نتایج جستجو برای عبارت :

من خدایی می پرستم آسمانی تر از این

من خدايي مي پرستم آسماني تر ازاين  دردمندی  با درفشی کاویانی تر از اينرب رویاهای من دادار آب و روشنی استنازک اندیشی لطیف و پرنیانی تر از اين کبریایی نیست چندان اين خدای داعشیمن اميری را هوادارم کیانی تر از ايندر نظر  دارم خدايي عاشق و افسانه ای  پادشاهی  بی نهایت آرمانی تر از اينکردگار فرقه ای مقبول کل خلق نیستمن خدايي  دوست  مي دارم جهانی تر از اين شعر اسد زارعی مرودشتی  
‍ هر کجایی یادت را چه صميمانه به آغوش دارمچه پر جرات در خیالت ، غوطه ورمچقدر آرامي ، در اين گوشه از دلممن خیالت را به تن مي کنم.‌و تو بی خبر ، عاشقانه ها در من مي آفرینیتمام تلاشم را در مخفی کردن و نگفتن ، احساساتم به صف مي بندمولی نامت که وارد قلب و روحم مي شود، دیگر ، عصیانی به بزرگی دوست داشتنت بر مي خیزدعجزم، تلاش پنهان کاریم در اين لحظه دیدنی ستسر آخر من مي مانم ، و خیالت که گره خوردیم و مچاله شدیممن همين گوشه از تنهایی را مي پرستمبهناز
به نام خداوند یکتاای خداوند بخشنده ومهربانوای خداوندی که همه‌ی نیازمندان قصد تورا مي کنندوهیچ شبیه و مانندی مثل تونیستتنها تورا مي پرستم واز تو یاری مي خواهممن را به راه راست هدایت فرما واز ثروت بی کرانت به من اعطا فرماپاك و منزّه ای،ای پروردگار بزرگ ،تو را سپاس مى ‏گویم.پاك و منزّه ای ،ای خداوند بلند مقام تو را سپاس مي‌گویم.هیچ كس شایسته پرستش‏ خداوند یکتا نیست، یگانه است و شریك ندارد.
ارزش یک دختر را خدايي ميداند که او را در سنین کودکی برای عبادت برميگزیند. پیامبری ميداند که فرمود: دختر باقیات الصالحات است. امام صادقی ميداند که فرمود: پسران، نعمت‏ اند و دختران خوبى. خداوند، از نعمت ‏ها سؤال مى ‏کند و به خوبى‏ ها پاداش مى‏ دهد . ارزش دختر را خدايي ميداند که هرکسی را لایق دیدن جسمش نکرد. ارزش دختر را خدايي ميداند که به بهترین مخلوقش حضرت محمد ص دختری عطا کرد که هدایت یک جهان به عهده ی فرزندان اوست.
چه هوایی … چه طلوعی!جانم …باید امروز حواسم باشدکه اگر قاصدکی را دیدمآرزوهایم رابدهم تا برساند به خدا …!به خدايي که خودم مي‌دانم!نه خدايي که برایم از خشمنه خدايي که برایم از قهرنه خدايي که برایم ز غضبساخته‌اند!به خدايي که خودم مي‌دانم!به خدايي که دلش پروانه‌ ست …و به مرغان مهاجرهر سال راه را مي‌گوید!و به باران گفته ستباغ‌ها تشنه شدند …!و حواسش حتیبه دل نازک شب بو هم هست!که مبادا که ترک بردارد …!به خدايي که خودم مي‌دانمچه خدايي … جانم …
چه هوایی … چه طلوعی! جانم … باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا …! به خدايي که خودم مي‌دانم! نه خدايي که برایم از خشم نه خدايي که برایم از قهر نه خدايي که برایم ز غضب ساخته‌اند! به خدايي که خودم مي‌دانم! به خدايي که دلش پروانه‌ ست … و به مرغان مهاجر هر سال راه را مي‌گوید! و به باران گفته ست باغ‌ها تشنه شدند …! و حواسش حتی به دل نازک شب بو هم هست! که مبادا که ترک بردارد …! به خدايي که خودم مي‌دانم چه خدا
استاد آواز ایران، محمدرضا شجریان آسماني شد. وبلاك پیمان رسیدگی اين مصیبت وارده را به خانواده ایشان، جامعه هنری ایران عزیز و همه مردم تسلیت مي گوید. به حق، استاد در تاریخ ایران ماندگار شد. روحش شاد و یادش گرامي باد.
حمد بی‌حد آن خدايي را سزاست خُوژ ذونو اَسرار سرِّ مار و مور آدما را خُوژ بِارو خُوژ بِرو ذونِه خود را جی توزان اَشیا یكی هركه معنی فهم هو تا یاژ بُس هر كتاب از هر كه هو در اِبتداژ یا كه كامل یا كه جاهل یا چِلو كه هر آنچه خلق بِژكَرتِه به جاست بر دل خُوژ بِژْكِه خلقت نار و نور خُوژ كِروْ هر كاری نی آدم كرو گر بِه كَلّه مغز داره اندكی اين قَئَه بر هفت بابا ماماژ بُس داغْنِه بِژ بُرته هو نام خداژ لا اقلاً یك خدايي قائِلو
• نماز موجب یاد خداست: یاد خدا بهترین وسیله برای خویشتن داری و كنترل غرایز سركش و جلوگیری از روح طغیان است. نمازگزار» همواره به یاد خدا مي‏باشد، خدايي كه از تمام كارهای كوچك و بزرگ ما آگاه است، خدايي كه از آنچه در زوایای روان ما وجود دارد و یا از اندیشه ما مي‏گذارد، مطلع و باخبر است و كمترین اثر یاد خدا اين است كه به خودكامگی انسان و هوسهای وی اعتدال مي‏بخشد، چنان كه غفلت از یاد خدا و بی خبری از پاداشها و كیفرهای او، موجب تیرگی عقل و خرد و ك
اين روزها گاهیاز روز و ماه و سال، از تقویماز رومه بی خبر هستمحس مي کنم گاهی کمي کمترگاهی شدیداً بیشتر هستمحتی اگر مي شد بگویماين روزها گاهی خدا را هميک جور دیگر مي پرستماز جمله دیشب همدیگرتر از شب های بی رحمانه دیگر بود:من کاملاً تعطیل بودماول نشستم خوبجوراب هایم را اتو کردمتنها-حدود هفت فرسخ-در اتاقم راه رفتمبا کفش هایم گفتگو کردمو بعد از آن همرفتم تمام نامه ها را زیر و رو کردمو سطرسطر نامه ها رادنبال آن مجهول گشتمچیزی ندیدمتنها یکی از
دوست ميدارم تو را از جان و جانان بیشتراز پدر از مادر و از هرچه عنوان ، بیشترتوی روح و جان من عشقت چنان بالا زدهاز زمين از آسمان از باد و باران بیشتر تو بزرگی،، جایگاهت آسمان و کهکشانحضرت عشقی و یادت از فراوان ،، بیشترکائنات و هفت شهر عشق را تو سروریپاک و والایی تو از دین خدایان بیشتر عاجزم از وصف و تعریفت برای اين و آن مي پرستم من تو را از حدو ميزان بیشترای که بالایی و بالاتر  از آن ماه جهاننوربارانی  تو از خورشید تابان، بیشتر هر طرف را بنگر
چه هوایی … چه طلوعی!جانم …باید امروز حواسم باشدکه اگر قاصدکی را دیدمآرزوهایم رابدهم تا برساند به خدا …!به خدايي که خودم مي‌دانم!نه خدايي که برایم از خشمنه خدايي که برایم از قهرنه خدايي که برایم ز غضبساخته‌اند!به خدايي که خودم مي‌دانم!به خدايي که دلش پروانه‌ ست …و به مرغان مهاجرهر سال راه را مي‌گوید !و به باران گفته ستباغ‌ها تشنه شدند …!و حواسش حتیبه دل نازک شب بو هم هست!که مبادا که ترک بردارد …!به خدايي که خودم مي‌دانمچه خدايي … جانم
 
دریغ ميکنی از
من نگاه را حتی

و نیز زمزمه ی گاه گاه را حتی
من و تو ره به ثوابی نمي بریم
از هم

چرا مضایقه داری گناه را حتی؟
تو اشتباه بزرگ منی ، ـ
ببخشایم

به دیده مي کشم اين اشتباه را حتی
به من که سبز پرستم چه گفت
چشمانت؟

که دوست دارم ـ بخت سیاه را حتی
به دیدن تو چنان خیره ام که
نشناسم ـ

تفاوت است اگر راه و چاه را حتی
اگر چه تشنه ی بوسیدن توام ـ
ای چشم!
حالا زمان زندگی نیست . حالا تنها زنده ماندن است که اهميت دارد . هوایی که وارد ریه هایم مي کنم دیگر خالص نیست . تصاویری که در ذهنم نقش مي بندد واقعی نیست . اين ها خیالات دیگران اند که حرف اول را در دنیا ميزنند . افکاری که در مغزم پیدا مي شوند مال من نیستند . اين ها ایده های پوچ و بیهوده اند که تنها راه به زوال مي برند . من زندگی را نمي خواهم اما زنده بودن را مي پرستم . شاید مشکل از طرز فکر من باشد ، اما مگر ما از زندگی چه مي دانیم ؟ همين بس که درد را
      احتراما همزمان با ایام شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛ فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامي ایران به دست آمریكای جنایتكار و جهت پاسداشت و نكوداشت یاد و نام اين سردار رشید اسلام، تهیه و تدوین اولین كتاب مردمي سردار آسماني توسط اعضاء كتابخانه های عمومي و ارادتمندان به ساحت شهدا در دستور كار اداره کل کتابخانه های عمومي مي باشد.لذا از اقشار مختلف مردم دعوت مي گردد فرم های دلنوشته را از محل كتابخانه های عمومي شهرستان تهیه و به عنوان یك اثر
 پاییز را دوست دارم. ﭘﺎﯾﯿﺰ،ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ!ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ! ﺑﻐﻀﯽ ﺍﺳﺖ؛ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ؛ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ! ﻣﻦ،ﺳﮑﻮﺕِ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯِ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ مي‌پرﺳﺘﻢ!ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ؛ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ؛ﻟﻪ ﻧﮑﻨﻢ؛ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽﺍﻡ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻧﺪ
تسبیح به دستم دارم جمجمه استیک نغمه مرا شیرین هم هلهله استوحشت که خروشان باشد از صورتمگویند که دینی ما را فلسفه است۱۳۹۸-۱۰-۱۱او مست ز مي من که ز وی جامه درید دیوانه رسیدم همه ميخانه خزیدپروانه شوم دور زنم بار دگربلبل ز چمن سیر شد از لانه پرید۱۳۹۸-۹-۱۷خورشید پرستم همه خورشید توییاقمار فلک گیر که چرخید توییمهتاب کجا جامه به تن کرد ولیهر قطره که طوفان شده بارید تویی۱۳۹۸-۹-۱۷بنشین با گل عطر دهد به تنتبا بلبل پر شهد شود سخنتآبی یاران ز تو پاک شو
کارو شاعر مسیحی معاصر مي گوید : (( چقدر زیبا گفت ))سلام بر تو ای پرچم دار حقانیت انکار نا پذیر حق ، ای یکپارچه ترین مردان قرون دیرین . ای دست خدا . دست آسمان . دست زمين سلام بر تو ای اميرالمومنین . ای انسان فنا ناپذیر ، انسان جاودانی ، تو ای علی ای مرد تکرار ناپذیر تاریخ تو شمشیر بر دست در وحشی ترین ادوار تاریخ زندگی ، بخاطر نجات بشر از چنگ ظلمت ، بخاطر رهائی بندگان گمنام و بیگناه خدا از سیه چال زندگی ، متین و مطمئن و سرافراز سین
