نتایج جستجو برای عبارت :

کاردستی با موضوع حاج قاسم سلیمانی

د ستور العمل برگزاری مسابقه طریقت سليماني » از وصیتنامه الهی _ ی شهید حاج قاسم سليماني منبع مسابقه: وصیت نامه الهی ی سپهبد شهید حاج قاسم سليماني بخش‌های مسابقه: ردیف رده سنی قالب مسابقه شیوه برگزاری منبع و موضوع ملاحظات 1 كودك نقاشی الکترونیکی آزاد (با موضوع حاج قاسم سليماني) بارگذاری نقاشی در سایت مسابقه 2 نوجوان چهار گزینه‌ای الكترونیكی وصیت نامه الهی-ی شهید حاج قاسم سليماني شركت در سایت 3 نقاشی الکترونیکی آزاد (با موضوع حا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

گردشگری لذتی که تو مردم آزاری هست تو انسانیت نیس