نتایج جستجو برای عبارت :

داستان نورعلی توکلی

قاعده اول: کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار میبریم، همچون آینه ای است که خود را در ان میبینیم. هنگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم آور به ذهنت بیاید، به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر میبری. اما اگر هنگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید، به این معناست که این صفات در وجود تو نیز فراوان است. قاعده دوم: پیمودن راه حق کار دل است، نه کار عقل.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

راز نور بازی های 3 نفره