شاه طوس:ای شه طوس کهبرروی زمين نور خدايي روی بنما که بی پرده خدارا بنمایی نظری هم بگدایی چو من خاک نشین کن ای که در پادشهی صاحب ایوان طلایی وای فردا اگر امروز زمن دست نگیری ای که خود دست خدا وپسر خون خدايي عرش رحمن بود اين مصطبه حضرت سلطان جای بر عرش خدا کرده ای ای دوست کجایی در حریم حرم شاه خراسان بادب رو نزنی تا بسر دوش ملایک سر وپایی ----بنقل از کتاب بوستان حسینی -ص 1- انتشارات گلی- تالیف رضا معصومي- چاپ 1405 قمری-
تو پست قبلی نوشتم "خدایا برام خدايي کن!" وقتی داشتم مينوشتم ميدونستم چیزی که اينجا بنویسم رو خدا رد نميکنه. اومدم بگم که خدا برام حسااااابی خدايي کرد. مثل مادری که به زور یه جسم تیز رو از بچش مي گیره، بچه گریه مي کنه، زار ميزنه ولی بعد حالش خوبه.نه انصاف نیست، خیلی بیشتر از اون مادر مهربان، خدا برام مهربونی کرد! شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم ما را به سخت جانی خود اين گمان نبود (گویا مال کشکول شیخ بهایی ) نميدونم اين مرحله از زندگی رو چطور گذر
وجود قرآن دلالت مي کند که از جانب خداست و غیر خدا حتی پیامبر را توان بر انشای چنین کتابی نیست. با صراحت تمام هم اعلام کرده که از جانب خداست و پیامبر و غیر پیامبر را در ایجاد آن دخالتی نیست . خود را آیت خدايي شمرده و اعلام کرده اگر در خدايي بودن قرآن شک دارید و مرا ساخته بشر از جمله پیامبر مي دانید و معتقدید و مدعی هستید که بشر را توان انشای چنین کتابی هست ، پس یک سوره مثل سوره های من بیاورید و به جامعه عرضه کنید و در معرض قضاوت سخن شناسان قرار دهی
     همراه بوک برنامه اندرویدی راهنمای گام به گام و نمونه سوالات دروس پایه هفتم برای شما دوستان، معلمان و دانش آموزان عزیز آماده نموده است. »گام به گام پیام آسماني هفتم»گام به گام كتاب كار زبان هفتم»گام به گام ادبیات فارسی هفتم»نمونه سوالات پیام آسماني هفتم»نمونه سوالات علوم هفتم»نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم
     همراه بوک برنامه اندرویدی راهنمای گام به گام و نمونه سوالات دروس پایه نهم برای شما دوستان، معلمان و دانش آموزان عزیز آماده نموده است. »گام به گام پیام آسماني نهم»گام به گام كتاب كار زبان نهم»گام به گام علوم نهم»نمونه سوالات پیام آسماني نهم»نمونه سوالات علوم نهم»نمونه سوالات دفاعی نهم»نمونه سوالات مطالعات اجتماعی نهم​​
     همراه بوک برنامه اندرویدی راهنمای گام به گام و نمونه سوالات دروس پایه هشتم برای شما دوستان، معلمان و دانش آموزان عزیز آماده نموده است. »گام به گام پیام آسماني هشتم»گام به گام كتاب كار زبان هشتم»گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم»نمونه سوالات پیام آسماني هشتم»نمونه سوالات علوم هشتم»نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم​​
صدایش را مي شنوم . صدای قلبم را حتی اگر بازی کودکانه ای همراهش باشد حتی اگر نفسم را حبس کنم یا تند تند نفس بکشم .! هميشه اين قلب دارد حرف مي زند . دو نت هم که بیشتر ندارد بالا و پایین . اما انگار سال هاست که صدایش را نشنیده گرفته ام ! دلم برایش مي سوزد . نمي دانم چه مي گوید فقط مي دانم که یواشکی با تو حرف مي زند . جای حسودی هم دارد . و خدايي که درون من است و من صادقانه هر لحظه از بودنم با او حرف مي زنم ولی حتی صدایش را از نزدیکترین اعضایم نمي شنوم
بر فراز سرزمين گرم شادی ها رهسپارم . آری سرزمين گرم شادمانی .!ره را با رهبری خوبخوی و خوشخیم که پشت سر مي گذرانم ! . نام آن رهبر بلندپایه عشق است . عشق!آری پستی بلندی های ملک فراغت را با آموزه های عشق مي گذرانم و شراب لذت را مناظر عشق مي نوشم!آه . آن شکوه لحن آوایت که پژواکش دیواره های دلم را مي لرزاند . خاموشی شب تنهایی را ترانه یادت مي آرایم ! . آه یادت . آه نگاهت آه آن آغوش گرمت آه آن شادی پر از شادمانی !در جهان اسرارآميز تصورات . منم آن
خیلی درد داره که هیچکی تو زندگی دردت رو نفهمه خیلی سخته تو گریه کنی و بقیه مسخرت کنن یا اينکه به جای دلداری و غمخواری، دلخونتر و غمخورترت کنن ولی تو بخند، بخند و نذار هرکس و ناکسی دلسوزت بشه بدون که تو هیچ نیازی به دلسوزی و ترحم دیگران نداری تو خدايي داری که هر لحظه از زندگیت ميتونی باهاش درد و دل کنی خدايي که دردتو مي‌فهمه و دیر یا زود دردتو دوا مي‌کنه *** تو خدايي، تو پناهی، تو اميد هر بی پناهی *** *** تو که باشی، هیچ تنهایی نکند گفت‌وگو به تن ها
بنام خدايي که جانم دهدبه من هرچه خواهد،همانم دهدخدايي که بخشد گناهان من همه هستیم  را جلایی  دهد  خدای محبت خدای صفا خدايي  که پاکی  و شادی دهدخداوند مهر و خداوند عشق   همه هست و نیستی من ، او دهدبنامش جهان زنده شد هرزمانبه دنیای ما رنگ و رو، مي دهد کند غنچه ها را شکوفا ، بهاربه پاییز  او رنگ عشق را دهدبه سقف جهان آبی آسمان به دریا همه موج وعمقی دهدهمه عاشقی  لایق ذات اوستهمه   حکم ها  بر دلم ، او  دهد منم راضیم بر رضایش که او همه نیک ها را ب
 آسماني مي شناسمجای دور از تمام چیزها و ناچیز هابا لپ های گلبهی و چشمان آبی و صافشبا ابرهایی از جنس پنبهو پرندگانی که در آسمان پر مي زنندو شکوه.شکوه آن آسمانبا گوشواره های یاقوتیچه زیبا مي سازند قصه از نبودن ها و جای خالی لذت هاکاش آسماني که مي شناختم واقعی بوددر ميان تلخی های آسمان تیره جایی برای اونبودقصه ها زیباندآنقدر که لحظه ای مي خندی و حس مي کنی زیر آن آسمان نفس مي کشی فقط برای لحظه ایلحظه ای کوتاه. 
صلوات برمهدی صاحب امان(عج)برمهدی دین مُنجی دنیاصلواتبر چهره آن ماه دل آرا صلواتدر دامن نرجس گل زهرا بِشِکفتبر اين گل و بر نرگس و زهرا صلواتگفتم که خدایا مرادی بفرست      طوفان زده ام راه نجاتی بفرستفرمود که با زمزمه ی یا مهدی          نذر گل نرگس صلواتی بفرستبر گلشن و گل، به بـویِ مهدی صلواتبرشـیفتگان کـویِ مهدی صلواتسرمي زنداز کنـارِ کعبـه خورشـیددر سعی و طواف، روی مهدی صلواتای لعلِ لبِ تو شیعه را آب حیاتسرچشمه فیض و قبلگاه حاجاتای حجّ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مدرسه ی پویا