نتایج جستجو برای عبارت :

پیران قبیله خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی دید. ما به گوشهای باز شدیم مکاری از ما سی دینار مغربی می خواست.

چون او را وفات نزدیك آمد، هفتصد دينار وام داشت. همه به مساكین و به مسافران داده بود. در نزع افتاد. غریمانش به­‌یكبار به بالین او آمدند. احمد در آن حال در مناجات آمد. گفت: الهی مرا مي‌بری و گرو ايشان جان من است، و من به گروم به نزدیك ايشان. چون وثیقت ايشان مي‌ستانی كسي را برگمار تا به حق ايشان قیام نماید، آنگاه جان من بستان. در این سخن بود كه كسي در بكوفت و گفت: غریمان شیخ بیرون آیند.
از آموختن ننگ مدارابتدا واژه های مهم متن ، معنی و توضیحی دربارۀ واژه های کلیدی:ننگ: خجالت.شرم.  / مياسا:دست برندار. / آرام نگیر.فعل نهی از مصدر آسودن.نمای:نشان بده. فعل امر از مصدر نمودن /داد دادن: انصاف دادن.عدالت را رعایت کردن.داور: قاضی . / مستغنی: بی نیاز.  /تیمار : خدمت و محافظت از بیمار. اندیشه.  /پیدا کردن: ظاهر کردن.آشکار ساختن.مُحال:دروغ.بی اصل. ناممکن. / از جای شدن: خشمگین و ناراحت شدن. / ضایع:تباه. تلف.  / قرابت:خويشاوندی.مولَع: شیفته. حریص. بسيا
 : درحدیث موثق ازحضرت صادق ( علیه السلام ) منقول است كه اهلخانه كه یك گوسفند نگاه دارند خداوند روزى گوسفند را بايشان بدهد وروزى ايشان را زیاد كند وفقر از ايشان یك منزل دور شود و اگردوگوسفند نگاه دارند خدا روزى آنها را برساند و روزى ايشان را زیادكند و پریشانى از ايشان دو منزل دور ميشود و اگر سه گوسفند نگاهدارند حقتعالى روزى آنها را برساند و روزى ايشان را زیاد گرداند وپریشانى از ايشان در اصل برطرف شود
۱۹پاسخ عیسي چنین بود: آمين، آمين، به شما مي‌گویم که پسر از خود کاری نمي‌تواند کرد مگر کارهایی که مي‌بیند پدرش انجام مي‌دهد؛ زیرا هر‌چه پدر مي‌کند، پسر نيز مي‌کند.۲۰زیرا پدر، پسر را دوست مي‌دارد و هر‌آنچه مي‌کند به او مي‌نمایاند و کارهای بزرگتر از این نيز به او خواهد نمایاند تا به شگفت آیید.۲۱زیرا همانگونه که پدر مردگان را برمي‌خیزاند و به آنها حیات مي‌بخشد، پسر نيز به هر‌که بخواهد، حیات مي‌بخشد.۲۲و پدر بر کسي داوری نمي‌کند، بلکه
خواست کمي مرد شود  در افیون غرق شود تکرار و کمي طرد شود برای شهر طاعون شود   شهر شود عاری از مرد و زن شود اینچنین گلایلی در تن او مست شود تیغ شود زن بشود هویت بی سر بشود بوی برکه خون شود رنگ شود زرد شود   خواست کمي مرد شود درختی در انکار تبر شود دنیای خشم برزخ بشود خط ممتد نابودی بشود  خواست کمي مرد شود شرح جنون روح شود خواست زنی مرد شود حجم تنش گرم شود گریه غمگین ترین شهر پر از هیاهو بشود کابوس خواب مثل اخر تمام قصه ها زخم شود  او فقط خو
پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعميد دهید؛ و به ايشان تعلیم دهید كه تمام دستوراتی را كه به شما داده‌ام، اطاعت كنند. مطمئن باشید هر جا كه بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من هميشه همراه شما هستم!»
آیا همه همراهان امام حسين تا كربلا با ايشان ماندند؟ آیا همه كسانی كه از مدینه یا مكه امام حسين علیه‌السلام را همراهی مي‌كردند تا كربلا با ايشان ماندند؟ برای پاسخ لازم است بدانیم تعداد همراهان امام به هنگام حركت از مدینه، به بیست و یك نفر مي‌رسيد 1 . كه عبارت بودند از: جمعی از بنی‏ هاشم، برادران، برادرزادگان و عموزادگان ـ به جز محمّد حنفیّه ـ 2 از ميان مورّخان، دینوری با تفصیل بیشتری درباره همراهان امام گزارش داده و مي‏ نویسد: وقتی كه روز
در تعالیم اسلامي که برگرفته از آیات قرآن کریم و روایات معصومين صلوات الله علیهم مي باشد، توصیه فراوان بر رعایت حقوق والدین و حفظ حرمت آنان شده است.
 
بر آن شدم تا بخشی از این حقوق را با استفاده از دعای 24 صحیفه سجادیه و از ميان مضامين زیبای دعای حضرت امام زین العابدین علیه السلام برای پدر و مادرش استخراج نمایم.در این دعای گرانسنگ حضرت سجاد علیه السلام از خداوند مي خواهند که ايشان را نسبت به رعایت اموری در حق والدینشان توفیق عطا فرمایند. بنظرم
. امام علی ‌بن موسي‌الرضا علیه‌السلام هشتمين امام شیعیان از سلاله پاك رسول خدا و هشتمين جانشین پیامبر مكرم اسلام مي‌باشند.ايشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت ورهبری شیعیان گردیدند و حیات ايشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسي كه سختی‌ها و رنج بسياری رابر امام رواداشتند و سر انجام مامون عباسي ايشان رادرسن 55 سالگی به شهادت رساند.دراین نوشته به طور خلاصه, بعضی ازابعاد زندگانی آن حضرت را بررسي مي نماییم.نام ،لقب و كنیه امام :نام مبا
مسؤول نبش قبر حجر بن عدی گروهک تروریستی "جبهه النصره" وابسته به القاعده در سوریه، مسؤولیت هتک حرمت مزار حجر بن عدی و نبش قبر ايشان را برعهده گرفت. به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، جبهه النصره با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، اذعان کرد که پیکر "حجر بن عدی" را به جای دیگر منتقل کرده است؛ به این دلیل که نظام سوریه به جای قبر ساختمانی را اطراف آن ساخته است. عناصر جبهه النصره پنج شنبه گذشته پس از کندن قبر حجر بن عدی، پی
ای یار قدیم عهد چونی وای مهدی هفت مهد چونی ای خازن گنج آشنائی عشق از تو گرفته روشنائی ای رحم نکرده بر تن خويش وآتش زده بر به خرمن خويش چونی و چگونه‌ای چه سازی من با تو تو با که عشق بازی چون بخت تو در فراقم از تو جفت توام ارچه طاقم از تو چون با تو به هم نمي‌توان زیست زینسان که منم گناه من چیست من ماه و تو آفتابی از نور چشمي به تو مي‌گشایم از دور دلتنگ مباش اگر کست نیست من کس نیم آخر؟ این بست نیست؟ فریاد ز بی کسي نه رایست کاخر کس بی کسان خدایست نظام
جز حرمت جای ندارد گدا
جز ره تو راه ندارد صدا
در حرمت جای ندارد گناه
پس دل من بگریو بمان
ای که به جز تو مرا راه نیستراه بده چون که مرا راه نیستای که به عشق تو زنده منمجای بده این منه بر دام رااین همه درماندمو تو شاه منجان مرا دست به دستش بدهنور توای شاه خراسان توییجان مرا باز پناهیی بدهبی تو وصال دوست چه ماند به دلای که وصالت بر ما آرزوست
دهیاری وشورا به علت كم بود آب در خیابان شهید غلامرضا شرقی دست به كند ن خیابان نمودند كه به علت بی توجهی ونبود لوله كانال همچنان كنده شده وآماده لوله گذاری مي باشد كه چندین بار به ریئس ابقای روستای تلفنن وكتبآدر خواست دادهایم وخود رئیس و كارشناس اداره از محل بازدید داشتن ولی به علت تهیه نشدن لوله از استان فعلآ كار تعطیل وكانال كنده شده نيز لم یكن افتاده كه باعث خطر احتمالی دارد كه مجددآاز اداره در خواست لوله داریم تا بتوانيم كم بود فعلی این خ
در زمان جنگ همه دنبال این بودند كه بدانند چیزهای كوچك چیست مثل آر.پی.جی 7 و. ايشان آن زمان در اوایل جنگ دنبال این بود كه بداند خمپاره چیست؟ بعد هم زمانی كه دیگر اوج امكانات و دستیابی به تجهیزات پیشرفته به لحاظ آن روزها بود، وقتی دید كه توپ به دستش رسيده، به دنبال تشكیل توپخانه رفت و در سال 1363 بحث موشكی را مطرح و این مسير را در راستای كمي و كیفی ادامه داد. ايشان در طول مدتی كه ما در خدمت شان بودیم كارهای خیلی بزرگی كرد. بحث سازماندهی توپخانه و را
عیسي چون این را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده، گفت، ای پدر ساعت رسيده است. پسر خود را جلال بده تا پسرت نيز تو را جلال دهد.2  همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده‌ای تا هر چه بدو داده‌ای به آنها حیات جاودانی بخشد.3  و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحِد حقیقی و عیسي مسيح را که فرستادی بشناسند.4  من بر روی زمين تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم، به کمال رسانیدم.5  و الآن تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که ق
من این جملات مسيح خداوندم را خیلی دوست دارم و هميشه به من آرامش ميده، امروز خدا خواست که برای شما عزیزان هم در وبلاگم این جملات را نشر کنم. خیلی دوستتون دارم.  سخنان و جملات زیبای حضرت مسيحخوشا بحال مسکینان در روح زیرا پادشاهی اسمان ازان ايشان استخوشا بحال ماتم زدگان زیرا که شاد خواهند شدخوشا بحال حلیمان زیرا ايشان وارثین زمين خواند شدخوشا بحال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ايشان سير خواهند شدخوشا بحال رحم کنندگان زیرا بر ايشان رحم کرده خوا
حرمت نوشیدن ماء‌الشعیر (دلستر) حتی با حذف الکل و غیر مُسکِر گشتن.حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمودند:وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِی لاَ تُغَیِّرُ الْعَقْلَ شُرْبُ الْكَثِیرِ مِنْهَا لاَ بَأْسَ بِهِ سِوَى الْفُقَّاعِ فَإِنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَیْهِ لِغَیْرِ هَذِهِ لْعِلَّة.بدانکه در خوردن نوشیدنی‌هایی که مسکر نبوده و عقل را تغییر نمي‌دهد ، باکی نیست ؛ بجز در نوشیدن فقاع یا ماء‌الشعیر. لذا با اینکه عقل
خاطره‌ای از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در زمان حیاتش اجازه نداد منتشر شودایسنا/کرمان سردار سلیمانی در حالی که اشک جاری شده بر گونه‌هایش را پاک مي‌کرد، گفت: نمي‌دانستم دیگر پاهای خسته مادرم را نخواهم دید تا فرصت بوسيدن داشته باشم.»مادربزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی که از دنیا رفتند، پس از چند روز با جمعی از خبرنگاران تصميم گرفتیم برای عرض تسلیت به روستای قنات ملک برویم. با هماهنگی قبلی، روزی که سردار هم در روستا حضور داشتند، عازم شد
همان وقتی که خنجر از تن خورشید سر مي‌خواست امامت از دل آتش چنان ققنوس برمي‌خاست علی باشی و در ميدان نجنگی، داغ از این بدتر؟ خدا او را به بزم عشق بازی شعله‌ور مي‌خواست علی در خونِ خود پرپر علی با تیرِ در حنجر علی از شعله سوزان‌تر علی بودن هنر مي‌خواست نباید شعله این ماجرا یک لحظه بنشیند عبایش سوخت در آتش که آتش بال و پر مي‌خواست به پای این کبوتر نامه‌ای از جنس زنجیر است که فریاد بلند تشنگان پیغامبر مي‌خواست مصیبت تازه بعد از کربلا آغاز شد
تو مرا آزردی.که خودم کوچ کنم از شهرتتو خیالت راحت!ميروم از قلبتميشوم دورترین خاطره در شبهایت تو به من ميخندی !و به خود ميگویی: باز مي آید و ميسوزد از این عشق ولی.برنمي گردم ، نه !!!!!ميروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد.عشق زیباست و حرمت دارد.
