نتایج جستجو برای عبارت :

پی دی اف موزاییک پلیمری

موزاييک پليمري در اصل یکی از انواع سنگ مصنوعی می باشد که با تغییر ساختار مولکولی سیمان و انجام فرآیند پليمريزاسیون و به وجود آمدن شبکه ی زنجیره ای مقاوم و مستحکم در سیمان تشکیل شده است. این فرآیند باعث کریستاله شدن سیمان و به وجود آمدن شبکه ی بلوری در آن میشود و در آخر موزاييک به دست آمده به استحکام و مقاومتی در حدود 2 برابر بیشتر از بتن میشود. در چنین حالتی این نوع موزاييک از نظر استحکام و مقاومت با تعداد زیادي از سنگ های طبیعی برابر است.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها