نتایج جستجو برای عبارت :

روانشناسی تربیتی در یادگیری

يادگيري چیست؟ تاکنون چه مطالعاتی درباره روانشناسي يادگيري انجام شده است؟چگونه می توان باعث افزایش کیفیت و کمیت يادگيري در کودکان یا بزرگسالان شد؟ اینها همه سوالاتی هستند که در روانشناسي يادگيري مطرح می شوند و توسط روانشناسان بسیاری از جمله ثرندایک، پیاژه، اریکسون و مورد بررسی و پاسخدهی قرار گرفته اند. در این مقاله به بررسی مفاهیم اصلی در این حوزه می پردازیم. روانشناسي يادگيري یکی از مهمترین رشته هایی است که به بحث و بررسی پیشرفت های د
انجمن علمی دانشجویی علوم تربيتي دانشگاه خوارزمی با همکاری کمیته فرهنگی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي برگزار می کند:
انجمن علمی دانشجویی علوم تربيتي دانشگاه خوارزمی برگزار با همکاری کمیته فرهنگی دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي برگزار می کند:
1 -يادگيري علامتی نمونه این يادگيري شرطی شدن از نوع کلاسیک است که در فصل اول با رقصاندن بُز به وسیله پیرمرد معرکهگیر مجسم شد و درباره ویژگیها و کاربردهای آن به تفصیل بحث کردیم.2 -يادگيري محرک - پاسخ نمونههای این نوع يادگيري، يادگيري کوشش و خطایی و يادگيري از نوع شرطی کنشگر است کـه در فصل اول با بازکردن در کلاس که به وسیله معلم قفل شده بود، و یـادگیری دلفـین بـرای بـالا پریـدن از استخر آب و بوسه زدن به دست مربی خود معرفی شدند.
دانش آموزا ن در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربيتي مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و . باعلاقه شركت دارند. معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسي آشنایی دارند. كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند . مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - يادگيري و روانشناسي تربيتي آشنایی دار
روانشناسان اغلب يادگيري را به عنوان یک تغییر نسبتاً دائمی در رفتار فرد به عنوان یک نتیجه از تجربه وی تعریف می کنند. روانشناسي يادگيري بر طیف وسیعی از موضوعات مرتبط در مورد نحوه يادگيري افراد و تعامل آنها با محیط شان تمرکز دارد. جان بی. واتسون یکی از اولین متفکران روانشناسي بود که در مورد چگونگی تاثیر يادگيري بر رفتار مطالعه نمود . واتسون پیشنهاد نمود که رفتار نتیجه فرآیند يادگيري است. يادگيري یک فرآیند کلیدی در رفتار انسان است .
 دانش آموزا ن در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربيتي مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و . باعلاقه شركت دارند. معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسي آشنایی دارند.كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند . مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - يادگيري و روانشناسي تربيتي آشنایی دا
فواید يادگيري الكترونیك در این بخش فواید يادگيري الكترونیك از دیدگاه دانش آموزان, معلمان, برنامه ریزان آموزشی, مدیران و والدین بیان می شود. فهرست ارائه شده حاصل نظرسنجی های به عمل آمده از گروههای فوق است. الف- یادگیرندگان 1- يادگيري الكترونیك باعث می شود بین معلم و دانش آموزان تعامل ایجاد شود كه در جای خود سبب افزایش انگیزش يادگيري و به خاطر آوردن اطلاعات در دانش آموزان می شود. 2- تمامی روشهای يادگيري فردی را در بر گرفته و برای هر یك فعالیت خا
 1- دانش آموزان در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربيتي مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و . باعلاقه شركت دارند.2- معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسي آشنایی دارند.3- كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند .3- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - يادگيري و روانشناسي تربيتي آشنای
 1- دانش آموزان در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربيتي مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و . باعلاقه شركت دارند.2- معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسي آشنایی دارند.3- كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند .3- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - يادگيري و روانشناسي تربيتي آشنای
 خلاصه کتاب روانشناسي تربيتي دکتر علی اکبر سیفشامل هر دو نسخه پی دی اف و پاورپوینتبا کیفیت عالی از فروشگاه نوین فایل  دانلود فایل                                                کتاب روانشناسي پرورشی نوین نوشته‌ دکتر علی‌اکبر سیف به توضیح و تبیین روان‌‌شناسی يادگيري و آموزش می‌پردازد. این کتاب توسط انتشارات دوران انتشار یافته .  خوب. خیلی خوب. عالی. 136 رای. از کتاب فوق 9 جزوه و خلاصه درس در سایت وجود دارد. . تعداد بازدید : 283668.
