نتایج جستجو برای عبارت :

وصفای اهورایی آن همه زیبایی ها که درونم را پر از خدا می کرد ،به این علم عدد بین مصلحت اندیش آلود

ما مسئول زندگی خودمان هستیم اغلب انسان ها به دلیل اعتماد به نفس پایین، وقتی اتفاق غیر دلخواه شان مي افتد به جز خودشان همه را سرزنش مي کنند و از پذیرفتن بار مسئولیت خود فرار مي کنند. ترجیح مي دهند در حاشیه امن خود بمانند و بهانه گیری کرده و از پذیرفتن مسئولیت کارهای خود شانه خالی کنند و دست آخر هم بگویند من که حق انتخاب و تصميصم گیری ندارم. اصلا شرایط به من اجازه نمي دهد. چرا من باید مسئول زندگی ام باشم؟ در صورتی که افراد و شرایط زیادی مثل خانوا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

طعم ملس زندگی