نتایج جستجو برای عبارت :

تا ابلیس پرتلبیس یک باری گرد او طواف می کرد

۱) تأسیس بانک جایزه و تشویق دانش آموزان با ارائه کارت امتیاز ۲) برپایی جشن های شادی و مسابقات مختلف ۳) تقویت و توسعه بازدیدهای علمي و تفریحی ۴) تشکیل نمایشگاه های متعدد با مشارکت دانش آموزان از دست سازهای کارهای تحقیقی امور آموزشی و پرورشی ۵) ورزش صبحگاهی به صورت دسته جمعی قبل از شروع کلاس ۶) دعوت از دانش آموزان موفق مدرسه جهت صحبت سرصف ۷) تشویق و تقدیر از فعالیت های کوچک و کم ارزش از نظر دیگران ۸) زیبا و جذاب کردن محیط مدرسه و استفاده از رنگ های

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها