نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ صوتی حسین ارامیده حس میکنم اخراشه خبر مرگ ب

آواز خواندن با طناب پوسیده‌ی تقلید علی شیرازی - آوازخوان و آوازپژوه قرار است در این نوشتار کوتاه و محدود پیش رو، در مقام پاسخ به این پرسش مهم (اما) تکراری بربیایم که چرا شیوه‌های آوازی متعددی در ایران وجود ندارد؟». حقیقت» آن است که از قضا شیوه‌هایی هم در آوازِ کم‌جان و بی‌رونقِ این سال‌ها وجود دارند و نفس می‌کشند اما واقعیت» این است که پنداری ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا فقط یک شیوه بمانَد و دیده شود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

social harms