نتایج جستجو برای عبارت :

تو رادوست میدارم احمدشاملو

9-اکثر دانش آموزان اعتمادبه‌نفس ضعیفی دارند.به خاطر اینکه خانواده ها ناخواسته فرزندان خودشان رابا همسن وسال هایشان مقایسه میکنند.وهمین کار باعث اضطراب وپایین آمدن اعتمادبه‌نفس آنهامیشود.دیدگاه آقای دکتر مردانی برای بالابردن سطح اعتمادبه‌نفس دانش آموزان بیان کرد.که سه راه حل وجود دارد.
1-خودتان رادوست داشته باشید.اگرکسی خودش رادوست داشته باشد دیگران نیز اورادوست خواهند داشت.
2-به خود احترام بگذارید.به طبع اگرکسی به خود احترام بگذاره دی
برویم ای یار، ای یگانه‌ی من!دست مرا بگیر!سخن من نه از درد ایشان بود،خود از دردی بودکه ایشانند!اینان دردند و بودِ خود رانیازمند جراحات به چرک‌اندر نشسته‌اند.و چنین استکه چون با زخم و فساد و سیاهی به جنگ برخیزیکمر به کین‌ات استوارتر می‌بندند.برویم ای یار، ای یگانه‌ی من!برویم و، دریغا! به هم‌پاییِ این نومیدیِ خوف‌انگیزبه هم‌پایی این یقینکه هر چه از ایشان دورتر می‌شویمحقیقت ایشان را آشکاره‌تردر می‌یابیم!با چه عشق و چه به‌ شورفواره‌ها
تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست ميدارم
تورا به خاطر عطر نان گرم
برای برفی که آب میشود دوست ميدارم
تو را برای دوست داشتن دوست ميدارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست ميدارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست ميدارم
برای اشکی که خشک شد هیچ وقت نریخت
لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست ميدارم
تو را به خاطر خاطره ها دوست ميدارم
برای پشت کردن به آرزوی محال
به خاطر نابودی توهم و خیال دوست ميدارم
تو را برای دوست داشتن دوست ميدارم
تو
:"هفت قانون طلایی برای اعتمادب نفس درموفقیت"1-اندیشه ها2-ب زبان بیاورید.   امام علی(ع):"علم رابانوشتن دربندبکشید"3-ده سال آینده راتصورکنید.   امنام جعفرصادق(ع):"خداوندانسان پولدارمهربان رادوست دارد"4-تجسم خلاق5-برنامه ریزی ساده وروان
فهرست چهلچراغ 1. 40حدیث آداب ادب 14. 40حدیث جوان 27. 40حدیث راستگوئی ودروغگوئی 2. 40حدیث آسایش دو گیتی 15. 40حدیث حق و باطل 28. 40حدیث رفتارخداپسندانه بامردم 3. 40حدیث اخلاق پسندیده 16. 40حدیث حیات اسلام 29. 40حدیث زبان کلیدخوبیها وبدیها 4. 40حدیث اخلاق درمانی 17. 40حدیث خداچه کسی رادوست 30. 40حدیث شایسته ترین الگو 5. 40حدیث از خدا بخواهید . 40حدیث خواص خوراکی ها 31. 40حدیث عدالت و ظلم 6. 40حدیث اصلاح جامعه 19.
1_ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِین ( سوره 2, آیه 222)2_  وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ  (سوره 9, آیه 108)3_ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ( سوره 2, آیه 195)4_ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ( سوره 3, آیه 159)5_          درحال بروزرسانی
یکی را دوست ميدارم ولی او هرگز نمیداندنگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه منولی او هرگز نمیخواند.به برگ گل نوشتم من:"تو را من دوست ميدارم"ولی او برگ گل را به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند.به مهتاب گفتم:"ای مهتاب،سر راهت به کوی او سلام من رسان و گوتو را من دوست ميدارمولی افسوس چون مهتاب به روی بسترش لغزید،یکی ابر سیه آمد و روی ماه تابان را بپوشانید.صبا را دیدم و گفتم:"صبا دستم به دامانت،بگو از من به دلدارم،تو را من دوست ميدارمولی افسوس و صد اف
15-حال میخواهیم راهکارهای دیگری رااز دیدگاه بزرگانی که موفق بودند درعصر خودشان بیان کنبم.1-آنچه رادوست دارید انجام دهید.کاری که مورد علاقه شماست انجامش دهید.مثل.شعرخواندن یا نوشتن رمان یاخیاطی یا کارهای دیگر.حتما آن را انجامش بدهید.اپراوینفر دراین زمینه میگوید.(وقتی میفهمی درمسیر موفقیت قرارگرفته ای آن راانجام بده حتی اگردستمزدی بابت آن دریافت نکنی.
من یک نقاشم چه اماتور وچه حرفه ای عاشق نقاشی ام رنگ رادوست دارم و با قلم ورنگ حس زندگی و شادی در تک تک سلول هایم جان میگیرد. بله من یک نقاشم. انسانهایی را که دوست دارم را میکشم وحسم را با رنگ ها مخلوط میکنم وبر بوم میکشم ویا انسانهایی را میکشم که از نظر من زیبا هستند. چهره های مختلف انسانهای مختلف زن مرد کودک سفید سرخ پوست.وقتی انسان را میکشی انگار مانند خالق ان میشوی وان را بهتر میشناسی من هر روز انسان را میکشم چه زیبا وزشت.در رنگ وچهره هایی که
 طبق گفته های مردم امام زمان دو غیبت دارند صغری و کبری که صغری به معنای صغیر یعنی کم که به مدت ۶۱ سال بوده اس دراین دوره امام از طریق ۴نائب با مردم در ارتباط بودند ولی در غیبت کبری که ازروی نامش که یعنی کبیر و بزرگ است واز سال ۳۲۹ تا الان طول کشیده و تا الان به طول انجامیده ودر این دوره امام نائب ندارد و نامی توانیم از طریق مراجع از دستورات ایشان پیروی کنیم و ایشان رادوست بداریم
زن نیز مانند مرد خودش رادوست دارد به حفظ شصیت خویش علاقه منداست . دوست دارد محترم وگرامی باشد.ازتحقیروتوهین رنجیده خاطر میگردد. اگر مورد احترام قرار بگیرد احساس شخصیت نموده وبه كار وزندگی دلگرم میشود.ازاحترام واحترام كننده خویش میاید.ازتوهین وتوهین كننده متنفر میباشد. آقامحترم همسرت حتماازشما انتظار دارد كه بیش از دیگران به وی احترام بگذاری. البته حق دارد چینین انتظاری راداشته باشدزیرا ترا شریك زندگی وبهترین یار واقعی خویش میداند.
دیشب دوباره خوابت را دیدم. خواب رادوست دارم.شاید باید ازعذاب وجدان میمردم ، بایددرس میخواندم اما ده ساعتم را درخواب به سربردم.اما ازعذاب وجدان نمردم و برعکس خندیدم. درون خوابهایم توهستی،تو هستی گاهی وقتها او بود. درون خوابهایم میخندم و میگویم بالاخره شد،بالاخره شد بابلاخره شدستاره، این انصاف نیست.درون خوابهایم خوشحالم اما همه زندگی ام همچنان درد میکند. درون خوابهایم برایم دست تکان میدهی ، بغلم میکنی و دستهایم را میگیری .حتی دیشب مرا بو
من تورا دوست داشته امقبل از تاریخِ این جهانخیلی پیشتر از حکومتِ ستاره هاقبل از جریانِ آبقبل  از تولّدِ اولین ماهیوشروع پروازو حضور اولین پرنده در آسمانقبل از تولد اولین گیاه             تا رویشِ زمینتو رادوست داشته امباور نمیکنیمن عاشقت بوده امقبل از حیاتِ خودتاصلا من تورا دوست داشته امقبل از تپشِ اولین قلباصلا میدانی؟دنیایِ توجهانِ مرا لرزاندو من دریک هیچِ نامعلوممنتظر ماندمتو که آمدیاولین نگاه متولد شدبه همان اولین نگاه دوستت دارم
قابل توجه عزیزان متقاضی کلاسهای فوق برنامه : 1-کلاس موسیقی(ب،فلوت ،گیتاروپیانو)زیرنظراستادایرج گلی مدرس مجرب آموزشگاه آوای مهروموسسه گلهای شادی روزهای سه شنبه وپنج شنبه شروع از 9مهرماه 98 2-کلاس زبان ترمیک آموزش همراه با بازی روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه شروع از شنبه 13 مهر98 3-کلاس i-maths (من ریاضی رادوست دارم )روزهای یکشنبه وسه شنبه شروع از یکشنبه 14مهر 98 مهدوپیش دبستانی ****گلهای زیبا تنها مرکز برگزارکننده i--mathsدر منطقه شهران
آدمی که بخواهد برود بی حرف بی کلام وسایلش را جمع میکند از دلتان و میرود طوری که انگار از اول نبود.کسی که میگوید "خداحافظ"یعنی راهم را سد کن دستانم را بگیر مرا ببر به قعر اولین آغوش فرق رفتن ها را بفهمید."خداحافظ" همیشه به معنای رفتن نیست. "خداحافظ" یعنی ببین مرا که دارم از دست میروم.
یکی را دوست ميدارم و در قلبم او را احساس میکنماو همان ستاره درخشان اسمان شبهای دلتنگی ,تیره و تار من استاو همان خورشید درخشان اسمان روزهای زندگی من استاری او همان مهتاب روشنی بخش شبهای من استقلبم او را دوست میدارد و من هم تسلیم احساسات پاک قلبم می باشماو همان فرشته ای است که با بالهای سفیدش مرا به اوج اسمان ابی بردمرا با دنیای دوستی و محبت اشنا کردیکی را دوست ميدارمهمان کسی که هر شب قصه لیلی و مجنون را در گوشم زمزمه میکردچون تورا و فقط تورا
وقتی کسی رادوست داری.حاضری جون فداش کنی حاضری دنیارابدی فقط یه بارنگاش کنی.
به خاطرش دادبزنی.به خاطرش دروغ بگیروهمه چیزخط بکشی حتی روبرگ زندگی.
وقتی کسی توقلبته حاضری دنیابدباشه.فقط اونی که عشقته عاشقی رابلدباشه.
قیدتموم دنیارابخاطراون میزنی.خیلی چیزارامیشکنی تادل اونونشکنی.
حاضری بگذری ازدوستای امروز قدیماما صداشو بشنوی شب ازمیون دوتا سیم.
حاضری قلب توباشه پیش اون گرو.فقط خدای نکرده اون بهت نگه برو.دستانت را به من بده بگذارگ
همسر عزیزتر از جانم ،باور كن اسم این احساس قلبی دیگر دوست داشتن نیست چیزی فراتر از آن است واژه ی دوستت دارم نسبت به احساس و عشق کنونی ام به تو خیلی کوچک است .دوستت دارم را هربار با واژه" بی نهایت"، "خیلی "،"خیلی خیلی "میاورم ولی بازهم جوابگوی احساس واقعی ام نسبت به تو نیست .پس من چگونه احساس قلبی خود را برای تو بگویم .؟؟؟؟ واژه ای برایم پیدا کن میخواهم از احساس دلم نسبت به تو باخبرش کنم .عزیزترینم ، چیزی بسیار فراتر از "دوست داشتن "دوستت می
من نفرینت نمی كنم چون میدونم ایه ومن یعمل مثقال ذره شریره بدجوووووور جبران می كنه                     خداخیلی منودوسداره كه تورو سر راهم گذاشت تا بدونم حتی پسرهای مذهبی هم می تونند بد باشندددددددددد توبه من تهمتتتتتت زدی تهمتتتتت گفتی توازاون زن های بدی اما این حرفو نگه ميدارم روز قیامت میارمت جلو جدمممممم وازت شكایت می كنممممممم به پهلوی شكسته حضرت زهرا نمی بخشمتتتتت الهی به حق حضرت زهرا خیر از زندگی جونیت نبینی مگه من اومدم سراغ تو مگه من
دوست ميدارم تو را از جان و جانان بیشتراز پدر از مادر و از هرچه عنوان ، بیشترتوی روح و جان من عشقت چنان بالا زدهاز زمین از آسمان از باد و باران بیشتر تو بزرگی،، جایگاهت آسمان و کهکشانحضرت عشقی و یادت از فراوان ،، بیشترکائنات و هفت شهر عشق را تو سروریپاک و والایی تو از دین خدایان بیشتر عاجزم از وصف و تعریفت برای این و آن می پرستم من تو را از حدو میزان بیشترای که بالایی و بالاتر  از آن ماه جهاننوربارانی  تو از خورشید تابان، بیشتر هر طرف را بنگر
شاید غم در دلم ساکن باشد ولی قراردادش را به هم میزنم حال فهمیدم زندگی بدون غم تکراری است زندگی میکنم ولی. تعادل حالم را نگه ميدارم دلم برای مثبت بودن تنگ شده خدایی که ان بالاست. حتما هواسش به بنده اش هست
سلام دست در دست تو که باشم چه باکم از شب های آلوده به وهم؟ تو که باشی پا به پای فلس نفس هایم چه بیم دارم از های و هوی باد تنگ غروب؟ ببین عشق! تو که باشی دل من گرم است به حضورت هراسم نیست از قیل و قال تنهایی ! باش فقط باش با تو من شاه سرزمین های خیالم, همینم بس ؛ تو فقط باش! پ ن : ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم (سلطان داریوش)
نمی‌دونم چرا خیلی بنظرشون دنیای متأهلی سخته .آسونه فقط مسئولیت پذیرفتن سخته. باید کار کنی صبح و شب . آره حتی بچه دار شدنم سخته امروز به یک چیز رسیدم این بچه منه نه کسی نگهش ميدارم و بزرگش می‌کنه و.خودتی باید تربیتش کنی بزرگش کنی . بشه یک فرزند نمونه . ،! کار کنه درس بخونه .
BORN TO DIE LYRICS why? who,me? why چرا؟ کی،من؟ چرا؟ Feet don't fail me now - Take me to the finish line پاهای من ، من و توی این مسیر باز نذارید - من و به خط پایان برسونید All my heart, it breaks every step that I take با هر قدمی که بر ميدارم ، قلبم شکسته میشه But I'm hoping that the gates, They'll tell me that you're mine ولی امیدورام که توی دروازه ها (درهای بهشت)، بهم بگن که تو مال منی Walking through the city streets - Is it by mistake or design درحالی
بعضی وقتا آدم دلش میخواد با انگشت یکی رو نشون بده و بگه:این بی معرفت همه دنیای منه.برای دلخوش کردن هیچکس ، چیزى نگویید که بعدها دلیل دلتنگیش شود …تامیخواهم دستم را ازدستت جداكنم صبرمیآید،چقدراین عطسه هاى پائیزی رادوست دارم_!میترسم از یاری که یار داشته باشد!!درگذشته مردم پیام دوست داشتنشان را با دود وآتش به هم میرساندندمن اینجا جنگلی را به آتیش کشیدم.نمیدانم آیا آنجا برای تو تکه چوبی هست؟مـِصراع ِ نُخـُست :"مـَن" "تـ ـو" رآ مـی بـوسـ ـَم
.هشدار به لحجه شیرین اصفهانی نوشته شده است .لطفا اگر اصفهانی نیستید از خوندن منصرف شوید، وگرنه فیوزهاتون میپره . . .راسِش، خُبِش رو بِخَین، دُرُسِش اینه که عصری جُمعَیه دسِدُ بیگیرم بریم یه پارکی، دَمی آبی، البته حالا که فعلا خشکِس، ولی یه دو متر زمین چمن پیدا میشِد که بیشینیم روش آ بتونیم چارتا کلمه باهم اختلاط یم . . .تو از هرچی دوس داری بوگوییا من فقط محو چِشاد شَم عا هی تو دلم قند آب م که چقدر آخه چشاد خوشکلِس . . .اما بِروم نیارما . . . ف
بارگه خه مم هه لگرت وهاتم به رو شاره که م کوله بارغم وغربتم را بر ميدارم وبه سوی شهرودیارم بازمی گردم هاتووم به ره ودیاری شه نگی که س وکاره که م آمده ام به دیدار کسان و عزیزانم بو باوه شی به سوزی دایکه دل سوو تاوه که م به آغوش پر سوز مادر دلسوخته ام باز می گردم تاکووبزانی چه نده به سویه ئازاره که م تا بداند در غربت چه رنجهایی که نکشیده ام هاتووم وه کو شه مالیک چل وگه لا بدوینم آمده ام چون نسیم (باد شمال) به مصاحبت شاخ وبرگها پاییزی غه ریبی دل به جا
چشمامو می ببنم و یک نفس عمیق آکنده از آه و غصه میکشم. پشت فرمون به سختی شمارتو میگیرم و زنگ میزنم بهت. ریجکت میکنی و میگی تماس نگیرم، چون نمیتونی بام‌ حرف بزنی. تو همون حال پشت فرمون بغض میکنم و میزنم زیر گریه به اولین شیرینی فروشی که میرسم نگه ميدارم و یک کاپ کیک میخرم. خونه سوت و کور و سرده. چراغای ال ایی دی اشپزخونه رو روشن میکنم و میشینم پشت میز ناهار خوری.‌ به یکباره قلبم پمپاژ میکنه و توی قفسه سینه ام جای خالیت تیر محکمی میکشه.
چقدر دلم ضعف میره واسه کتابهایی که تو تهران میچرخه و از خیابوناش حرف میزنه. از آدمها از ترافیک . تو دل شهر اتفاق میفته. شخصیتها سیگار میکشند و از زندگی مینالند. از جلوی دانشگاه رد میشن و تاکسی و اتوبوس سوار میشن. من عشق میکنم و دلم میخواد کتاب تموم نشه. بعد از خوندن یک کتاب ششصد صفحه ای که اصلا دوست نداشتم حالا چقدر مزه میده کتاب روز خرگوش. چیزی شبیه لمس زندگی از راه دور.
سلامگاهی میرم سر کیسه ی برنج .که نصفه شده با خودم میگم یعنی دوباره میتونیم برنج ایرانی بخریم؟الان شده کیلویی ۲۴ هزار تومنمنم از برنج غیر ایرانی متنفرمهر پیمانه ای که بر ميدارم به یاد مامان بزرگم میفتم هروقت غذا تموم میشد ومیخواستیم سفره رو جمع کنیمدستاشو میبرد بالا میگفتالهی شکررر خدایا ما هرچه کم کردیم توزیاد کنپ.ن :ان هذا لرزقنا ما له من نفاد 

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آموزش برنامه نویسی با C++