در مکه، کسانی از بزرگان پیوسته به دیدار امام حسين (ع) مي آمدند و شماری از ايشان، مانند عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر و محمد حنفیه، با امام حسين (ع) در باب فریب کاری کوفیان سخن مي‌گفتند تا آن حصرت را از عزیمت به آنجا منصرف کنند، اما امام حسين (ع) بر عزم خويش برای حرکت به سوی کوفه تأکید مي‌فرمود.البته آن حضرت برای حفظ حرمت مکه و کعبه، با شناختی که از بی رسمي‌های بنی اميه و هوادارانشان موجود بود، برای خروج هر چه زودتر از مکه شتاب داشت.
راه درست را مي رود! مدافع حرمي که از جانش هم برای اهل بیت مي گذرد. او مي داند دنیا فانی و گذراست؛ او مي داند دشمنان دل به چیزی خوش کرده اند که دوام ندارد؛ او مي داند حرم امامش حرمت دارد و نباید این حرمت شکسته شود و برای تمام این ها با نهایت توان در برابر خواسته های نا به جای دشمن مي ایستد و از تلاش دست نمي کشد تا در نهایت دشمن عقب نشینی کند.
شخصی که ظاهراً فقیر بود به حضور مبارک مرحوم شیخ محمّد تقی شیرازی رضوان الله تعالی علیه، رهبر انقلاب 1920 عراق آمده ايشان را مورد سبّ و هتک حرمت قرار داد، لکن این عالم بزرگوار ساکت و آرام هیچ سخنی نفرمودند. جریان خاتمه یافت و مرحوم ميرزا مقداری هندوانه برای آن مرد به خانه اش فرستاد. از مرحوم ميرزا علّت را سؤال کردند، فرمود: این مرد جوان حرارت بدنش افزایش یافته بود و هندوانه جیران گرمي مزاج او را خواهد نمود زیرا گرمي مزاج باعث شد تا وی آن همه دشن
سردار سلیمانی در حالی که اشک جاری شده بر گونه‌هایش را پاک مي‌کرد، گفت: نمي‌دانستم دیگر پاهای خسته مادرم را نخواهم دید تا فرصت بوسيدن داشته باشم.»مادربزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی که از دنیا رفتند، پس از چند روز با جمعی از خبرنگاران تصميم گرفتیم برای عرض تسلیت به روستای قنات ملک برویم. با هماهنگی قبلی، روزی که سردار هم در روستا حضور داشتند، عازم شديم. وقتی رسيدیم ايشان را دیدیم که کنار قبر مادرشان نشسته و فاتحه مي‌خوانند. بعد از سلام و ا
مرحوم سردار حاج ملا احمد کشانی فرزندميرزاخان ايشان یکی از دلاوران بلوچ و طایفه کشانی هستند ايشان یکی از سفید ریشان بلوچ بود که در زمان ايشان هیچوقت جلسه بین طوایف بلوچ سرحد بدون صلح وصلاحتمام نمي شد معروف است که در هر صلح وصلایی از خود چک ميکشید و چندین راس گوسفند سي تا چهل تا ميکشت تا از از دو طایفه درگیر پذیرایی کند ايشان در زمان شاه تجارت کاروانی ميکرد ايشان و حاج بلوچ خان شه بخش دو کاروان دار بزرگ بلوچ بودن و بعد از انقلاب تامين داده ایشا
هر چه دلت خواست نه آن ميشود/آنچه خدا خواست همان ميشوددوش که غم پرده ما مي‌دریدخار غم اندر دل ما مي‌خلیددر بَرِ استاد خرد پیشه‌امطرح نمودم غم و اندیشه‌امکاو به کف آیینه تدبیر داشتبخت جوان و خرد پیر داشتپیر خرد پیشه و نورانی‌امبرد ز دل زنگ پریشانی‌امگفت که در زندگی ‌آزاد باش!هان! گذران است جهان شاد باش!رو به خودت نسبت هستی مده!دل به چنین مستی و پستی مده!زانچه نداری ز چه افسرده‌ایوز غم و اندوه دل آزرده‌ای؟!گر ببرد ور بدهد دست دوستور بِبَر
یوسفی کانجم سپندش سوختندده برادر چون ورا بفروختندمالک دعرش چو زیشان مي‌خریدخط ايشان خواست، کار زان مي‌خریدخط ستد زان قوم هم بر جایگاهپس گرفت آن ده برادر را گواهچون عزیز مصر یوسف را خریدآن خط پر غدر با یوسف رسيدعاقبت چون گشت یوسف پادشاهده برادر آمدند آن جایگاهروی یوسف باز مي‌نشناختندخويش را در پیش او انداختندخويشتن را چارهٔ جان خواستندآب خود بردند تا نان خواستنف صدیق گفت ای مردمانمن خطی دارم به عبرانی زبانمي‌نیارد خواند از خیلم ک
و چگونه انكار مى‌كنند كلام بزرگ و امام را و حال آنكه نمى‌فهمند و نمى‌شناسند و به مجرد شنیدن ردّ مى‌نمایند! قسم به عمر خودم چیزى را كه ذكر مى‌نمایم مطلبى است تمام و روشن‌ترین انوار و درّ گران‌بهاى دریاى اسرار و مختص خواص و ابرار و محلّ معرفت خداوند جبار است به جهت آنكه اوست راه راست و اسم اعظم و دواى هردرد و كبریت احمر، لكن هركه صاحب مذاق بد بوده باشد و سينه‌اش پر از حقد و كینه و حسد بوده باشد فرق نمى‌گذارد ميانه حنظل و شكر. و چون این مطلب ب
فاتحه برای اموات پرسش: آیا برای مردگان فرق مي کند ازدور برایشان فاتحه بفرستیم یا از نزدیک ؟ پاسخ: با سلام خدمت شما و تشكر از سوالتان از اخبار و روایات این مسأله اثبات نمي شودكه صحت قرائت قرآن، فاتحه و دعا و . برای اموات فقط در صورتی است كه این اعمال فقط در سر مزار ايشان انجام شود بلكه دعا و صدقه، قرائت قرآن و . در غیر از مكان آرامگاه متوفی نيز به ايشان مي رسد. در حدیثی از پیامبر اكرم (ص) چنین آمده است: هر صدقه كه برای یتیمي بدهید فرشته ای آن را در
اولین باری که رهبر انقلاب به زیارت کربلا رفته‌اند در سال ۱۳۲۵شمسي در  ۷ سالگی بوده:پدرم مي‌خواست برود مکه. بنا بود ما را ببرد عتبات، بگذارد، خودش برود مکه و برگردد. [اما] نتوانست گذرنامه‌اش را درست کند. گذرنامه عتبات را هم نتوانست بگیرد. شبهای سختی گذراندیم. در بصره گمان مي‌کردیم که دیگر تقریبا از خطر جسته‌[ایم]. منزل یکی از علمای آنجا وارد شديم. یکی دو روز آنجا ماندیم. بعد بلیت گرفتند. رفتیم نجف. چند ماهی نجف بودیم. کربلا بودیم. کاظمين و س

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

پروژه زندگی