نتایج جستجو برای عبارت :

پیوندهای موجود در بیت خروشان ژرف بی پهنا کف آلود دل شب می درید پیش می رفت

(روانکاوی در ژرفا و روانکاوی در پهنا) درسنامه های دکتر کدیور (اردیبهشت ماه ۱۳۸۰) از کلاس‌های عرصه فرویدی ـ مکتب لکان دفعه ی قبل سؤالی پيش آمد که آیا مي شود این به اصطلاح تقاضا را ایجاد کرد؟ چون موضوع صحبت این بود که اگر تقاضایی وجود نداشته باشد، روانکاویی انجام نخواهد گرفت. این سؤال را مطرح کردند که آیا مي شود این تقاضا را ایجاد کرد؟ و امروز کار من جواب دادن به این نکته است. چون به نظر من یک نکته ی اساسی است.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دختران فرشته هایی از آسمان اند.