نتایج جستجو برای عبارت :

انواع واو در شعر چون رود امیدوارم بی تاب بی قرارم من میروم سوی دریا جای قرار من وتو

بي قرارم نه اینکه این عبارت به حس و حال درونیم ارتباطی پیدا کنه واقعا بي قرارم نمیتونم سر جام آروم بگیرم دندون هام رو ناخودآگاه رو هم فشار میدم خیلی بيشتر از قبل تمرکز چیزی خوندن و حتی چیزی دیدن ندارم اميدوارم اینا همه عوارض قرصی باشه که میخورم اميدوارم همه چی دو دو تا چارتایی و ساده باشه که ساده هم حل شه چه میکنم ؟ کار زندگیم بين دو قسمت کار و خواب در گردشه کار دیگه ای نمیکنم جز این دو تا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

شهید حاج قاسم سلیمانی عشق صادقانه