نتایج جستجو برای عبارت :

نړیواله بازارموندنه

سوداګری د دوو یا زیاتو هیوادونو ترمنځ  د نړیوال تجارت په نامه یادیږی .اجناس او شیان چی بل هیواد ته لیږل کیږی هغی ته صادرات ویل کیږی اوهغه اجناس او شیان چی د بل ملک څخه راوړل کیږی هغی ته واردات ویل کیږی .هدف د نړیوال تجارت څخه دادی چی دواړه هیوادونه په سوداګریزو معاملاتو کښی ګټه وکړی د مثال په ډول افغانستان وچی میوی  او قرقل پوستکی او قالینی اروپایی هیوادونو ته صادروی  اود مالیزیا اوهند څخه چای او غوړی واردوی .ولی هیوادونه په سوداګریزو چا روک

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها