نتایج جستجو برای عبارت :

انواع صفات یازدهم

صفات شخصیتی در مدل 5 عاملی شخصیت ویژگی‌های شخصیتی و راه‌های شناخت آن‌ها در مدل شخصیت شناسی 5 عاملی یا Big 5 روش تفکر است که شخصیت را معلوم می‌کند. صفات شخصیتی بلوک های ساختاری شخصیت هستند. پس یک ویژگی شخصیتی چیست؟ به طور خلاصه، این یک روش نسبتاً پایدار در تفکر و رفتار است که می تواند برای توصیف شخص و مقایسه و تضاد آن شخص با دیگران استفاده شود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

قانون اساسی آینده ایران گذر عمر به روایت باغانی