نتایج جستجو برای عبارت :

تدریس خصوصی خانم خراسان رضوی

بازگشایی کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوي از شهریور پس از تعطیلی کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوي برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از شهریورماه کتابخانه های عمومی سراسر استان خراسان رضوي بازگشایی می شوند. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوي، به دنبال ابلاغ مصوبه ستاد کرونای استان، پس از تعطیلی کتابخانه‌های عمومی، مستقل، عمومی مشارکتی و سالنهای مطالعه خصوصص دارای مجوز خراسان رضوي برای جلوگیری از شیوع ویروس ک

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

*میگذرد* رونق تولید