نتایج جستجو برای عبارت :

درست اتل با نی نو شابه برا پای مرغ عشق

خوب از کجا باید شروع کنم بیشتر وقت ها بچه های علوم پايه و مهندسی نسبت به هم گارد دارند و این گارد رو من توی علوم پايه ای ها بیشتر احساس کردم.بحثی که هست اینه کاری که مهندسی می کنه یک جورایی کم ارزشه عجیبه نمی دونم این طرز فکر از کجا نشات می گیره و به چه علت اینطوری فکر میشه در موردش اغلب علوم پايه ای ها فکر می کنند که مهندسی ها علم ندارند یک مشت ازمون و خطا اما مگه علم هم چیزی خارج از تجربه است علم صرفا یک مدل سازی بر اساس تجربه های انسان ها تا به ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها