش‌باور و امیدوار است و هر باری را تحمّل می‌كند."
محبّت بردبار و مهربان است. در محبّت حسادت و خودبینی و تكبّر نیست." "محبّت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی‌شود و كینه به دل نمی‌گیرد." "محبّت در همه حال صبر می‌کند و در هرحال خوش‌باور و امیدوار است و هر باری را تحمّل می‌كند."
بنام خد انشا درمورد باران باران یک نعمت الهی است و تمام موجودات بدان نیاز دارند و اگر باران نبار تمام گیاهان و موجودات از بین میروند ما بایداین نعمت الهی را قدر بدانیم و همچنین خداوند در قران کریم فرموده است که ما آب را از آسمان فرستادیم که به همین جا ختم میشود یعنی باراناگرا باران نبار تمامی رودخانه ها خشک میشوند و چاه‌ها بی اب میشوند و در نتیجه کره زمین روبه خاموشی میرود باران در واقع مولد اصلی حیات همه‌ای موجودات است باید ما انسان ها قدر
#دانلود #آهنگ #بزن #باران#حسام#الدین#رضایی دانلود از لینک زیر http://uupload.ir/view/fa8f_baran.mp3/ آهنگهای حسام الدین رضایی حسام الدین رضایی آهنگ جدید حسام الدین رضایی جدیدترین آهنگ حسام الدین رضایی آهنگ مادر حسام الدین رضایی #بزن #باران که یارم رفت همه دار و ندارم رفت بزن باران که قلب من به دنبال نگاهی رفت بزن باران بزن باران بزن باران که قلب من شکست خورد از نگاه یار بزن باران هزار عقده به قلب من شده آوار حسام الدین رضایی#خواننده#آهنگ#جدید#ایران# بزن
سیل و طوفان که از راه رسیدشور و غوغا به بغداد رسیددست بر سنگ زدند برخی هادست بر چوپ زدند بعضی هالیک آنها که خدایی بودنددست بر دامن او یازیدنمهر یزدان به فریاد رسیدشور و غوغا به اتمام رسیدگرچه این آب فراوان بادشمهر خوبان ، فراوان بادشیاد یزدان کمک بنمایدیاد رحمان ستم برداردگرچه بازم ببارد، بارانلیک این بار به پاکی باردآب این بار به پاکی باشدشستشوی دل غمدیده ی مردم باشدآب باران همان رحمت ربانی استآب باران همان حکمت یزدانی استسر این  سیل فق
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که در بعضی از مواقع ، PH آب باران حتی در جو بسیار آلوده هم در 5،6 ثابت باقی می‌ماند. دانشمندان این مسئله را به حضور ترکیبات قلیائی در کنار اسید نسبت می‌دهند. چنانچه میزان ترکیبات قلیائی شدیدا افزایش یابد، PH باران به بیش از 7 نیز می‌رسد. در این صورت به جای باران اسیدی ، باران قلیائی خواهیم داشت. ضمنا گروهی از عناصر شیمیایی در جو وجود دارند که حالت اسیدی را طی واکنشهایی خنثی می‌کنند.
یکشنبه هفته پیش من در برنامه هواشناسی دیدم که امروز یعنی یکشنبه 28 مهرماه باران شدید می آید ولی بعد از چند ساعت دیدم هوا ابری است ولی امروز نرم نرمک باران آمد آن هم توی منطقه ی حدودا 7 و 8 خیلی نرم نرمک می بارید ولی الان دیگر نمی آید باران
 انشا در مورد بوی خاک پس ازبارش باران باران که می بارد احساسی از زیبایی درون آدم شکل می گیرد, بعد قطراتش روی خاک که می افتند آن بویی که به مشام آدم می رسد کم از بهترین عطرها ندارد :چه حس و حال عجیبی دارد، پاییز باشد یا بهار بعد از پنجره اتاق نم نم باران را ببینی و ذوق کنی.آدم در این لحظات ته دلش می خواهد برود بیرون و باران را بو کند، برخورد قطرات باران با صورت و تنش را احساس کند ، اما یکدفعه عقل پا جلو می گذارد و می گوید نه نرو. می روی بیرون خیس می ش
پروردگار ارجمند فرزندان ما را همانند همه­ی انسانهای دیگر تشنه و شیفته­ی محبت خلق کرده است. همانگونه که فرزندان ما نیازمند به آب ، غذا، بهداشت و پوشاک هستند، نیازمند به محبت هم می­باشند. به همین جهت ما وظیفه داریم کانون خانواده­ی خود را سرشار از محبت کرده و فضایی عاطفی و صمیمی برای رشد آنان فراهم آوریم. محبت بهترین و مؤثرترین عامل در تربیت فرزندان ما به شمار رفته است،امیرالمؤمنین (علیه­السلام) فرمودند: بر تو واجب است که نسبت به فرزندت محبت و
  کجارفتی  دلم  تنگ است میان عقل و دل جنگ  است کجا رفتی  بهار من  نگارمن   قرار  من  تو که رفتی  نم باران هم رفت   نسیم هم رفت   ماهیان دریا هم  رفتند   من ماندم و یک گرمای  عشق  سوزانتو که رفتی  سوختم  باران باران، گرفتارت شدمبدجور بیمارت شدمباران بزن این زنگ را کشتی تو قلب تنگ راباران  دوا کن  درد من دستان خیس و سرد منباران تو اتیشم زدیبهر عسل نیشم زدی
هر ابر باران زا فقط دلشوره می کاردوقتی نداری را کمی هم درد نشماردهر کس که دارا است هم هرگز نمی فهمدمعنای هر کس آرزویِ خانه ای داردخیری درونِ باد و باران هم نمی باشدوقتی که بر بی خانه ای دایم بلا آرَدیک عده می لرزند هی در کنج ویرانهای کاشکی سرما کسی را هم نیازاردیک عده خوش حالند هم یک عده ناراحتوقتی که ابری آید و باران نمی باردسرگشته#سهراب_عرب_زاده
هر ابر باران زا فقط دلشوره می کاردوقتی نداری را کمی هم درد نشماردهر کس که دارا است هم هرگز نمی فهمدمعنای هر کس آرزویِ خانه ای داردخیری درونِ باد و باران هم نمی باشدوقتی که بر بی خانه ای دایم بلا آرَدیک عده می لرزند هی در کنج ویرانهای کاشکی سرما کسی را هم نیازاردیک عده خوش حالند هم یک عده ناراحتوقتی که ابری آید و باران نمی باردسرگشته#سهراب_عرب_زاده
چترها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطره را زیر باران باید بردبا همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید برد عشق را زیر باران باید جست زیر باران باید با زن خوابید زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشتزندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حوضچه "اکنون" است رخت ها را بکنیم آب در یک قدمی است . سهراب سپهری
بنام خداوند بینهایت بخشنده و مهربان "بسم الله الرحمن الرحیم" الهی! بر که داغ محبت خود نهادی، خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی. الهی! همه اتش ها بی محبت تو سرد است و همه ی نعمت ها بی لطف تو درد است. الهی!مخلصان به محبت تو مینازند و عاشقان به سوی تو می تازند. کار ایشان تو بساز که دیگران نسازند، ایشان را تو نواز که دیگران ننوازند. الهی!محبت تو گلی است، محنت و بلا خار آن، آن کدام دل است که نیست گرفتار آن.
بیرون باران میباردعده ای زیر باران قدم میزنندعده ای نشسته اند به موسیقی گوش میدهندو من در حیرتم آن کدامموسیقیست که از صدای شرشر باران زیباتر استپیرمردی هم به دنبال چترش میگرددو اما , من در اتاقم نشسته امدارم شعر مینویسمشعر هایم نه به زیبایی توستو نه به زیبایی بارانفقط حرفهایست که دلم را ابری کرده استو ماننده باران میخواهم ببارد
واقعا چقدر این باران لذت بخش است. من بعد از دو هفته که در تهران باران می بارد هنوز هم هر دفعه که می رم بیرون و نفس میکشم. لذت می برم.واقعا تهران این روزها بسیار عالی است و قدم زدن در این هوا را با هیچ چیز عوض نمی کنم
گر بی تاب شوی درک کنی حالم راحسرت دیدار او چنگ زده جگرم رامی بارد باران بر روی گونه ی پر اشک‌ مننم نم باران می آید تا بشورد قلب مناین همه آدم ،چرا این دوری شد نسیب من؟بارالها تو بفرما و بگو،چه بود حکمت منپاییز و باران و راهی پر از برگ زردندارد قلب من تحمل این همه دردای دل مده عذاب ،منه آزرده خاطر راچون ندارد قلب،تحمل عذاب را
هر سال اولین باران پاییز با عجله بافتنی روی پیراهن گل گلی ات میپوشیدی و درحالیکه مشغول پوشیدن کفشهایت بودی لی لی کنان از در خانه بیرون میرفتی و من سعی میکردم با قدم های بلند خودم را به تو برسانم. روی تاب مینشیتی و من بی حواس محو تو می شدم .باران که بند می امد دست مرا میگرفتی و خیره به درخت ها وسط خیابان به سمت خانه کوچکمان قدم برمیداشتی و من بی حواس به اواز خواندن تو گوش میدادم .امسال اولین باران پاییز بی هیچ عجله ای لباس پوشیدم و به سمت تاب همیش
رحمت الهی به سوی زمین و زمینیان سرازیر میشود،جوی ها و نهر ها پر آب میشود،زمین سیراب میشود و درختان و گیاهان طراوتی دوباره می یابد،غبارها و آلودگی ها پاک میشود و هوا تمیز میشود.عطر باران همه جارا فرا گرفته و طبیعت جلوه ایی زیبا پیدا می کند.وقتی صدای چک چک باران به گوش میرسد تازه به یاد می آورم که خداوند چه زیبایی های فراوانی آفریده تا در اختیار ما باشد و از آنها استفاده کنیم.وقتی دانه های بلورین باران بر روی زمین می افتد ،دل زمین شکسته میشود.ا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

قیل و قال علم آموزش کامل ریاضی هشتم تدبیر