نتایج جستجو برای عبارت :

چگونه می تونیم راه شهید سردارسلیمانی ادامه دهیم

خوب خوب پایان ترم نمراتم از اون چیزی که فکر مي کردم پایین تر شد و هم انتظار مي رفت اینطور شه هم انتظار نمي رفت ولی من درس گرفتم و من تلاشم رو چندین برابر مي کنم تو همه ی زمينه ها دیگه در جا زدن بسه دیگه پسرفت بسه از این به بعد تلاش داریم برای پیشرفت کلی من هنوزم مي دونم بعضی جاها خسته ميشم بعضی جاها عقب گرد مي کنم ولی من از تلاش کردن دست نمي کشم این از من

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

متن. عکس روانشناسی کودکان یو پی اس در تهران