نتایج جستجو برای عبارت :

متن خلاصه جوانه سنگ فارسی هشتم

تو در من جوانه خواهی زد همچنانکه که من تورا از دریا کش می روم و پا به پای ساحل جان می دهم تو جوانه خواهی زد در من دوباره و من باز تورا از گل های پیراهنم خواهم چید همچنانکه که بوی عطرت را از آن کش می روم تو همان عشقی هستی که مانند تنپوشی بر لبانم جوانه میزنی فقط نمی دانم آیا هنوزم توهم برای من جان می دهی !

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دیدنی های دنیا