 1- دانش آموزان در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربيتي مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و . باعلاقه شركت دارند.2- معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسي آشنایی دارند.3- كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند .3- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - يادگيري و روانشناسي تربيتي آشنای
يادگيري عبارتست از: تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه موجود زنده که بر اثر تجربه ایجـاد شـده باشد. اهمیت يادگيري در زندگی انسان به حدی است که اگر يادگيريهای ما را از ما بگیرند بـه موجـودی بیپناه و ناتوان تبدیل خواهیم شد. برای توجیه و تبیین ماهیت و چگونگی يادگيري نظریههای گوناگونی از سوی صاحبنظران وضع شـده است که بعضی از معروفترین آنها عبارتند از: نظریه شرطی شدن کلاسیک، نظریه شـرطی شـدن ابـزاری، نظریه شرطی شدن کنشگر، نظریه گشتالت، و نظ
مقدمه: این مقاله قصد دارد به نقش روانشناسي در آموزش و مواردی همچون مفهوم فرایند آموزش و پرورش و روانشناسي پرورشی و وظیفه این علم ، کاربرد های روانشناسي در آموزش قبل از دبستان و تاریخچه آن و نقش معلم به عنوان یک روانشناس تربيتي بپردازد. مفهوم فرایند آموزش و پرورش روانشناسي پرورشی خود شاخه ای است از علم روانشناسي. بدین معنی که این شاخه شامل اصولی از روانشناسي وفنونی درباره:استراتژی و برنامه ریزی وحل مشکلات آموزش و پرورش است.مهمترین وظیفه این
دانش آموزا ن در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربيتي مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و . باعلاقه شركت دارند. معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسي آشنایی دارند. كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند . مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - يادگيري و روانشناسي تربيتي آشنایی دا
هر دانش آموزی در جریان تحصیل ممكن است دچار مشكلاتی باشد، اما نمی توان به دلیل وجود این مشكلات پیش فرضی برای يادگيري و تحصیل وی در نظر بگیریم .در زیر نمونه ای از شخصیتهای مشهور جهانی كه دارای مشكلاتی در تحصیل و يادگيري بوده اند آمده است.شاید در كلاس شما نیز دانش آموزی باوجود مشكلاتی در يادگيري بتواند در تحصیل موفق باشد . 1- آلبرت انیشتن تا چهار سالگی توانایی حرف زدن نداشت،وتا سن هفت سالگی نمی توانست بخواند .او برای بیان هر جمله حتی جملات پیش پا
 نمونه سوالات درس روانشناسي اجتماعی با پاسخنامه (تستی یا تشریحی ) دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی رشته روانشناسي، مشاوره – علوم تربيتي به صورت طبقه بندی شده آماده دانلود با لینک مستقیمدانلود نمونه سوالات روانشناسي اجتماعی با جواب
سبك‌های يادگيريانسان‌ها از نظر سلیقه و ارجحیت و همچنین از نظر روش انجام امور، روش و شیوه‌های يادگيري، جذب و فراگیری و غیره با هم تفاوت‌هایی دارند. بعضی از طریق مشاهده بهتر می‌آموزند و بعضی دیگر از طریق عمل بهتر یاد می‌گیرند.”سبك يادگيري Learning Styles را می‌توان روشی دانست كه یادگیرنده آن را به روش‌های دیگر ترجیح می‌دهد. زیرا برخی از روانشناسان پرورشی و علوم تربيتي سبك‌های يادگيري را ترجیحات يادگيري Learning Preference» نیز می‌نامند (سیف، 1386: 258)
از نظر یونسکو يادگيري داری چهار ستون اساسی به شرح زیر است ¤ يادگيري برای دانستن ¤ يادگيري برای عمل کردن ¤ يادگيري برای زیستن ¤ يادگيري برای با هم زیستن در این رابطه داستان زیر را كه ضمن مطرود نمودن رقابت های منفی سنتی نحوه موفقیت در کارهای گروهی و مشارکت را بیان می کند بخوانید : داستان موفقیت گروهی: روزی روزگاری، چند دوست در جنگلی سرگرم بازی و صحبت بودند. آنان به ریل راه آهنی برخوردند که در لابه لای درختان ادامه می یافت.
 روان شناسی ترتیبی در شناسایی مواردی همچون يادگيري به کمک افراد به وجود آمده است. کاربرد اصلی آن ها اثر بخشیدن و کارآمد مهم می باشد. بازارکار رشته روان شناسی تربيتي : رشته روان شناسی وابسته به دانش فلسفی و آزمایشگاهی است. هدف اصلی این رشته يادگيري راه های تربيتي و روانی است که پیشرفت زیادی را در این زمینه دارد.  
1-درمدرسه خوب ابعاد كلاسها و صندلیها استاندارد و متناسب با سن دانش آموزان می باشد .2-فضای فرهنگی ، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزا ن مهیا می باشد .3-مدیر و دبیران مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - يادگيري و روانشناسي تربيتي آشنایی دارند .4-مدرسه خوب دانش آموز را با مهارتهای زندگی آشنا كرده به نحوی كه پس از اتمام هر دوره تحصیلی به راحتی می تواند وارد جامعه شود .5-در مدرسه خوب مكان نشستن راحت بوده سیستمهای گرما یی و برودتی مناسب
جهت شنیدن و مشاهده نظر یکی از دوستان شرکت کننده در دوره 21 روزه آموزش ای اف تی در خصوص روانشناسي يادگيري تکنیک ای اف تی گری کریگ با انور سروش نیا، روی لینک زیر کلیک نمائید.
1 -مهارتهای فکری این دسته از بازدههای يادگيري شامل چهار نوع يادگيري بالای سلسله مراتب يادگيري هستند . یعنـی حل مسأله، قواعد، مفاهیم، و تمیز دادن. آنچه در مهارتهـای فکـری حـائز اهمیـت اسـت، ایـن اسـت کـه یادگیرنده نشان دهد که میتواند به حل یک مسأله بپردازد یا قواعد یا مفاهیم را به کار ببرد . کسب چنین مهارتهایی باعث میشود که یادگیرنده بتواند به سادگی قواعدی را که آموخته است در موقعیتهـای تـازه و برای حل مسائلی تازه به کار ببرد.
فراخوان عضویت در انجمن علمی روانشناسي انتظامی ایراندانشگاه علوم انتظامی امین اعلام کرد : انجمن علمی روانشناسي انتظامی ایران با مجوز وزارت علوم و با هدف آموزش و پژوهش روانشناسي در حوزه های مختلف ماموریتی ناجا راه اندازی شده و اعضای آن شامل کارشناسان درون و برون سازمانی می باشد .از کلیه کارکنان درون و برون سازمانی که دارای مدرک تحصیلی در رشته های روانشناسي ، مشاوره و مدد کاری و علوم تربيتي در مقطع کارشناسی به بالا می باشند جهت عضویت  در انج
کتاب راهنمای برنامه ریزی تحصیلی: ویژه دانش آموزان متوسطه اول کتاب جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی کتاب آموزش و پرورش ایتام (تاملی بر تالمی بزرگ) کتاب آموزش خردسالان - دی کتاب از نظریه تا عمل کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر کتاب هدف ضرورت استفاده از نقشه‌های مفهومی بر يادگيري مفاهیم دینی و قرآنی دانش آموزان کتاب توسعه شیوه تأملی در نخستین سال‌های زندگی کتاب جایگاه علم روانشناسي تربيتي در جلوگیری از فرار افراد خانواده کتاب تئاتر و نق
* مقدمه * هدف این مقاله، بررسی يادگيري مشاهده‌ای بر اساس نظریه آلبرت بندورا است. برای تفهیم يادگيري مشاهده‌ای ابتدا باید با مفهوم يادگيري آشنا شویم. يادگيري یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها در روانشناسي امروز و در عین حال یکی از مشکل‌ترین مفاهیم برای تعریق است.در یکی از فرهنگ لغت‌ها ، يادگيري این گونه تعریف شده است : کسب داتش ، فهمیدن یا تسلط یابی از راه تجربه یا مطالعه. شاید معروف‌ترین تعریف از يادگيري ، تعریف گرگوری کیمبل باشد : تغییر نسبتا پا
پنج محور اصلی یکپارچه سازی حوزه های رووان شناسی و علوم تربيتي و مددکاری عبارتند از:1-  مسائل تربيتي و خانوادگی در اصلاح فرزندپوری (parenting)2- اختلالات، تشخیص،ارزیابی که یکی از وظایف روانشناسان می باشد.3- کلیات فرزندپروری و مهارت ها (practice)هدف از فرزند پروی جنبه های فرهنگی تربيتي اصل می باشدوظیفه پدر و مادرالف) تامین و تهیه محیط امنب) محیطی که امکان يادگيري فراهم شود.ج) مدل موفق (یاد دادن نظم و انضباط)چ) حس واقع بینی در والدین می بایست تقویت شود.4- و
مقدمه:تدوین سند ملی آموزش و پرورش ایران فرصت مناسبی است که دانش روانشناسي، خاصه روانشناسي تربيتي که در ارتباط بنیادی و همه‌ جانبه با آموزش و پرورش است، به عنوان یکی از پشتوانه‌های اساسی تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان ایران، نقش مؤثر خود را ایفا كند. در عین حال، توجه به این نکته ضرورت دارد که دانش روانشناسي و روانشناسي تربيتي در عصر حاضر از گستردگی عظیمی برخوردار است و آثار علمی و پژوهش‌های آن دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از صدها هز
دانش آموزا ن در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربيتي مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و . باعلاقه شركت دارند. 4- معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسي آشنایی دارند. 5- كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند . 6- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - يادگيري و روانشناسي تربيتي آشنا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها