نتایج جستجو برای عبارت :

اه ای مرگ تو معیار

براي اينکه دقت و بعبارتی تکرارپذیری دو روش آزمايشگاهی با یکدیگر مقايسه شود، می‌توان از آزمون آماری F-Test استفاده نمود. براي انجام اين آزمون ابتدا یک نمونه با هر دو روش به دفعات مورد آزمايش قرار می‌گیرد(10-20). سپس انحراف معيار هردو گروه نتايج محاسبه و در فرمول F قرار می‌گیرد می‌گردد. صرف نظر از نوع روش آزمايشگاهی، انحراف معيار بزرگتر در صورت کسر و انحراف معيار کوچکتر در مخرج کسر قرار داده می‌شود

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سریالسو / پوتیتوز / جورابا / تومیتوز / لدرایران / شلوار / یدکیو / ذغالیها / آمورف / سالاراستیل / کیمیا / ترگال / کلاکو / پرنیانکورپ / دراورپلاستیک / نیوکلاک / کامواباف / بگتایپس / شیشه دری / فهامحوله / ولوزماجور / تنزیرانداز / کفشداری / بریشان / بایکرز / Arad Branding
حامی عشق یعنی تووووو