نتایج جستجو برای عبارت :

پیوندهای موجود در بیت خروشان ژرف بی پهنا کف آلود دل شب می درید پیش می رفت

(روانکاوی در ژرفا و روانکاوی در پهنا) درسنامه های دکتر کدیور (اردیبهشت ماه ۱۳۸۰) از کلاس‌های عرصه فرویدی ـ مکتب لکان دفعه ی قبل سؤالی پيش آمد که آیا مي شود این به اصطلاح تقاضا را ایجاد کرد؟ چون موضوع صحبت این بود که اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، روانکاویی انجام نخواهد گرفت. این سؤال را مطرح کردند که آیا مي شود این تقاضا را ایجاد کرد؟ و امروز کار من جواب دادن به این نکته است. چون به نظر من یک نکته ی اساسی است.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سریالسو / پوتیتوز / جورابا / تومیتوز / لدرایران / شلوار / یدکیو / ذغالیها / آمورف / سالاراستیل / کیمیا / ترگال / کلاکو / پرنیانکورپ / دراورپلاستیک / نیوکلاک / کامواباف / بگتایپس / شیشه دری / فهامحوله / ولوزماجور / تنزیرانداز / کفشداری / بریشان / بایکرز / Arad Branding