نتایج جستجو برای عبارت :

پیامد های تاخر فرهنگی برای جامعه ایرانی

تاخر فرهنگي : / ابراهیم علی پورفرهنگ یک جامعه در تمامیت خود از ارزش ها، هنجارها، و نهادهاي اجتماعی و سایر عناصر به هم پیوسته و منسجم تشکیل می شود. تاخر فرهنگي زمانی رخ می دهد که در اثر تحولات سریع و شتاب آلود، اختراع، نوآوری، رشد جمعیت یا پیدایی هر چیز متفاوت، سازش و تطابق اجتماعی دشوار می شودکه باعث بحران در فرهنگ هم می گردد (سنتی، مدرنیسم، صنعتی).تاخر فرهنگي چیست؟اصطلاح "Cultural Lag" به معانی تأخر فرهنگي، عقب‌ماندگی فرهنگي، واپس ماندگی فرهنگي
تنوع فرهنگي در ایران، همرنگ جماعت شدن را به ما یاد داده كه در هر جمعی مانند آنها عمل كنیم حتی سعی كنیم بهترین آنها باشیم طوری كه اصلا فكر نكنند كه ما از آنها نیستیم و چه بسا مخالف آنها باشم. در واقع دست پیش می گیریم. این همرنگی همیشه از ترس رسوایی نیست بلكه از شوق شكوفایی در جمع هم هست.در جامعه ای فاسد، بهترین ان و كلاه برداران ايراني هستندو در جامعه ای پیشرفته، دانشمندان و موفق ترین افراد ايراني هستند.آیا شما غیر از این می اندیشید؟
  از آنجائی كه فرهنگ یك معنای عام وكلی دارد از این رو فرهنگ ايراني نیز شامل آداب و رسوم و اخلاقیات و هنر و دین و. می شود و شاید هر یك از این زمینه ها مشخصه خاص خود را داشته باشد كه بررسی همه آنها از مجال این نوشتار بیرون باشد؛ لذا به اهم مشخصات فرهنگ ايراني به صورت كلی اشاره می كنیم.
 1.‌ عجین بودن با دین و مذهب: از مشخصات بارز فرهنگ ايراني عجین بودن آن با روحیه دینی و مذهبی است، این ویژگی فرهنگي كه در تمام تاریخ ایران شاهد هستیم موجب اقبال و است
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
در متون دینی و منابع اسلامی نیز به موارد زیادی برمی‌خوریم كه نشان از جایگاه ویژه‌ی زن در جامعه دارد حضور فعال زن مسلمان ايراني در حوزه‌هاي مختلف علمی، آموزشی، فرهنگي، پژوهشی، اجتماعی موید این مطلب است. بنابراين، اسلام با ظرافتی شایان توجه، نقش زن را در حوزه‌هاي مختلف جامعه به ویژه در حوزه‌ی تعلیم و تربیت فرزندان صالح و مجاهدان راه خدا تبیین كرده است.
 ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را
پیشگفتارمفهوم‌ ت‌ فرهنگي‌ از جمله‌ مفاهیم‌ تازه‌ای‌ است‌ كه‌ از حدود چهار دهه‌ قبل‌ در كشورهاي‌ جهان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نگاه‌ به‌ فرهنگ‌ بعنوان‌ یكی‌ از زمینه‌هاي‌ اصلی‌ توسعه‌ و امكان‌ مدیریت‌ فرهنگيبراي‌ تغییر در عناصر فرهنگي‌ و دستیابی‌ به‌ اهداف‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ و توجه‌ به‌ نقش‌ دولت‌ها در برنامه‌ ریزی‌ فرهنگي‌ بستر مناسبی‌ براي‌ شكل‌گیری‌ مفهوم‌ ت‌ فرهنگي‌ بوجود آورده‌ است‌.
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
به نام خداایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
 
این روزها مشكلات معیشتی و ركود عمیق اقتصادی به مهم‌ترین چالش جامعه ايراني بدل شده و دغدغه بسیاری از هموطنان را رقم می‌زند. در خصوص راهكار عبور از این ابرچالش ملی بحث‌هاي بسیاری درگرفته است، اما به نظر می‌رسد‌ رمز اساسی عبور از آن در تقویت تولید ملی و حمایت از كالای ايراني است كه بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷ را به این عنوان نام‌نهاده‌اند. به نظر می‌رسد در صورت تلاش جمعی مردم و مسئولان براي تحقق شعار سال شاهد تحولات چشم
  برگرفته از سایت هداناایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشی
     ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین ا
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
با سلام و درود به هموطنان عزیزم یکی دوستان اصلی اینجانب تو بلاگفا در مورد عجیب به نظر رسیدن من و تفاوت فرهنگي با احاد جامعه سخن گفته بودن و با خودم گفتم حالا که جوابش طولانی شده به صورت پست درش بیارم حتما براي بقیه بازدید کنندگان و دوستان بلاگفایی هم جالب خواهد بود.
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
قرآن دین اسلام را دین شادی معرفی نموده و مهمترین عوامل شادی را محبوبیت، مقبولیت و موفقیت، ایمان، هویت ملی و فرهنگي، خلاقیت عارفانه و حل مسئله ذكر كرده است، روانشناسان شادی و شور و نشاط را محرك انسان ها براي عمل می دانند و جامعه شناسان جامعه شاد را جامعه موفق می دانند. 
چگونه یک مدرسه ی شاد داشته باشیم؟ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها ا
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به فرهنگ اسلامیایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات
صاحب‌نظران و پژوهشگران براي شناسایی عوامل شادکامی در مدرسه مطالعات مختلفی انجام داده‌اند. در پژوهش حاضر، حاصل این تلاش‌ها با اولویت‌بخشی به آرای متخصصان داخلی و براساس تاخر زمانی، ارائه می‌شود.
   امروزه علاوه بر تربیت شهروندی براي یک جامعه ملی، نیاز آماده سازی شهروندان براي زندگی در جامعه جهانی به صورت یک ضرورت تربیتی درآمده است. آموزش سواد رسانه ای به شهروندان در عصر جهانی شدن، مفهومی کلی است که به مطالعات رسانه ای، فرهنگي، اجتماعی، تاریخی، ی و تکنولوژیکی وابسته است و می توان آن را به آموزش شیوه هاي بهتر زندگی کردن در عصر اطلاعات و ارتباطات که به طور خاص در یک جامعه و به طور عام در جامعه جهانی می توان اطلاق کرد. سواد رسانه ای
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
صاحب‌نظران و پژوهشگران براي شناسایی عوامل شادکامی در مدرسه مطالعات مختلفی انجام داده‌اند. در پژوهش حاضر، حاصل این تلاش‌ها با اولویت‌بخشی به آرای متخصصان داخلی و براساس تاخر زمانی، ارائه می‌شود.در ادامه مطلب بخوانید.  
ایجاد نشاط و شادابی یكی از مؤثرترین راه ها براي افزایش بهداشت روانی در جامعه است، مدرسه بعنوان یك نهاد می تواند با بوجود آوردن زمینه ها و برنامه هايی باعث هر چه شاداب كردن جامعه شود. اگر در مدرسه شوق زندگی كردن بوجود آید خود به خود اثرگذار بر جامعه خواهد بود. انسان هاي شاد زندگی خود را تحت كنترل دارند، مسئولیت پذیرند، هدفمند هستند، دید مثبت به زندگی دارند. آینده نگر وامیدوارند و در مقابل مشكلات و سختی ها از پای نمی نشینند، قرآن دین اسلام را د
نخستین محیطی كه كودك در آن پرورش می یابد و در رفتار بعدی فرد فوق العاده موثر است، خانواده است. در واقع خانواده، زنجیره ارتباطی اجتماع و تضمین كننده آرامش و ثبات جامعه است. كودكان نخستین وابستگی هاي عاطفی نزدیك و صمیمی خود را در خانواده برقرار می سازند و درونی كردن ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي را در آن آغاز می كنند، اما نقش جامعه در تربیت و شكل گیری شخصیت كودكان چیست؟ 
ساغر تقدیر ما را مست آزادی نمود زین سبب از نشئه آن ماده مدهوشیم ما. در دوره‌هاي پر التهاب، شعر و ادبیات بازنمایی روشنی از موقعیت‌مندی فکری، فرهنگي، تی و اجتماعی زمانه به دست میدهد به گونه‌ای که مخاطب از رهگذر آن با پیچیدگی ها، دغدغه‌ها و مسائل جامعه مواجه میشود.رومه سازندگی - مریم گنجی: ساغر تقدیر ما را مست آزادی نمود زین سبب از نشئه آن ماده مدهوشیم ما. در دوره هاي پر التهاب، شعر و ادبیات بازنمایی روشنی از موقعیت‌مندی فکری، فرهنگي
حرف حوری خانم جان درسته.شما بگیر در ۳۵ سال، ۶۰ روز تاخر زمانی اتفاق افتاده! زمان، اون طوری که بقیه میشمرند، ۶۰ روز جلوتر است. براي خودشون مسخره نیست که حساب ماه‌هاشون از فصل هاشون جداست؟ + اشاره‌ای نموده ایم به چند پست اون ور تر.+ کاش این بلاگفا امکانی داشت که میتونستی پست هات رو از اول به آخر بخونی. بابا! بلاگفا! یه تی یه چیزی خب!!!+ کاش کسی بود می پرسیدم ازش که استناد به ماه، براي شمارش روزگار چه فضیلتی است که در خورشید نیست.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سریالسو / پوتیتوز / جورابا / تومیتوز / لدرایران / شلوار / یدکیو / ذغالیها / آمورف / سالاراستیل / کیمیا / ترگال / کلاکو / پرنیانکورپ / دراورپلاستیک / نیوکلاک / کامواباف / بگتایپس / شیشه دری / فهامحوله / ولوزماجور / تنزیرانداز / کفشداری / بریشان / بایکرز / Arad Branding
غمگین وعاشقانه