نتایج جستجو برای عبارت :

وليد به كاربرد با استفاده از غفلت گروهي از مسلمانان ، مشركان از پشت هجوم بردند به كشتار آنان پرداختند . در اين جنگ حمزه عموي پيامبر ص به شهادت رسيد ، پيامبر ص خود زخم برداشت شايعة كشته شدن او نيز موجب تضعيف روحية مسلمانان شد . مسلمانان غمگين به مدينه باز

مسلمانان مسلمانان مرا جانی است سودایی چو طوفان بر سرم بارد از این سودا ز بالایی مسلمانان مسلمانان به هر روزی یکی شوری به کوی لولیان افتد از آن لولی سرنایی مسلمانان مسلمانان ز جان پرسید کای سابق ورای طور اندیشه حریفان را چه می‌پایی مسلمانان مسلمانان بشویید از دل من دست کز این اندیشه دادم دل به دست موج دریایی مسلمانان مسلمانان خبر آن کارفرما را که سخت از کار رفتم من مرا کاری بفرمایی مسلمانان مسلمانان امانت دست من گیرید که مستم ره نمی‌دانم ب

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها