نتایج جستجو برای عبارت :

چرا هیچ دختریی من دوست ندارد

یک دوست دات کام,سایت یک دوست دات کام,جدول سودوکو یک دوست دات کام , فال حافظ یک دوست دات کام,مدیریت یک دوست دات کام,کاربران یک دوست دات کام,قوانین یک دوست دات کام,ادرس بدون فیلتر یک دوست دات کام,کارت زرد یک دوست دات کام,کارت قرمز سایت یک دوست دات کام,وبلاگ یک دوست دات کام,وبسایت یک دوست دات کام,سایت تفریحی یک دوست دات کام,مطالب یک دوست دات کام,عکس روز یک دوست دات کام,شماره تماس دوستان یک دوست دات کام ,تولد یک دوست دات کام.
این بچه لاکپشتِ نگون بختسال هاست…از تخم در می آیدوُ سوی تو می دود!اما مُقدر استدر آخرین قدمیعنی در آستانه ی دریادَمر شودنُه ماه غلت خوردم وُاصرار داشتمدر آن رَحِم لباس شومتا بپوشی امهر نطفه ایکه دوست ندارد پسر شود…هر نطفه ایکه دوست ندارد وَرم شود…گفتم وَرم شوم!وَرمی در درونِ تو!تا هی بزرگ تر بشومتا جنونِ توهمراه قد کشیدن منبیشتر شود…شعر : حسین صفا
جز حرمت جای ندارد گدا
جز ره تو راه ندارد صدا
در حرمت جای ندارد گناه
پس دل من بگریو بمان
ای که به جز تو مرا راه نیستراه بده چون که مرا راه نیستای که به عشق تو زنده منمجای بده این منه بر دام رااین همه درماندمو تو شاه منجان مرا دست به دستش بدهنور توای شاه خراسان توییجان مرا باز پناهیی بدهبی تو وصال دوست چه ماند به دلای که وصالت بر ما آرزوست
امروز به کلمه‌ی خارجی جالبی برخوردم کراش/Crush»؛ به دلبر به‌دست نیامده اطلاق می‌شود. به دلبری که تو هر چقدر دوستش داری، او همانقدر یا خبر ندارد؛ یا دارد و دوستت ندارد. هر چقدر در خیال توست و با او حرف می‌زنی، همانقدر او بودنت را عین خیالش نیست و هيچ نیازی به حرف زدن با تو ندارد. به دلبری که هر چقدر عاشقش هستی و دوست داری با تو باشد، او همانقدر دوست دارد با کسی جز تو باشد! معانیِ دیگری هم دارد؛ له‌شدن، خرد شدن و با صدا شکستن. به‌نظرم عجیب هر سه
این روزها آدم ها را جور دیگری دوست دارم، حتی بعضی ها را به بهانه های ساده ای دوست دارم. راننده خطی ونک-سعادت آباد را دوست دارم. او که وقتی نگاهش می کنی همیشه اخم دارد در صورتش، سبیل های پر پشت دارد، او که عکس کودک خردسالش را هرجا که توانسته در تاکسی اش چسبانده است، همان که محال است در تاکسی اش بنشینی و از کودکش تعریف نکند، او را دوست دارم، مرذی که چهره خشن اش هيچ ارتباطی با قلب مهربانش ندارد، مردی که نگاهش اصلا مهربان نیست، خیلی کم می خندد و فقط
نشسته کنارم و داره از حدیث های من در آوردیِ خودش میگه و لوس لوسی برام می خونه که:خداوند همسرانی که به شوهرهایشان کم محلی می کنند را دوست نداردخداوند همسرانی که شب شوهرشان گوشه ی اتاق می خوابد را دوست نداردخداوند.راستشو بخواهید زندگی نیمه ی پرش شیرین ترهیعنی آن نیمه ی خالی بدجور اذیت می کند، اما آن نیمه ی پر هم بدجور دلبری می کنههمین. 
سرم سودا دلم پروا ندارد صباحم شب، شبم فردا ندارد دلم در هيچ جا الفت نگیرد سرم با هيچکس سودا ندارد ز هر جا هر که خواهد، گو بجویش که او جز در دل ما، جا ندارد کشاکش چیست؟ ما گردن نهادیم سرت گردم بکش اینها ندارد جفا دارد جفا، چندانکه خواهی وفا دارد؟ ندانم یا ندارد نیالودی بخونم دامنت را اگر رنجم ز دستت جا ندارد فلک را گو که ما دیریست خصمیم ز دستش هر چه آید وا، ندارد محبت داند و با ما نداند مروت دارد و با ما ندارد رضی رفتست قربان سر تو ندارد اینهمه غو
کشور دوست مناجات عرفانی صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست 1 به جان او که به شکرانه جان برافشانم اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار برای دیده بیاور غباری از در دوست من گدا و تمنای وصل او هیهات مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست دل صنوبریم همچو بید لرزان است ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست اگر چه دوست به چیزی نمی‌خرد ما را به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست چه باشد ار شود از بند غم دلش
تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هيچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هيچ گاه نشکفت دوست می دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت کردن به آرزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به خاطر بوی لال
سه دوست + یک دوست سرانجام به کار نبردن قوه تفکر و تعقل چهار دوست بودند که سه نفر از آنها قدرت ماوراءالطبیعه داشتند ولی دوست چهارمی هيچ قدرتی نداشت. روزی از روز ها این چهار دوست وارد جنگل شدند و متوجه استخوان های حیوانی شدند دوست اولی گفت اینها استخوان های شیر هستند. دوست دومی گفت چطور است این شیر را زنده کنیم . سه دوست معجزه گر قبول کردند اما دوست چهارم مخالفت کرد اما سه دوست دیگر هيچ توجهی به او نکردند.
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد کس جای در این خانه ویرانه ندارد دل را به کف هر که دهم باز پس آرد کس تاب نگهداری دیوانه ندارد در بزم جهان جز دل حسرت کش مانیست آن شمع که می‌سوزد و پروانه ندارد دل خانه عشقست خدا را به که گویم کارایشی از عشق کس این خانه ندارد گفتم مه من! از چه تو در دام نیفتی گفتا چه کنم دام شما دانه ندارد در انجمن عقل فروشان ننهم پای دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد تا چند کنی قصه اسکندر و دارا ده روزه عمر این همه افسانه ندارد از شاه و گدا ه
☘اگر به کسی بگویید دوستش دارید و او به شما پاسخ دهد: خوب، من تو را دوست ندارم»، آیا دلیلی برای رنج کشیدن شماست؟ فقط چون کسی شما را رد کرده، به این معنا نیست که شما نیز خودتان را رد کنید. اگر یک نفر شما را دوست ندارد، کسی دیگر شما را دوست خواهد داشت. همواره یک نفر دیگر وجود دارد. بودن با فردی که میخواهد با شما باشد، خیلی بهتر از بودن با کسی است که مجبور است با شما باشد.☘ "دون میگوئل روئیز" @negahe_daghigh
وقتی گربه‌ای می‌خواهد گربه دیگر و یا شخصی را تهدید کند به صورت جسورانه به او خیره می‌شود و گاهی اوقات صدای فیش نیز از خود در می‌آورد و به صورت مکرر به طرف حریفش حرکت می‌کند. معمولاً کسی که گربه‌ها را دوست ندارد از نگاه کردن به آن‌ها خودداری می‌کند و به امید اینکه گربه او را نادیده بگیرد آرام می‌ماند.
حافظصبا اگر گذری افتدت به کشور دوستبیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوستبه جان او که به شکرانه جان برافشانماگر به سوی من آری پیامی از بر دوستو گر چنان که در آن حضرتت نباشد باربرای دیده بیاور غباری از در دوستمن گدا و تمنای وصل او هیهاتمگر به خواب ببینم خیال منظر دوستدل صنوبریم همچو بید لرزان استز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوستاگر چه دوست به چیزی نمی‌خرد ما رابه عالمی نفروشیم مویی از سر دوستچه باشد ار شود از بند غم دلش آزادچو هست حافظ مسکین غلام و
دلم جز عشق معبودی ندارد که هستی غیر از این سودی ندارد محبت گر نباشد ملک هستی نمودی دارد و بودی ندارد ز بینایی چه دیده ست آنکه در چشم نگاه حسرت آلودی ندارد ز صحرای عدم تا شهر هستی جهان جز عشق مقصودی ندارد نشد چشمی تر از سوز دل من دریغا کآتشم دودی ندارد شدم در دوستی بدنام و شادم که آن سودا جز این سودی ندارد
ارزشش را ندارد زمانت را روی کارهای بی نتیجه بگذاری ، ارزشش را ندارد آدم ها را قانع کنی که دوستت داشته باشند ، که مجابشان کنی حواسشان به تو باشد !ارزشِ تو و احساسِ تو ؛ بیشتر از این حرف هاست ! و ارزشِ تک تک ثانیه های تو .پس رها کن کسانی را که سهمِ تو نیستند ، و فرصت بده ؛ به آن ها که تو را دوست دارند و انتظارِ توجه و لبخندِ تو را می کشند، بگذار عطر آرامش و عشق ، در دالانِ زندگی ات بپیچد، در همین ثانیه هایی که هست ، در همین ثانیه هایی که رو به پایان ا
تو هم خنجر بزن ، من زخم کاری دوست دارمشبیه موزه هایم ، یادگاری دوست دارم شکوه بیستون هستم که از تکرارها خستمبیا فرهاد شو ، من کنده کاری دوست دارم فقط لج می کنی من عاشق این کارها هستمگلم من شاعرم ناسازگاری دوست دارم تو دعوت نیستی در خلوتم اما بیا گاهیبیا که میهمان افتخاری دوست دارم تو مثل بهمنی آرامی و محجوب اما منشبیه منزوی ، دیوانه واری دوست دارم تو خود را دوست داری ، آینه این را به من گفت وبدان من آنچه را که دوست داری ، دوست دارم
8:12،‏ 2020/4/19 Kkkkkkk: چه کسی واقعا دوست شما است و چه کسی دشمن است؟ دشمن شما خود را همیشه به عنوان یک دوست خوب و خیرخواه معرفی می کند ولی اگر شما اندکی به رفتارهای وی دقت کنید متوجه می شود که وی قصد دشمنی دارد و نه دوستی. تشخیص دوست از دشمن | دوست واقعی کیست؟ پیدا کردن دوست واقعی همیشه مشکل است اما اینکه تشخیص بدهیم که دوست ما واقعا” دوست خوبی است یا خیر کار سخت تری است. یک دوست واقعی باید به بهتر شدنمان کمک کند نه اینکه باعث زمین خوردنمان شود.
السلام یا ایها العزیز. ای وای از آن شهر که دیوانه ندارد صد عقل به مسجد شد و خمخانه ندارد در حسرت یک نعره ی مستانه بمردیم ویران شود این شهر که میخانه ندارد درخویش تپیدیم ولی داد فزون شد بیداد ز دادی که غم خانه ندارد دیوانه ترین مردم شهرم ، توکجایی؟ تا فاش بگویم چوتو افسانه ندارد گیسوی بلندت همه شب ماه نهان کرد آن مو که تورا هست دمی شانه ندارد؟ نغزی به مثل گفت همان طره ی زلفت گر روز شود شمع تو پروانه ندارد ما دلشدگان خیل اسیران شماییم این خیل در
یک روزهایی هم هست که اصلا نمی خواهی با هيچ کس حرف بزنی . روزهایی که انقدر صدای مغزت بالا گرفته که تنها دوست داری با دو دست گوشهایت را بگیری و به حرف همه بی اعتنا باشی. حتی به حرف دلت. حتی گاهی وقتها اوضاع ذهنیت خراب می شود که حوصله حرف زدن با تنها دلایل زندگیت را هم نداری پدر و مادرت واقعیت از این قرار است که گاهی هيچ چیز تعریفی وجود ندارد ولی بازهم دوست نداری دلشان را بشکنی. مجبوری ناخواسته چشمهایت را ببندی و امروزت را انگونه که انها دوست دارند
دوست خوب یکی از چیزهایی است که هر کسی در دنیا به آن نیازمند است. شاید بدون اغراق بتوان گفت داشتن یک "دوست خوب" یکی از نعمت های خوب خدا در دنیاست. حال باید دید دوست خوب کیست ؟ پیدا کردن دوست خوب همیشه مشکل است اما اینکه تشخیص بدهیم که دوست ما واقعا دوست خوبی است یا خیر کار سخت تری است. وفاداری : یک فاکتور اصلی و ضروری در دوستی و یا هر ارتباط دیگری است. دوستان خوب همیشه به دوستی شان وفادار هستند و وفادار بودن یعنی اینکه به شایعات و حرفهای بدی که دربا
          متن زیبا در مورد دوست و خوبی هایشنفس شروع زندگیستعشق قسمتی از زندگیستاما دوست خوب قلب زندگیست . . متن زیبا برای دوست صمیمیمناز میان واژه‌های زلال دوستی » را برگزیده‌ام،آن‌ جا کهبرف‌ های تنهاییآب می‌ شونددر صدای تابستانی یک دوست… جملات زیبا و احساسی در مورد دوست 
یه دوست داشتم می گفت:می دونی  فرق خون با دوست چیه؟ــ گفتم:نهــ گفت:خون توقلب  میره و میاد اما دوست خوب همیشه توقلب آدم می مونه.سلامتی همهء دوست های خوب
آدم از دوست هاش بترسه! نوبره بخدا؛ یا اونا معنی دوست رو نمیدونن یا من باید برم آیین دوست یابی رو مطالعه کنم. البته گویا رسم روزگار همینه آدم از دوست ضربه میخوره تا دشمن چون به دوست اعتماد میکنی ولی به دشمن نه و در اثر همون اعتماد زمین میخوری.
بعد اینکه سه ماه از تعطیلی دانشگاه‌ها بر اثر کرونا می‌گذره، حالا امروز گفته که دانشگاه‌ها از 17 خرداد بازگشایی میشن. اینکه چرا رسیده به 17 خرداد و حدود سه هفته قبلش اومده اینو اعلام کرده رو بیخیال فعلا.اما من واقعا حالم بهتر شده از وقتی این خبر رو شنیدم.یه سریا ناراحتن از این رو که ممکنه کرونا بگیرن.یه سریای دیگه با خونه‌نشینی حال می‌کنن و کلا دوست ندارن شرایط به حالت قبل برگرده.یه سریا هم از خونه‌نشینی خسته شدن و دوست دارن همه
 مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوستتا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوستواله و شیداست دایم همچو بلبل در قفسطوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوستزلف او دام است و خالش دانه ان دام و منبر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست
سلام دکتر مهربونم , دکتر بی نظیر من از خدا سلامتی تو و فرزندت و هر کسی که تو را ذره ای دوست دارد و یا تو اورا ذره ای دوست داری را می خواهم. دکتر قشنگم , اگر می دانستی شنیدن لحن مهربان صدایت , چقدر مرا به ذوق می آورد و دلم را شاد می کند , مطمنم که بارهاو بارها در روز زنگ می زدی و مرا خوشحال تر و شادتر و پر انرژی تر می کردی.هيچ کلام و صدایی , معجزه کلام و صدای تو را در من ندارد و من چقدر دلتنگ این کلام صدا می شوم ( با خودم که فکر می کنم , چگونه امسال عید
به من گفتی که دل دریا کن ای دوست همه دریا از آنِ ما کن ای دوست دلم دریا شد و دادم به دستت مکش دریا به خون پروا کن ای دوست کنارِ چشمه ای بودیم در خواب تو با جامی ربودی ماه از آب چو نوشیدیم از آن جامِ گوارا تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب تنِ بیشه پر از مهتابه امشب پلنگِ کوه ها درخوابه امشب به هر شاخی دلی سامون گرفته دلِ من در تنم بی تابه امشب به من گفتی که دل دریا کن ای دوست همه دریا از آن ما کن ای دوست دلم دریا شد و دادم به دستت مکش دریا به خون پروا کن ای د
لحظه‌ی دیدنت انگار که یک حادثه بود حیف، چشمان تو این حادثه را دوست نداشت سیب را چیدم و در دلهره‌ی دستانم سیب را دید ولی دلهره را دوست نداشت تا سه بس بود که بشمارد و در دام افتد گفت یک، گفت دو، افسوس سه را دوست نداشت من و‌ تو خط موازی؟ نرسیدن ؟ هرگز. دلم این قاعده‌ی هندسه را دوست نداشت درس منطق نده دیگر تو به این عاشق که از همان کودکی‌اش مدرسه را دوست نداشت
دقت کرده اید که دوستت دارم ها دیگر حال هوای آن دوست داشتن های گذشته را ندارد میگوییم دوستت دارم ولی نه او باور میکند نه خودمان باورش کرده ایم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.ن: دوستت دارم ها را بی اعتبار نکنید شاید باشد هنوز هم کسی که به معنای واقعی دوستش داشته باشد و. نتواند جور دیگری این را بگوید

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها