نتایج جستجو برای عبارت :

اهداف آموزش پرورش تبیقی

موضوع این مقاله اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش ابتدایی است. در این مقاله سعی شده است آموزش و پرورش به عنوان یک وزارتخانه معرفی شود، سپس اهمیت آن و همین طور مفاهیم آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.و تاریخچه آموزش و پرورش ابتدایی و ویژگی های این مقطع آموزشی در ایران توضیح داده خواهد شد. در این نوشته کوشش شده است اهداف آموزش ابتدایی بیان گردد و اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش ابتدایی بیشتر شرح داده شود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات و بازاریابی